Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Obecne

SoftwareONE zhromažďuje a používa vaše osobné údaje len na účely spracovania zmlúv uzatvorených s vami a pre marketingové účely. Ak budete v ktoromkoľvek okamihu chcieť svoje osobné údaje odstrániť alebo pozmeniť, obráťte sa prosím na naše Kontaktné údaje a informujte nás o tom.

Zber a ochrana dát

Spoločnosť SoftwareONE zbiera údaje potrebné pre služby, ktoré poskytuje (napr. registrácia k odberu newslettera), ako je vaše meno, adresa, telefón, e-mail, a všetky aktualizácie týchto dát. Zber dát prebieha i pri vašej návšteve webových stránok SoftwareONE. SoftwareONE zaviedla primerané technické organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov zhromaždených SoftwareONE, pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo zničením.

Prevod do zahraničia

SoftwareONE si vyhradzuje právo prevádzkovať server v zahraničí (aj mimo Európskej únie). SoftwareONE zaisťuje, že všetky údaje na takýchto serveroch budú uchovávané v súlade so štandardami ochrany, stanovenými najprísnejšou národnou i medzinárodnou legislatívou.

Tretie strany

Spoločnosť SoftwareONE nebude zdieľať Vaše údaje s tretími stranami, pokiaľ nebude povinná tak urobiť na základe zákona alebo ste súhlasili s takýmto zdieľaním. Svoj súhlas so zdieľaním dát môžete kedykoľvek odvolať. SoftwareONE nebude predávať, prenajímať alebo inak odovzdávať vaše osobné údaje nikomu mimo spoločnosť.

Sledovacia technológia

SoftwareONE sleduje, ako využívate jeje webové stránky, vrátane slov zadaných do vyhľadávača, navštívených stránok a zobrazených dokumentov. Sledovacia technológia nám pomáha riadiť a vylepšovať použiteľnosť webových stránok SoftwareONE. Stránka, na ktorú odkazuje popis cookies vám poskytne viac podrobností o tom, ako cookies využívame a umožní vám nastaviť, ktoré typy cookies budú môcť webové stránky SoftwareONE ukladať vo vašom zariadení.

Používame cookies, aby ste z návštevy našich webových stránok mali čo najväčší úžitok. Cookies sú súbory ukladané vo vašom webovom prehliadači a slúžia pre personalizáciu obsahu väčšiny stránok. Pokračovaním v prehliadaní našich stránok bez zmeny vašich nastavení súhlasíte s použitím cookies.