Benchmarking a vyjednávanie

Získajte nadhľad, aby ste uspeli v kriticky dôležitých rokovaniach

A dark blue background with lines and dots.

Benchmarking a vyjednávanie

Nedostatočná príprava na rokovania o zmluve vás môže vyjsť draho. Vstup do vyjednávania bez jasného plánu postaveného na odborných znalostiach produktov, cien, zliav a podmienok dodávateľa znamená, že plnú kontrolu nad situáciou bude mať dodávateľ. Preto poskytujeme odborné znalosti, ktoré zabraňujú zásadným neplánovaným výdavkom a uzatvoreniu zmlúv, ktoré nie sú na daný účel vhodné.

Benchmarkingové a vyjednávacie služby SoftwareOne poskytujú odborné znalosti a komparatívne dáta potrebné na úspešnú prípravu, plánovanie a vedenie rokovaní o významných zmluvách a obnovení zmlúv so strategicky dôležitými vydavateľmi a poskytovateľmi cloudových služieb. Pomáhame zaistiť budúcnosť vášho podnikania s optimálnymi cenami a obchodne výhodnými podmienkami.

Budeme vás podporovať na každom kroku

Náš tím má dlhoročné skúsenosti s najväčšími dodávateľmi softvéru a cloudových služieb. Pomôžeme vám presne definovať vaše požiadavky a poradíme vám s optimálnym technickým a obchodným riešením, ktoré podporia vaše podnikateľské ciele a transformačnú stratégiu.

Odborné znalosti a informácie

 • A woman standing on rocks next to a river.

  Analýza súčasného stavu

  Analyzujeme existujúce zmluvy, oprávnenie a spotrebu, spolu s existujúcimi cenami, zľavami a zvláštnymi podmienkami, ktoré sa na ne môžu vzťahovať.

 • A woman working on a laptop in front of an oil refinery.

  Budúce požiadavky

  Budeme úzko spolupracovať s vašim tímom, aby sme porozumeli vášmu podnikaniu, definovali budúci dopyt a identifikovali technologické nedostatky, ktoré treba riešiť.

 • A warehouse worker using a tablet in a warehouse.

  Optimalizovaný zoznam softvéru

  Na základe zmapovania vašich súčasných a budúcich technických požiadaviek vytvorí SoftwareOne optimalizovaný zoznam softvéru, ktorý je možné použiť pri vyjednávaní.

 • A stack of gold coins next to a graph.

  Porovnávacia analýza zmlúv

  S 65 000 zákazníkmi, ktorí ušetrili počas transakcií s viac ako 7 500 vydavateľmi, je naša databáza znalostí o cenách a licenčných podmienkach softvéru najlepšia v odbore.

 • An aerial view of a car driving down a snowy road.

  Stratégia nákupu

  Budeme spolupracovať s vašimi manažérmi pre technológie a vedením, aby sme definovali požiadavky aj jasnú vyjednávaciu stratégiu a dosiahli optimálne výsledky.

 • A group of people sitting around a table looking at a laptop.

  Podpora pri vyjednávaní

  Budeme vás podporovať pri rokovaniach s dodávateľmi a v každej fáze vám poradíme, aby sme zaistili optimálnu obchodnú a zmluvnú dohodu.

Odborníci na optimalizáciu softvéru a cloudových služieb

Spoločnosť Gartner ocenila SoftwareOne

Už tretí rok v rade sme získali pozíciu lídra v Magickom kvadrante spoločnosti Gartner v oblasti riadených služieb správy softvérového majetku (SAM) pre rok 2022, čo predstavuje uznanie našich špičkových riadených služieb a globálneho dosahu s jedinečnou lokálnou prítomnosťou.

Čítať ďalej
Magic quadrant for software asset management managed services.
A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.