Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vaše súkromie berieme vážne

A white background with a green, yellow, and blue background.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Posledná aktualizácia: September 2021 (Verzia 2.0)

Vaše súkromie je pre spoločnosť SoftwareOne dôležité. Chceme vás preto informovať o osobných údajoch, ktoré o vás môžeme zhromažďovať a ako ich môžeme používať, a tiež o vašich právach na ich ochranu.

Typy údajov, ktoré používame, a to, ako s nimi pracujeme, závisí od vzťahu, ktorý s vami máme. Preto je možné, že niektoré časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa vás nemusia týkať alebo sa na vás môže vzťahovať viac ako jedna z jeho častí.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže byť nahradené alebo zmenené, aby sme splnili zákonné požiadavky a poskytli vám všetky potrebné informácie o tom, ako spracúvame vaše údaje.

Download PDF version

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie vašich osobných údajov je subjekt SoftwareOne, s ktorým ste nadviazali vzťah, napríklad návštevou jeho webovej stránky, využívaním jeho služieb, registráciou na podujatie alebo odoslaním žiadosti o obsadenie voľného pracovného miesta.

Popis spracovania údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať najmä na tieto účely (a z týchto zákonných dôvodov):

 • Pri komunikácii s vami, spracúvaní a reagovaní na vaše žiadosti ((pred)zmluvný alebo oprávnený záujem).
 • Spracovanie pripomienok alebo príspevkov (oprávnený záujem).
 • Pri registrácii a prijímaní informačných bulletinov, ku ktorým sa prihlásite (súhlas).
 • Marketingové účely (súhlas alebo oprávnený záujem).
 • Registrácia, overovanie a správa používateľských účtov (zmluvné).
 • Na účely sledovania licencií (oprávnený záujem).
 • Poskytovanie produktov a služieb na skúšobnej báze, vrátane skúšobných verzií (od tretích strán vrátane) na marketingové účely (zmluvný alebo oprávnený záujem).
 • Na účely analýzy s cieľom zlepšiť naše produkty a služby (oprávnený záujem).
 • Na prispôsobenie obsahu a prostredia našej webovej stránky vašim záujmom (súhlas alebo oprávnený záujem).
 • Na zachovanie bezpečnosti našich webových stránok, platforiem, aplikácií a iných produktov a služieb (oprávnený záujem).
 • Na splnenie zákonných a regulačných požiadaviek a žiadostí (zákonná povinnosť).
 • Na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (oprávnený záujem).

 

Reakcie na žiadosti

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, aby sme mohli spracovať vaše požiadavky, ktoré ste nám zaslali prostredníctvom funkcií chatu, kontaktných formulárov alebo iných prostriedkov.
Relevantné osobné údaje: meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, spoločnosť, krajina, obsah žiadosti, dátum žiadosti a akékoľvek iné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť.

Príspevky a komentáre

Môžete písať a komentovať naše webové stránky, platformy, aplikácie a iné produkty a služby. V takom prípade môže byť vami vytvorený obsah verejne dostupný. Upozorňujeme, že váš príspevok alebo komentár môžeme pred zverejnením ručne skontrolovať, čo môže spôsobiť oneskorenie. Ak zadáte meno alebo prezývku, toto meno bude zverejnené spolu s vaším obsahom.

Relevantné osobné údaje: meno alebo prezývka, obsah príspevku alebo komentára, čas, dátum a ďalšie poskytnuté informácie.

Newsletter

Môžete sa prihlásiť k odberu našich noviniek. Newsletter vám poskytne informácie o aktuálnych trendoch a udalostiach v IT odvetví, špeciálne ponuky, nové produkty, služby a dôležité údaje pre IT manažérov. Na prihlásenie potrebujeme vašu e-mailovú adresu. V niektorých regiónoch vám po vyplnení registračného formulára môžeme poslať potvrdzujúci e-mail. V takom prípade sa registrácia aktivuje až po kliknutí na odkaz v potvrdzujúcom e-maile.

