Etický kódex SoftwareOne

Etický kódex SoftwareOne

A white background with a green, yellow, and blue background.

Pracovníci spoločnosti SoftwareOne využívajú s umom a rozvahou každú príležitosť a výzvu, aby zaistili, že technológia prinesie výsledky, ktoré naši zákazníci požadujú.

Etický kódex spoločnosti SoftwareOne pre zamestnancov a členov predstavenstva spolu s Etickým kódexom pre partnerov SoftwareOne slúžia ako usmernenie pre konanie našich zamestnancov a partnerov a vedenie našich vzťahov so zákazníkmi, poskytovateľmi softvérových licencií, VARassist partnermi, subdodávateľmi a dodávateľmi.

Tieto kódexy popisujú naše hodnoty a vedú našich zamestnancov k tomu, aby konali správne a dodržiavali platné zákony v každej krajine sveta, kde pôsobíme. Tieto kódexy tiež nastavujú naše očakávania vzhľadom k našim partnerom, od ktorých vyžadujeme, aby sa zaviazali k rovnakým štandardom etického konania a bezúhonnosti, aké očakávame sami od seba.

Máte nejaké otázky? Radi vám ich zodpovieme. Kontaktujte nás na adrese compliance.global@softwareone.com.

STIAHNUŤ ETICKÝ KÓDEX PRE ZAMESTNANKOV A ČLENY PREDSTAVENSTVA

STIAHNUŤ ETICKÝ KÓDEX PRE PARTNEROV