4.24 min čítanieDigitálne pracoviskoThought Leadership

Príprava na Microsoft 365 Copilot – všetko je o dátach.

A man with a beard and a white shirt.
Chris ArmstrongSenior Consultant – Future Workplace
A blurry image of people walking in a shopping mall.

Vitajte v našom seriáli blogov o umelej inteligencii a nástroji Copilot! Spoznajte transformačnú silu umelej inteligencie na vysokovýkonnom pracovisku a pochopte, ako môžete využiť inteligentné pohľady na dáta pre úspech vášho podnikania. Naši odborníci na dáta, umelú inteligenciu a digitálne pracovisko pre vás pripravili tieto blogy:

 1. Je umelá inteligencia najdôležitejšou technológiou našej doby?
 2. AI na vysokovýkonnom pracovisku
 3. Maximalizácia návratnosti: Investícia do M365 Copilot
 4. Príprava na Microsoft 365 Copilot – všetko je o dátach

V predchádzajúcich článkoch sme hovorili o licenčných požiadavkách pre nástroj Microsoft 365 Copilot. Ako však zabezpečiť, aby bola vaša organizácia technicky pripravená pri jeho spustení? V základe je to všetko o dátach. V tomto článku vám ponúkame celkový pohľad na to, ako Microsoft 365 Copilot pracuje s dátami vašej organizácie, a ukážeme niekoľko krokov, ako sa naň pripraviť.

Kľúčové technické požiadavky na implementáciu Microsoft 365 Copilot

Predtým, ako si rozoberieme jednotlivé technické požiadavky je dôležité, aby ste poznali základné prvky, ktoré Copilot tvoria. Sú to:

 1. Aplikácie Microsoft 365
 2. Microsoft Graph
 3. Veľký jazykový model

Zjednodušene povedané, veľký jazykový model (Large Language Model, LLM) je engine umelej inteligencie, ktorý spracováva zhromaždené informácie cez rozhranie Microsoft Graph a indexuje ich pomocou sémantického indexu pre Copilot. Microsoft Graph predstavuje spôsob prístupu ku všetkým informáciám v rámci organizácie, ktorý poskytuje LLM prístup k e-mailom, súborom, kalendárom a ďalšiemu obsahu. Aplikácie Microsoft 365 sú front-end rozhraním, v ktorom používatelia s Copilotom komunikujú.

Microsoft 365 Copilot

Dátový tok: všetky požiadavky sú šifrované prostredníctvom protokolu HTTPS:

 1. Požiadavky používateľov z aplikácií Microsoft 365 smerujú do systému Copilot.
 2. Copilot pristupuje ku Graphu a Sémantickému indexu pre predbežné spracovanie
 3. Copilot odošle upravenú otázku do veľkého jazykového modelu
 4. Copilot dostane odpoveď LLM
 5. Copilot pristupuje ku Graphu a Sémantickému indexu pre následné spracovanie
 6. Copilot odošle odpoveď a príkaz aplikácie späť do aplikácie Microsoft 365

Zdroj

Asi najjednoduchšou z technických požiadaviek sú aplikácie Microsoft 365. Na využitie služby Microsoft 365 Copilot musí organizácia používať Apps for Enterprise vo variante Current alebo Monthly Enterprise. V iných verziách balíka Office nebude Copilot podporovaný, takže ak chcete Copilota používať, je najvyšší čas aktualizovať používateľov zo starých verzií MSI alebo 2019. Tiež je dôležité upozorniť, že používatelia budú musieť prejsť na „nový“ Outlook, ktorý sa objavuje v novších verziách aplikácie.

Ďalšou „ľahkou podmienkou“ je zabezpečiť, aby všetky identity, ktoré budú využívať službu Copilot, boli v Azure Active Directory a mali licenciu najmenej Entra P1; väčšina organizácií už túto podmienku spĺňa, ak využíva služby Microsoft 365.

Try the new outlook.

Zaistenie dostupnosti dát a používateľského kontextu v systéme Microsoft 365 Copilot

Teraz už k hlavnej téme, ktorou sú dáta. Ako sme už spomenuli vyššie, Copilot bude pristupovať k dátam prostredníctvom rozhrania Microsoft Graph, čo znamená, že pokiaľ sa tu dáta nenachádzajú, nebude ich možné v LLM využiť.

Ako môžete zariadiť, aby boli vaše dáta dostupné prostredníctvom systému Graph? Najjednoduchšou odpoveďou je, že zaistením, aby boli dáta prístupné v rámci vášho tenantu, čo znamená, že ak ste tak ešte neurobili, je najvyšší čas pozrieť sa na presun starších zdieľaných súborov do SharePointu a starých presmerovaných používateľských profilov do OneDrive.

Keď už sme pri téme dostupnosti dát, je dôležité pochopiť používateľský kontext služby Microsoft 365 Copilot. Keď používateľ zadá do Copilota výzvu, bude sa Copilot pýtať na všetky dáta prístupné koncovému užívateľovi, čo znamená, že po zadaní výzvy bude prehľadaná akákoľvek stránka SharePointu, ku ktorej má užívateľ prístup. Ide o dôležitý technický aspekt, ktorý treba zvážiť najmä u organizácií, ktoré počas pandémie rýchlo migrovali dáta do SharePointu. Už sme zaznamenali mnoho prípadov, keď stránky SharePointu neboli správne uzamknuté, oprávnenia sa časom rozšírili alebo boli používatelia pridaní do tímov obsahujúcich dáta, ktoré sa nevzťahovali k ich pracovnej úlohe.

Microsoft nedávno zdôraznil význam zásady „just enough access“, čo znamená, že zamestnanci by mali mať prístup iba k údajom, ktoré potrebujú na výkon svojej práce. Táto požiadavka je umocnená spustením systému Copilot, kde má zamestnanec prostredníctvom front-endu Copilota v priebehu niekoľkých sekúnd prístup k obrovskému množstvu dát organizácie. Hlavným setom nástrojov je tu portál Microsoft Purview, ktorý správnym označovaním dát, prieskumom prístupu k stránkam a používaním pokročilých nástrojov, ako sú trénovateľné klasifikátory, môže organizáciám pomôcť chrániť sa pred nežiaducim prístupom zamestnancov alebo pred neúmyselným použitím dát, ktoré by v reakciách Copilota nemali byť zhromažďované.

Hoci je potrebné zvážiť mnoho ďalších technických aspektov a vyššie uvedené body treba preskúmať oveľa hlbšie. Z tohto blogu si odnesiete tri hlavné úlohy:

 1. Uistite sa, že sú vaše aplikácie aktuálne a v aktuálnom kanáli.
 2. Zaistite, aby vaše dáta boli dostupné prostredníctvom Microsoft Graph.
 3. Zariaďte, aby vaši zamestnanci mali prístup len k „potrebným“ dátam.

Je dôležité si uvedomiť, že ide o prvé technické kroky a že je potrebné zvážiť aj ďalšie aspekty, ako je širšia stratégia organizácie pre AI, riadenie adopcie a zmien u koncových používateľov a zabezpečenie zabezpečenia dát a prístupu k platforme. SoftwareOne vám v týchto oblastiach môže poskytnúť komplexné poradenstvo až po riadené služby.

A blue and purple abstract background with wavy lines.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Naši licenční experti sú pripravení prediskutovať vhodné riešenie pre vás a zodpovedať akékoľvek ďalšie otázky.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Naši licenční experti sú pripravení prediskutovať vhodné riešenie pre vás a zodpovedať akékoľvek ďalšie otázky.

Autor

A man with a beard and a white shirt.

Chris Armstrong
Senior Consultant – Future Workplace