Ak sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu, môžeme do našich informačných bulletinov zahrnúť jednotlivé technológie sledovania, ktoré nám umožnia rozpoznať, kedy bol otvorený newsletter, ktorý vám bol zaslaný, alebo kedy ste navštívili súvisiacu webovú stránku, a individualizovať odkazy v informačnom bulletine, aby sme zistili, kedy ste na odkaz klikli.
Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť. Stačí použiť odkaz na odhlásenie na konci každého e-mailu alebo poslať e-mail na adresu info.global@softwareone.com.

Relevantné osobné údaje: e-mailová adresa, meno, ďalšie informácie v registračnom formulári, či bol newsletter otvorený, dátum/čas otvorenia newslettera, koľkokrát bol newsletter zobrazený, kliknutia na odkazy.

Vytváranie a správa používateľských účtov

Aby ste mohli používať naše služby a produkty, môže sa od vás vyžadovať registrácia a vytvorenie používateľského účtu.

Relevantné osobné údaje: meno, adresa, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mailová adresa, čas a dátum registrácie, prihlasovacie údaje, heslá, údaje o používaní.

Analýza údajov o používaní na štatistické účely

Vaše údaje o používaní môžeme spracovávať a analyzovať na štatistické účely a na zlepšenie našich produktov a služieb.

Relevantné osobné údaje: obsah, dátum a čas návštevy, objem prenesených údajov, stav prístupu, informácie o webovom prehliadači a operačnom systéme, odkaz identifikujúci, z ktorej webovej stránky ste prišli, IP adresa, ktorá je anonymizovaná, aby ju nebolo možné spätne vysledovať.

Údaje denníka sa analyzujú len anonymne.

Súbory cookie a iné podobné technológie

Pri používaní našich webových stránok, platforiem, aplikácií a iných produktov a služieb môžeme používať súbory cookie a podobné technológie. (pro zjednodušenie ďalej len „súbory cookie“).

Zoznam súborov cookie, ktoré používame, vrátane ich poskytovateľa, účelu, opisu a ďalších dôležitých informácií spolu s možnosťami nastavenia súhlasov vám zobrazí naše oznámenie o súboroch cookies. V predvolenom nastavení sú povolené len základné súbory cookie. Prostredníctvom systému správy súhlasov môžete povoliť používanie ďalších súborov cookie. Zmenou nastavení súhlasu môžete svoje preferencie kedykoľvek upraviť.

Relevantné osobné údaje: viď systém správy súhlasov.

Analýza webových stránok

Používame nástroje webovej analýzy, ktoré nám pomáhajú navrhovať naše webové stránky a identifikovať a počítať vracajúcich sa návštevníkov. Tieto nástroje vytvárajú súbory s údajmi o používaní na základe pseudonymov. Na tento účel sa používajú súbory cookie, ako je opísané v našom nástroji na správu súhlasov.

Na kvantifikáciu návštevnosti používame aj nasledujúce funkcie:

Relevantné osobné údaje: viď systém správy súhlasov.

Technológia sledovania a opätovného cielenia na marketingové účely

Na účely zobrazovania cielenej reklamy mimo našich webových stránok a zisťovania účinnosti našej reklamy používame technológie sledovania (na rôznych zariadeniach).

Ako toto sledovanie funguje?

Keď navštívite alebo používate naše webové stránky, platformy, aplikácie a iné produkty alebo služby, je možné, že poskytovatelia tretích strán uvedení v našom systéme správy súhlasov môžu získať prístup k vášmu prehliadaču alebo koncovému zariadeniu (napríklad „odtlačok prehliadača"), analyzovať vašu IP adresu, ukladať a/alebo čítať rozpoznávacie charakteristiky na vašom koncovom zariadení alebo získať prístup k jednotlivým sledovacím pixelom.

Poskytovatelia tretích strán môžu používať jednotlivé charakteristiky na rozpoznanie vášho koncového zariadenia na iných webových stránkach. Môžeme dať pokyn príslušným poskytovateľom tretích strán na zobrazovanie reklamy na základe vašej návštevy alebo používania našich webových lokalít, platforiem, aplikácií alebo iných produktov a služieb.

