Služby FinOps

Získajte z cloudu maximum

An image of a person in a dark room with a light shining on them.

Služby FinOps

Prechod do cloudu môže zmeniť vaše podnikanie. Nastavenie finančného riadenia cloudu (FinOps) je nevyhnutným predpokladom pre meranie jeho prínosu pre podnik. Bez toho sa môžu náklady na licencie a služby zvyšovať bez toho, aby sa dosiahli očakávané prínosy výhod. Väčšina organizácií ale nevie, ako FinOps zaviesť a kde získať nástroje, ktoré potrebujú na meranie finančného dopadu cloudu.

Služby FinOps od SoftwareOne poskytujú odborné znalosti a zaistia personál pre urýchlenie zavádzania postupov finančného riadenia cloudu. Našich viac ako 200 odborníkov s certifikáciou FinOps Foundation pomôže implementovať našu platformu PyraCloud, alebo iný nástroj podľa vášho výberu pre realizáciu cloudovej stratégie postavenú na spolupráci a na dátach založenom rozhodovaní. Pomôžeme vám dosiahnuť merateľné zlepšenie vo vašom podnikaní rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Udržte si náskok pred neplánovanými výdavkami a novými požiadavkami na reportovanie

Máme viac špecialistov certifikovaných na FinOps ako akákoľvek iná organizácia. Vlastná platforma SoftwareOne certifikovaná pre FinOps poskytuje vedenie, prehľad a kvalifikované rady, ktoré potrebujete na vytvorenie praktického rámca FinOps. Ten potom zaistí dosiahnutie významných úspor nákladov na cloudové služby - obvykle cez 25 % ročne.

Napriek tomu len 31 % technologických profesionálov opýtaných v prieskume spoločnosti Flexera v roku 2022 uviedlo, že používa nástroje na správu nákladov v multi-cloudových prostrediach. Ponúkame nástroje a riešenia na spustenie, zlepšenie a rozšírenie praxe FinOps, s cenou založenou na ročných výdavkoch zákazníka za cloudové služby. Môžete začať s jednoduchým, komplexným riešením FinOps Starter Pack a postupne pridávať modulárne možnosti na riešenie akejkoľvek fázy zavádzania FinOps. Mnoho zákazníkov sa tiež rozhodlo pre našu riadenú službu, poskytovanú našimi špecialistami.

infographic-cloud-financial-management-finops-framework

Informácie

Firma nemôže riešiť problémy, o ktorých nevie. Získajte pomocou našej platformy PyraCloud prehľad o tom, kto používa aké cloudové prostriedky. Prideľujte, porovnávajte a predpovedajte budúce využitie softvéru a cloudu udržte náklady v rámci rozpočtu a zároveň riaďte budúce investície.

Optimalizácia

Tímy môžu využívať prispôsobené inovácie a analýzy na maximalizáciu investícií do cloudu zodpovedajúcim dimenzovaním, správnym stanovením nákladov, prerozdelením úloh, využitím automatizácie a proaktívnym vyhľadávaním všetkých funkcií, ktoré plytvajú zdrojmi.

Prevedenie

Úspech FinOps vyžaduje, aby zainteresované osoby z vedenia a oddelenia financií i nákupu používali jasne definované zásady a modely riadenia. PyraCloud sleduje vaše ciele a meria výkon, kvalitu i náklady na identifikovanie nových príležitostí na úsporu.

Získajte kompletný, 360° prehľad

Naša služba FinOps Diagnostic vyhodnocuje vyspelosť FinOps vo vašej organizácii. Pochopte a zlepšite zladenie využívania cloudu medzi IT, zabezpečením, ITAM, nákupom a ďalšími rolami.

A person holding up a camera lens with a sunset in the background.
A yellow wall with a blue sky.

Objavte skutočné finančné riadenie cloudu

Získajte prehľad, ktorý vaše tímy potrebujú na zavádzanie osvedčených postupov, reportovanie, riadenie a optimalizáciu výdavkov na cloud v rámci celého podniku.

Objavte skutočné finančné riadenie cloudu

Získajte prehľad, ktorý vaše tímy potrebujú na zavádzanie osvedčených postupov, reportovanie, riadenie a optimalizáciu výdavkov na cloud v rámci celého podniku.