Služby v oblasti dát a umelej inteligencie

Založené na dátach, podporované AI

A purple and blue abstract design on a white background.

Služby v oblasti dát a umelej inteligencie

Umelá inteligencia nie je len technológia. Je to nástroj, ktorý umožňuje organizáciám dosiahnuť významné zlepšenie efektivity, prehľadu, zákazníckej skúsenosti a inovácií. Preto je potrebné stať sa organizáciou založenou na dátach, využívajúcou možnosti digitálnych riešení.

Zložitosť prostredia dát a AI rýchlo rastie. Mesiac čo mesiac prichádzajú na trh nové modely, platformy, nástroje aj aplikácie. Za týmto trendom sa skrýva niekoľko základných faktov: Schopnosti AI závisia od toho, ako dobre ste pripravili a zjednotili svoje dáta a ako dobre ste vycvičili svoj model. Umelá inteligencia navyše predstavuje náročné výzvy v oblasti škálovateľnosti, zabezpečenia a správy dát.

Výzvy spojené s pripravenosťou na AI

 • 32-percent-blue-icon

  Správa dát obsadila prvú priečku v rebríčku najväčších technických prekážok zavádzania AI/ML.

  (S&P Research, 2023)

 • 28-percent-blue-icon

  Adopcia AI/ML sa zrýchľuje naprieč odvetviami aj vo vnútri organizácií, ale iba 28 % z nich ju dosiahlo v rámci celého podniku.

  (S&P Research, 2023)

 • 2nd-white-icon

  Manažéri pre riadenie rizík považujú generatívne AI za druhé najväčšie riziko.

  (Gartner, 2023)

Naštartujte AI pomocou osvedčených akcelerátorov a postupov

Aby umelá inteligencia fungovala, je potrebné vzájomne prepojiť základné prvky či vlákna. Každé vlákno je zásadné a opomenutie ktoréhokoľvek z nich môže viesť k rozpadu iniciatívy v oblasti AI. SoftwareOne vie, ako vytvoriť inteligentnú štruktúru, ktorú podniky potrebujú na úspešné využitie dát a AI.

SoftwareOne Intelligence Fabric
Abstract background with intersecting lines and vibrant colors

Optimalizované inovácie

SoftwareOne vykonáva digitálnu transformáciu vo firmách všetkých veľkostí a kombinuje IT služby, odborné znalosti v oblasti licencovania softvéru a stimuly poskytovateľov hyperškálovateľných cloudových služieb využiteľné na zníženie nákladov. Zaisťujeme, aby riešenia boli nákladovo optimalizované a podložené silným projektovým zámerom a výpočtom návratnosti investícií.

Vďaka najvyšším úrovniam partnerstva so spoločnosťami Microsoft, AWS a Google máme všetko pod kontrolou. Budujte, modernizujte a inovujte s poprednými poskytovateľmi cloudových služieb.

 • Microsoft logo
 • AWS logo
 • Google logo
White and gray blocks forming a pattern

Pripravte sa na AI

Obráťte sa na našich odborníkov a dohodnite si workshop o stratégii pre umelú inteligenciu pre vás a váš tím.

Pripravte sa na AI

Obráťte sa na našich odborníkov a dohodnite si workshop o stratégii pre umelú inteligenciu pre vás a váš tím.