Čo znamená sledovanie naprieč zariadeniami?

Ak sa zaregistrujete u poskytovateľa tretej strany s použitím vlastných údajov používateľa, je možné porovnať príslušné rozpoznávacie charakteristiky rôznych prehliadačov a koncových zariadení. Ak poskytovateľ tretej strany vygeneroval samostatné charakteristiky pre vami používaný prenosný počítač, stolný počítač alebo smartfón či tablet, tieto jednotlivé charakteristiky sa môžu pri používaní služby poskytovateľa tretej strany pomocou vašich prihlasovacích údajov prepojiť. Poskytovateľovi tretej strany to umožňuje efektívne spravovať naše reklamné kampane na rôznych koncových zariadeniach.

Relevantné osobné údaje: viď systém správy súhlasov.

Mapy, video a ďalšie vložené služby

Na naše webové stránky pridávame určité služby, ktoré nie sú uložené na našich serveroch. Môžete napríklad použiť mapy na zistenie presnej polohy sídla SoftwareOne alebo sledovať videá. V niektorých regiónoch môžeme zabezpečiť, aby prístup k našim webovým stránkam, platformám, aplikáciám alebo iným produktom a službám s vloženým obsahom automaticky neprenášal žiadne informácie poskytovateľovi tretej strany. V takom prípade zobrazujeme iba lokálne uložené náhľady a obsah od poskytovateľov tretích strán sa načíta až po udelení vášho súhlasu prostredníctvom nášho systému správy súhlasov.

Keď si prezeráte obsah, poskytovateľ tretej strany získava informácie o vašej návšteve našej webovej stránky, ako aj údaje o používaní, ktoré sú v tejto súvislosti potrebné pre jeho služby. Na ďalšie spracovanie údajov poskytovateľom tretej strany nemáme žiadny vplyv.

Relevantné osobné údaje: viď systém správy súhlasov.

Popis spracovania údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, keď navštívite naše stránky sociálnych médií uvedené nižšie:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/SoftwareOne

Twitter:
https://twitter.com/SoftwareOne
https://twitter.com/SWO_Careers

Facebook:
https://www.facebook.com/Softwareone/
https://www.facebook.com/softwareonecareers

Instagram:
https://www.instagram.com/softwareone/
https://www.instagram.com/swocareers/

YouTube:
https://www.youtube.com/SoftwareOne-global

Popri prevádzkovateľovi príslušných stránok sociálnych médií sme za spracovanie vašich osobných údajov zodpovední aj my, ako správcovia. Poskytovateľ určuje účely a prostriedky spracovania údajov, ktoré môžeme ovplyvniť iba v obmedzenej miere. V rozsahu, v akom môžeme ovplyvniť alebo stanoviť parametre spracovania vašich údajov, podnikneme v rámci našich možností kroky na zabezpečenie toho, aby poskytovateľ platformy spracovával vaše údaje v súlade s príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov. V mnohých prípadoch však nemôžeme ovplyvniť spracovanie dát prevádzkovateľom a presne nevieme, ktoré údaje prevádzkovateľ spracováva.

Údaje, ktoré ste vložili na naše stránky sociálnych médií, ako sú komentáre, videá, obrázky, hodnotenia, verejné správy atď., sú publikované prevádzkovateľom stránok sociálnych médií a my ich nikdy nepoužívame ani nespracovávame na žiadny iný účel. Vyhradzujeme si právo obsah zmazať obsah, ak je to nutné. Môžeme zdieľať váš obsah na našom webe, ak je to funkciou stránok sociálnych médií, a môžeme s vami prostredníctvom stránok sociálnych médií komunikovať.

Vaše osobné údaje spracovávame v záujme našich vzťahov s verejnosťou a komunikácie (oprávnený záujem). Vaše údaje môžeme spracovávať aj na účely nadviazania pracovného pomeru s vami ((pred)zmluvné). Viac informácií nájdete v časti „Ako uchádzač o voľné pracovné miesto u nás“.

