5.5 min čítanieDigitálne pracovisko

Nasadenie Microsoft 365 Copilot: Ako z neho dostať to najlepšie

Lisa Smak
Lisa SmakGlobal Service Delivery Lead Adoption and Change Management
Copilot for Microsoft 365

Mnohé organizácie po správe o rozšírení dostupnosti nástroja Microsoft 365 Copilot s nadšením rozbehli procesy pre čo najrýchlejšie nasadenie a následné využitie tejto technológie. Možno medzi nich tiež patríte. Copilot vám skutočne môže vašu prácu výrazne uľahčiť a zefektívniť. To, či výsledky jeho nasadenia budú skvelé alebo „len“ dobré, záleží na zvládnutí 4 kľúčových častí implementácie.

Než sa začneme naplno venovať téme tohto článku, dovoľte mi krátku poznámku: Naše IT rozpočty sú väčšinou pod veľkým tlakom a drobnohľadom a my s nimi chceme dosiahnuť čo najviac za čo najmenej. Základný poplatok za Microsoft 365 Copilot je 30 dolárov na osobu mesačne. Táto čiastka sa vám alebo vášmu tímu môže vrátiť už za jeden deň jeho používania – ak vy a vaši kolegovia či zamestnanci vedia, ako ho správne používať a šetriť tak čas a energiu na iné, strategické pracovné úkony. Pokiaľ ale nemáte správne technické nastavenie, zabezpečenie prístupových práv a bezpečnosti, či nemáte správne organizované dáta, systémy a politiky, nemusíte zďaleko tieto výsledky dosiahnuť. A v konečnom dôsledku môžete vašu organizáciu vystaviť ďalšiemu riziku.

SoftwareOne vďaka dlhodobému partnerstvu so spoločnosťou Microsoft získala skorší prístup k tomuto novému nástroju. Počas posledných šiestich mesiacov sme spolupracovali s podnikovými klientmi, ktorí boli medzi jeho prvými používateľmi. Mali sme tak možnosť z prvej ruky spoznať, aké výzvy sú s ním spojené. Táto skúsenosť nám teraz pomáha šetriť váš čas a zaistiť, že vaša skúsenosť s GenAI na pracovisku naozaj prispejú k transformácii vášho biznisu.

1. Personálna pripravenosť: AI je poháňaná ľuďmi

Microsoft 365 Copilot ponúka množstvo skvelých funkcií, plné využitie jeho potenciálu ale závisí od toho, či s ním vaši ľudia vedia správne pracovať, respektíve či ho vôbec používajú. Ako pri každej novej technológii, výzva nespočíva v technológii samotnej, ale v jej prijatí – adopcii. Organizácia preto musí preskúmať možné medzery v zručnostiach zamestnancov a podľa toho sa zamerať na potrebnú komunikáciu smerom k nim, ich vzdelávanie a celkové odriadenie zmeny. Až dve tretiny podobných veľkých iniciatív prinášajúcich zmenu zlyhajú!

Na základe našich skúseností s prvými adopciami u klientov sme vytvorili štartovací balíček obsahujúci manuály, ukážky, príručky, školenia a plány komunikácie. Vytvorili sme aj Centre of Excelence, vypracovali politiky používania, etické smernice a programy pre prijatie.

Na túto zmenu totiž nemusíte byť sami a začínať od nuly. SoftwareOne vám pomôže odštartovať Copilot rýchlo a efektívne.

2. Organizačná pripravenosť: Plán úspechu

Potenciál GenAI na pracovisku je obrovský a reálne dosiahnuteľný. Dôkazom toho je i správa spoločnosti Microsoft, ktorá vychádza z testov a prieskumu medzi prvými používateľmi. Pokiaľ ale investujete do Copilota zo strachu, že niečo zmeškáte (namiesto prípravy stratégie s definovanými KPI alebo deklarovanou návratnosťou investícií), nebudete môcť merať úspech ani na ňom stavať. Tiež je dôležité si uvedomiť, že Copilot nie je univerzálny produkt. Jeho využitie a výsledky závisia od komunity užívateľov, ich každodenných úloh a funkcií. To všetko je potrebné zvážiť pri plánovaní jeho používania.

Ďalším základným prvkom, ktorý by ste mali zohľadniť, je tieňová umelá inteligencia, teda neoprávnené používanie nepovolených nástrojov AI. Realitou je, že zamestnanci už umelú inteligenciu používajú, či už o tom organizácie vedia, alebo nie. Používaním nesprávneho či neautorizovaného nástroja ale môžu zamestnanci nevedomky prezradiť firemné tajomstvo alebo porušiť dôvernosť, a tým organizáciu vystaviť právnemu riziku.

