Služby pri obstarávaní softvéru

Katalóg softvéru, ktorý sa vyvíja spolu s vami

A dark blue background with lines and dots.

Služby pri nákupe softvéru

Na hlavných strategických dodávateľov obvykle organizácie vyhradia až 90 % svojho rozpočtu na softvér, ale väčšinu času a ľudských zdrojov na nákup IT im zaberajú objednávky a obnovy softvéru 2. a 3. úrovne. S týmito „long-tail“ predajcami sú spojené vyššie náklady na každú transakciu. Nedostatočný prehľad o podmienkach týchto vydavateľov, využití licencií a rizikách auditu môže viesť k zvýšeniu výdajov, spomaleniu obstarávania a zníženiu produktivity.

Služby SoftwareOne pri nákupe zostavia potrebné aplikácie a služby do praktického katalógu prispôsobeného potrebám vašej organizácie. Získajte všetok softvér od jediného poskytovateľa a zároveň vybavte svoj tím najnovšími a najkomplexnejšími informáciami, ktoré podporia ekonomicky efektívne rozhodovanie o nákupe softvéru.

Zjednodušte získavanie softvéru

SoftwareOne Marketplace poskytuje kupujúcim pohodlnú, rozmanitú a dôveryhodnú platformu na vyhľadávanie a získavanie legitímnych softvérových licencií. To vám pomôže robiť informované rozhodnutia o nákupe na základe vašich konkrétnych požiadaviek a rozpočtu.

Optimalizuje váš nákupný tím svoj čas?

infographic-software-sourcing-support-tiers

SoftwareOne združuje riadenie životného cyklu softvéru a digitálneho dodávateľského reťazca do jediného procesu, ktorý optimalizuje tímovú prácu pri nákupe.

Zrýchlené rozhodovanie o nákupe zvyšuje flexibilitu vášho softvérového majetku. Je to základ agilnej organizácie, pripravenej rýchlo reagovať na nové príležitosti na trhu. Pomocou optimalizovaných pracovných postupov a automatizácie procesu riadenia služieb sa naši špecialisti ujmú správy vášho digitálneho prostredia a pomôžu vám urýchliť vybavovanie požiadaviek. Pomôžeme vašim tímom vyhodnotiť dodávateľa a produkty a môžeme nakonfigurovať riešenia, ktoré znížia náklady na softvér a cloud. Vďaka našim službám komplexnej podpory pri nákupe sa nikdy nemusíte sami púšťať do vyjednávania o zmluve alebo jej predĺžení.

Naši odborníci na digitálny dodávateľský reťazec sa pravidelne zapájajú do vašich technologických, nákupných a obchodných tímov, aby identifikovali nové požiadavky a zdieľali osvedčené postupy na optimalizáciu využitia licencií a zvýšenie automatizácie. Pomocou odporúčaní vám tiež pomôžeme ušetriť peniaze a zlepšiť výkon systémov.

A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.