Pokiaľ chcete vzniesť námietku proti konkrétnemu spracovaniu údajov, na ktoré máme vplyv, obráťte sa na Kontakt pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Vašu žiadosť posúdime a rozhodneme, či vám môžeme vyhovieť. V opačnom prípade sa môžete obrátiť priamo na poskytovateľa stránok sociálnych médií.

Ak nám pošlete otázku na stránkach sociálnych médií, môžeme vás v závislosti od vašej otázky tiež odkázať na ďalšie zabezpečené komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť. Dôverné žiadosti nám môžete kedykoľvek zaslať prostredníctvom poskytnutých kanálov.

Naše stránky na sociálnych médiách môžeme používať na reklamné účely. Pritom môžeme použiť demografické charakteristiky, charakteristiky cieľovej skupiny založené na záujmoch, správaní alebo polohe, ktoré nám poskytol prevádzkovateľ príslušnej stránky sociálnych médií. Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov na stránkach sociálnych médií nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov príslušných, nižšie uvedených poskytovateľov. Spracovanie údajov môžeme ovplyvniť iba v obmedzenej miere a nemôžeme zakázať štatistiky, ktoré nám poskytuje prevádzkovateľ príslušnej stránky sociálnych médií. Zabezpečujeme však, aby nám neboli poskytované žiadne ďalšie voliteľné štatistiky, ktoré by vyžadovali spracovanie osobných údajov.

Pre jednotlivé kanály sociálnych médií používame možnosti sledovania konverzií. Za týmto účelom sme do nášho webu začlenili zodpovedajúce pixely alebo značky, aby sme mohli zhromažďovať údaje o konverziách. Prostredníctvom systému správy súhlasov môžete určiť, či povolíte nastavenie ďalších súborov cookie, alebo nie. Svoje preferencie môžete prostredníctvom systému pre správu súhlasu kedykoľvek upraviť.

Spracovanie údajov prevádzkovateľovi stránok sociálnych médií

Prevádzkovateľ stránok sociálnych médií môže používať metódy sledovania pohybu na webe. Sledovanie pohybu na webe je možné vykonávať bez ohľadu na to, či ste prihlásený k účtu na platforme sociálnych médií. Ako už bolo vysvetlené, metódy sledovania pohybu na stránkach sociálnych médií sú z veľkej časti mimo našej kontroly. Tieto funkcie nemôžeme zakázať.
Uvedomte si, že poskytovateľ príslušnej stránky sociálnej siete môže použiť váš profil a údaje o správaní, aby vyhodnotil vaše zvyky, osobné vzťahy a preferencie. Na spracovanie vašich údajov poskytovateľom príslušnej stránky sociálnych médií nemáme žiadny vplyv.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov poskytovateľom príslušnej stránky sociálnych médií nájdete v jeho vyhlásení o ochrane údajov:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Popis spracovania údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať najmä na nasledujúce účely (a na právnom základe):

 • Pri komunikácii s vami, spracovaní a reakciách na vaše žiadosti ((pred) zmluvný alebo oprávnený záujem).
 • Pri registrácii na odber a zasielanie newslettera, ku ktorému sa prihlásite (súhlas), prostredníctvom iných médií, než je uvedené v časti „Ako používateľ našich webových stránok, platforiem, aplikácií a dalších produktov alebo služieb“ (súhlas).
 • Pri realizácii vášho nákupu produktov a využití služieb (zmluvný alebo oprávnený záujem).
 • Na účely sledovania licencií (oprávnený záujem).
 • Na marketingové účely, aby sme vám mohli poskytovať personalizované informácie o našich produktoch a službách a vykonávať prieskumy trhu a spokojnosti (súhlas alebo oprávnený záujem).
 • Pri zisťovaní kredibility zákazníkov, ktoré zahŕňa úverové agentúry ((pred)zmluvný alebo oprávnený záujem).
 • Pri hodnotení a preverovaní, vrátane účelov hĺbkovej kontroly (tiež pri fúziách a akvizíciách) (oprávnený záujem alebo zákonná povinnosť).
 • Na účely podnikových transakcií, napríklad pri predaji (časti) podniku alebo akejkoľvek reštrukturalizácii, fúzii, vytvorení spoločného podniku alebo inom nakladaní s naším podnikom, majetkom alebo akciami alebo pri podobných konaniach (oprávnený záujem alebo zákonná povinnosť).
 • Na splnenie zákonných a regulačných požiadaviek a žiadostí (zákonná povinnosť).
 • Na určenie, uplatnenie a obhajobu právnych nárokov (oprávnený záujem).