Nasadenie M365 Copilot je tak vašou príležitosťou na vypracovanie smerníc, zásad a postupov na ochranu duševného vlastníctva a budovanie dôvery interne aj u zákazníkov. AI už nastolila etické otázky. Teraz je čas definovať vaše etické pravidlá a chrániť povesť vašej spoločnosti.

3. Technologická pripravenosť: Zosúladené aplikácie, dáta a prístup

Úspešné spustenie Microsoft 365 Copilot závisí od niekoľkých technických prvkov, ktoré je potrebné nastaviť a prepojiť. Patria k nim aj známe aplikácie ako Word, Outlook, Teams, PowerPoint a Excel. Aby Copilot fungoval, musíte mať nasadené a povolené určité aplikácie. Tento článok popisuje všetky aplikácie, ktoré budete potrebovať, ako aj požiadavky na sieť, podmienený prístup a riadenie prístupu. Ak používate Microsoft 365 E3 alebo E5, väčšinu predpokladov by ste už mali spĺňať. Ak nie, musíte pred zavedením Copilota venovať viac času nastaveniu svojich základných aplikácií.

Spomenuté front-end aplikácie interagujú s Microsoft Graph, čo je metóda prístupu ku všetkým informáciám vo vašej organizácii. Tie sa prenášajú do veľkého jazykového modelu (LLM), súčasti umelej inteligencie, ktorá spracováva informácie zhromaždené prostredníctvom programu Microsoft Graph a indexuje ich pomocou sémantického indexu pre Copilot. Ak chcete, aby boli vaše údaje prístupné cez Graph, z bezpečnostných dôvodov je dôležité poskytnúť používateľom prístup len k informáciám, ktoré majú povolené vidieť. Asi by ste nechceli, aby niektorý zo zamestnancov mohol s pomocou Copilota vyhľadať plat svojich kolegov! Tento blog SoftwareOne to vysvetľuje podrobnejšie, zatiaľ čo tento článok spoločnosti Microsoft obsahuje podrobnejšie informácie o zabezpečení, súkromí a umiestnení dát.

4. Licenčná pripravenosť: Začnite v malom, myslite vo veľkom

Určite vás láka možnosť nákupu licencií M365 Copilot bez limitu ich minimálneho počtu. Predtým však zvážte svoje existujúce licencie od spoločnosti Microsoft a ich úroveň, aby ste si zaistili primerané zabezpečenie. Prečítajte si náš blog o dostupných typoch licencií a ich vplyve na vaše existujúce licencie od spoločnosti Microsoft.

Na základe našich skúseností s prvými užívateľmi (a mnohokrát išlo o veľké podniky s rozsiahlejšími IT tímami na nastavenie všetkých technických systémov) odporúčame menším až stredne veľkým organizáciám, aby začali pozvoľna. Poraďte sa s odborníkmi SoftwareOne o nákupe menšieho počtu licencií, ktoré využijete na fázu nastavenia a pripravenosti predtým, než sa pustíte do plného nasadenia. Zároveň vám pomôžeme pripraviť vašu organizáciu a získať najlepšiu možnú licenčnú zmluvu v súlade s vašimi potrebami.

Získajte pomoc, nielen licencie

SoftwareOne môže pripraviť vašu organizáciu na nasadenie Microsoft 365 Copilot.

V rámci poradenskej služby Discover Advisory vám ponúkame pomoc technologických expertov, špecialistov na licencie a odborníkov na riadenie zmien. Zhodnotíme predpoklady vašej organizácie pre implementáciu nástroja M365 Copilot a identifikujeme oblasti, ktoré vyžadujú úpravu.

Keď budete pripravení, poskytneme vám sprievodcu pre jeho nasadenie vrátane technickej implementácie, a tiež služby pre adopciu a riadenie zmien.

A blue and purple abstract background with wavy lines.

Chcete začať využívať umelú inteligenciu na pracovisku?

Preskúmajte, ako vám k tomu môže pomôcť Microsoft 365 Copilot a SoftwareOne

Chcete začať využívať umelú inteligenciu na pracovisku?

Preskúmajte, ako vám k tomu môže pomôcť Microsoft 365 Copilot a SoftwareOne

Autor

Lisa Smak

Lisa Smak
Global Service Delivery Lead Adoption and Change Management