 

Reakcia na žiadosti

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať na účely spracovania vašej žiadosti. V niektorých krajinách i mimo EÚ/EHP/Veľkú Britániu/Švajčiarsko môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj na účely poskytovania personalizovaných informácií o našich produktoch a službách a na vykonávanie prieskumu trhu a spokojnosti. Proti takémuto spracovaniu máte právo vzniesť námietku. Pre viac informácií o tom, ako uplatniť svoje právo, sa obráťte na  Kontakt pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Relevantné osobné údaje: meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, spoločnosť, krajina, obsah žiadosti, dátum žiadosti a ďalšie údaje, ktoré nám môžete oznámiť.

Newsletter

Môžete sa prihlásiť na odber nášho newslettera. Newsletter vám poskytne informácie o aktuálnych trendoch a udalostiach v odbore IT, špeciálnych ponukách, nových produktoch, službách a dôležitých informáciách pre manažérov IT. Na registráciu potrebujeme vašu e-mailovú adresu.

V niektorých regiónoch vám môžeme po vyplnení registračného formulára zaslať potvrdzovací e-mail. V takom prípade sa registrácia aktivuje až po kliknutí na odkaz v potvrdzovacom e-maile.

Ak sa zaregistrujete na odber nášho newslettera, môžeme do našich newsletterov zahrnúť individuálne sledovacie technológie, pomocou ktorých môžeme rozpoznať, kedy bol daný newsletter otvorený alebo kedy ste navštívili súvisiacu webovú stránku, a individualizovať odkazy v newsletteri, aby sme zistili, kedy ste na ktorý odkaz klikli.

Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Stačí použiť odkaz na odhlásenie, ktorý nájdete na konci každého e-mailu, alebo poslať e-mail na adresu info.global@softwareone.com.

Relevantné osobné údaje: e-mailová adresa, meno, ďalšie informácie v registračnom formulári, otvorenie či neotvorenie newslettera, dátum/čas otvorenia newslettera, počet zobrazení newslettera, kliknutia na odkazy.

Nákup produktov alebo využívanie našich služieb

Aby bolo možné nakupovať a používať naše produkty a služby, môže byť potrebné spracovávať vaše osobné údaje. Podrobnejšie informácie o spracúvaní údajov nájdete v zmluvách, ktoré s nami uzavriete, a ďalších dokumentoch týkajúcich sa ochrany údajov.

V niektorých krajinách, najmä v EÚ/EHP/Veľkej Británii/Švajčiarsku, môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj na účely poskytovania personalizovaných informácií o našich produktoch a službách a na vykonávanie prieskumu trhu a spokojnosti. Proti takémuto spracovaniu máte právo vzniesť námietku. Pre viac informácií o tom, ako uplatniť svoje právo, sa obráťte na Kontakt pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Relevantné osobné údaje: meno, adresa, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mailová adresa, čas a dátum registrácie, údaje o používaní, príslušný produkt alebo služba.

Popis spracovania údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať v prípade seminárov, webinárov, školení alebo iných akcií (ďalej len „podujatia“), ktorých sa chcete zúčastniť a ktoré organizuje SoftwareOne alebo iná usporiadateľská spoločnosť. Za týmto účelom môžeme vaše údaje spracovávať najmä na nasledujúce účely (a z týchto zákonných dôvodov):

 • Spracovanie vašej registrácie na podujatia, správa vašej účasti a ubytovania alebo zasielanie oznámení týkajúcich sa podujatí (zmluvný alebo oprávnený záujem).
 • Spracovanie vášho audiovizuálneho obsahu (napríklad fotografie, audio/video nahrávky atď.) (súhlas alebo oprávnený záujem).
 • Marketingové účely (viď časť Ako zákazník, obchodný partner a zainteresovaná strana).

 

Audiovizuálny obsah

Počas podujatí organizovaných SoftwareOne alebo inou usporiadateľskou spoločnosťou môžeme vyhotovovať fotografie alebo videá skupín osôb, davu alebo jednotlivých osôb v zvláštnych rolách (napríklad rečníkov, osôb na pódiu) na účely komunikácie. Tieto materiály môžeme zverejniť na našich webových stránkach, sociálnych sieťach alebo v iných digitálnych či tlačených médiách. Pokiaľ si neželáte v takomto audiovizuálnom obsahu vystupovať, informujte o tom prosím osobu, ktorá obsah nahráva a vytvára, a dbajte na to, aby ste pri takýchto podujatiach nevstupovali do záberu pri snímaní fotografií a videa.

V prípade jednotlivých fotografií alebo videí či iného audiovizuálneho obsahu s účastníkmi vás o tomto spracovaní údajov budeme informovať zvlášť a požiadame vás o súhlas, kým taký úkon vykonáme. To je možné urobiť rôznou formou a v rôznych fázach, napríklad prostredníctvom označenia príslušného políčka v prihlasovacom formulári alebo rozdávaním rôznofarebných menoviek počas osobných podujatí.

Máte právo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu údajov alebo svoj súhlas odvolať. Napriek tomu, že vynaložíme primerané úsilie, aby sme vašej žiadosti vyhoveli, všetky informácie (vrátane obrázkov a videí), ktoré sú zverejnené na internete a na platformách sociálnych médií, sa stávajú celosvetovo prístupnými a môžu byť ľahko kopírované a šírené inými tretími stranami, ktoré nie sú so spoločnosťou SoftwareOne prepojené alebo nie sú pod jej kontrolou. Tieto informácie tak môžu zostať dostupné na internete aj potom, čo ich SoftwareOne vymaže. Ďalšie žiadosti o vymazanie by potom mali byť smerované na príslušné internetové vyhľadávače alebo prevádzkovateľov platforiem sociálnych médií.

Ak je vaša fotografia použitá v tlačenom materiáli (napríklad v letáku, časopise, newsletteri atď.) a ak je s vašou námietkou alebo stiahnutím snímky z obehu spojené neprimerané úsilie, je možné, že tlačené produkty obsahujúce vašu fotografiu budú používané až do vyčerpania už vytlačeného nákladu. Vaša fotografia ale nebude použitá pre žiadne novo vytlačené materiály. To isté platí pre vaše fotografie v elektronických newsletteroch, pokiaľ je udelený súhlas odvolaný po začatí procesu ich výroby.

Relevantné osobné údaje: fotografie, videá, hlasové záznamy, biometrické údaje a ďalšie audiovizuálne údaje.

Virtuálne podujatia

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na účely komunikácie s vami a organizovania a vykonávania virtuálnych schôdzok. V tomto procese nám môžu pomáhať externí poskytovatelia tretích strán (videokonferencie, poskytovatelia komunikačných služieb), s ktorými zdieľame vaše osobné údaje.

V niektorých prípadoch môžeme virtuálne stretnutia aj nahrávať. Ďalšie informácie nájdete v časti o audiovizuálnom obsahu.

Relevantné osobné údaje: kontaktné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa), metadáta stretnutia (napríklad dátum, čas a doba trvania komunikácie, názov schôdzky, IP adresa účastníka), údaje o zariadení/hardvéri (MAC adresy, verzia klienta), textové, zvukové a obrazové údaje, údaje o pripojení (napríklad telefónne čísla, názvy krajín, čas začatia a ukončenia).

Popis spracovania údajov

Môžeme spracovávať osobné údaje, ktoré získame priamo od vás alebo z verejne prístupných zdrojov (napríklad profesijnej siete na internete) alebo údaje získané od tretích strán (napríklad poskytovatelia služieb v personalistike, vysoké školy, pracovné agentúry, referenti, daňové úrady a úrady sociálneho zabezpečenia).

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať najmä na nasledujúce účely (a z týchto zákonných dôvodov):

 • Zhodnotenie vašej kandidatúry, posúdenie vašich zručností, skúseností a kvalifikácie ((pred)zmluvné).
 • Organizácia pohovorov a hodnotenia ((pred)zmluvné).
 • Vykonávanie previerok a hodnotení podľa požiadaviek alebo podľa platných právnych predpisov ((pred)zmluvná alebo zákonná požiadavka).
 • Overenie vašej spôsobilosti pre danú úlohu ((pred)zmluvná a zákonná povinnosť).
 • Kontaktovanie vami poskytnutých referencií tretích strán na účely posúdenia vašich predchádzajúcich výkonov ((pred)zmluvné).
 • Kontaktovanie vás ohľadom postupu vybavovania vašej žiadosti ((pred)zmluvné).
 • Preplácanie cestovných výdavkov počas náboru, pokiaľ je to dohodnuté ((pred)zmluvné).
 • Vytvorenie vášho účtu v našom systéme žiadostí ((pred)zmluvné).
 • Vedenie záznamov o nábore ((pred)zmluvné).
 • V prípade úspechu vo výberovom konaní si žiadosť ponecháme pre personálny spis (zmluvné).
 • Ponúknutie pracovnej pozície na základe vášho záujmu a zručností a informovanie o novinkách v oblasti náboru (súhlas).
 • Vykonávanie prieskumov spokojnosti na účely zlepšenia nášho náborového procesu (oprávnený záujem). Vždy máte právo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Pre viac informácií o tom, ako uplatniť svoje právo, sa obráťte na Kontakt pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Splnenie zákonných a regulačných požiadaviek a požiadaviek vyplývajúcich napríklad z oblasti zamestnanosti a práva na sociálne zabezpečenie a sociálnu ochranu (zákonná povinnosť).
 • Stanovenie, uplatnenie alebo uznanie právnych nárokov, ktoré sa na nás môžu vzťahovať (zákonná povinnosť)

 

Relevantné osobné údaje: Životopis (vrátane vami poskytnutých fotografií alebo obrázkov), motivačný list, referenčné listy, kontaktné údaje (napríklad meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska atď.), identifikačné údaje (napríklad dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu atď.), údaje o zamestnaní (napríklad pracovná zmluva, minulé zamestnanie, súčasný stav zamestnania, typ zamestnania, funkcie, pracovné povolenie alebo povolenie na pobyt, pokiaľ je to nutné na overenie legálnosti zamestnania atď.), údaje o vzdelaní a kvalifikácii (napr. tituly, osvedčenia, predchádzajúce profesijné skúsenosti, prípadné vedľajšie zamestnanie, ako aj referencie a ďalšie súvisiace dokumenty dokladajúce vaše odborné znalosti a skúsenosti), dotazníky a výsledky hodnotenia, previerky, údaje o zdravotnom stave, pokiaľ to povoľujú a/alebo vyžadujú príslušné právne predpisy, údaje o bankovom účte (napríklad na preplatenie cestovných výdavkov, ak bolo dohodnuté).

Uchovávanie údajov: Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas nevyhnutný na spracovanie vašej žiadosti, pre ktorú boli zhromaždené. Ak vaša žiadosť nebola úspešná, vymažeme všetky údaje najneskôr do šiestich (6) mesiacov od dátumu zamietnutia vašej žiadosti.

V jednotlivých prípadoch môžu byť niektoré osobné údaje uchovávané po dlhšiu dobu (napríklad výkazy cestovných výdavkov). Doba uchovávania údajov závisí od platných miestnych zákonných požiadaviek (napríklad podľa príslušných daňových zákonov).

Pokiaľ ste neboli vybraní v rámci výberového konania, ale vaša žiadosť nás napriek tomu zaujala, požiadame vás, či si môžeme vašu žiadosť ponechať k dispozícii pre prípadné budúce príležitosti. Právnym základom pre ukladanie týchto údajov je váš výslovný súhlas, ktorý je úplne dobrovoľný a môže byť kedykoľvek v budúcnosti odvolaný.

Uchovávanie údajov

Ak sme vám už neposkytli konkrétne informácie o uchovávaní vašich osobných údajov, uchovávame vaše údaje na čas nevyhnutný na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené. Údaje, ktoré už nie sú potrebné, budú vymazané za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania a dokumentácie, ktoré by vyžadovali ich dlhšie uchovávanie.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť ďalším stranám na splnenie účelov uvedených v tomto vyhlásení.

Vzhľadom na medzinárodnú štruktúru skupiny SoftwareOne môžu podľa potreby vaše osobné údaje spracovávať aj ďalšie oddelenia a osoby. Pri akomkoľvek prístupe k údajom v rámci skupiny a ich odovzdávaní dodržujeme platné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Ďalej môžu pre vyššie uvedené účely dostať údaje aj dôveryhodní poskytovatelia služieb tretích strán, na základe uzavretej zmluvy so SoftwareOne. Ide najmä o poskytovateľov služieb, ktorí nás podporujú v oblasti plnenia objednávok, platieb/fakturácie, zákazníckeho servisu, financií, auditu, odhaľovania podvodov, IT služieb, komunikácie, hostingu, logistiky, doručovania e-mailov, marketingu, predaja, analýzy dát, riadenie akcií, školení, prieskumov, tlače, archivovania a poradenských či konzultačných služieb.

SoftwareOne môže vaše údaje sprístupniť ďalším príjemcom, ako sú súkromné aj verejné subjekty a inštitúcie, vrátane orgánov činných v trestnom konaní, orgánov na ochranu osobných údajov, daňových úradov, úverových agentúr, exekútorov, bánk, súdov, hotelov alebo iných spoločností, ak pre takéto sprístupnenie existuje právny základ.

SoftwareOne zdieľa vaše údaje s príjemcami mimo SoftwareOne iba ak existuje právny základ pre prenos údajov a sú implementované príslušné mechanizmy prenosu údajov. Pre viac informácií sa môžete obrátiť na náš Kontakt pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Prenos údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje môžeme zasielať do tretích krajín (napríklad do krajín, ktoré vyžadujú dodatočné ochranné opatrenia podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov) iba vtedy, ak je to nevyhnutné alebo potrebné na splnenie účelov opísaných v tomto vyhlásení, ak existuje právny základ na prenos údajov a sú zavedené vhodné mechanizmy prenosu údajov.

Sídlo spoločnosti SoftwareOne AG je vo Švajčiarsku. Podľa Európskej komisie je Švajčiarsko krajinou so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov.

Vaše práva

Máte právo na:

 • Prístup k vašim údajom a získanie ich kópie.
 • Opravu a vymazanie.
 • Obmedzenie spracovania.
 • Prenositeľnosť dát.
 • Vznesenie námietky, ak sú údaje spracovávané v súlade s oprávnenými záujmami SoftwareOne.
 • Podanie sťažnosti na dozornom úrade, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje platné predpisy o ochrane osobných údajov

 

Kontakt pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov, žiadostí o ďalšie informácie alebo sťažností nás kontaktujte na adrese:

SoftwareOne | Právne oddelenie – Ochrana osobných údajov
E-Mail: data-protection.eu@softwareone.com
Telefon: +49.341.2568.000

Kontakt pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Naším poverencom pre ochranu osobných údajov pre EÚ/EHP, Švajčiarsko a Veľkú Britániu je:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Germany

Kontaktné údaje na poverencov pre ochranu osobných údajov mimo vyššie uvedených krajín nájdete tu.

Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

História verzií

Verzia Dátum
1.0 Jún 2020
2.0 September 2021