Informácie o spracovaní osobných údajov

Hlavným kritériom pri poskytovaní produktov a služieb je pre nás spokojnosť našich zákazníkov, a preto sa snažíme každú našu ponuku prispôsobiť ich potrebám a pripraviť ju v čo najlepšej kvalite. K tomu už dnes využívame vaše osobné údaje, ktoré spracovávame v súlade s platnou legislatívou.

Nižšie nájdete prehľad o tom, akým spôsobom SoftwareONE Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava IČO: 46457763, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 77716/B („Správca“), spracováva v súvislosti s poskytovaním produktov a služieb vaše osobné údaje („Osobné údaje“).

Aké osobné údaje od vás potrebujeme?

Spoločnosť SoftwareONE Slovakia s.r.o. je Správcom Osobných údajov, ktoré nám vy ako zákazník poskytujete. Zhromažďujeme o vás základné osobné údaje obsahujúce meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, pozíciu vo firme, adresu a názov firmy.

Prečo tieto údaje potrebujeme?

Potrebujeme poznať len také Osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich produktoch a službách, marketingových akciách (semináre, konferencie) v súladu s vašimi potrebami a preferenciami, a to rôznymi kanálmi, napríklad poštou, elektronickými prostriedkami (elektronická pošta, webináre) či telefonátom, alebo prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie Osobných údajov bude mať za následok nemožnosť kontaktovania zákazníka Správcom. V prípade pochybností je možné sa obrátiť na Správcu alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako s osobnými údajmi narábame?

Spracovanie Osobných údajov bude prebiehať automatizovane prostredníctvom elektronického systému. Osobné údaje budú uchovávané v elektronických databázach, v ktorých budú spracovávané pre vyššie uvedené účely. Máte právo prístupu k Osobným údajom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov“), právo na opravu Osobných údajov, právo požadovať vysvetlenie, právo na likvidáciu Osobných údajov, ako aj ďalšie práva stanovené v § 62 Zákona o ochrane osobných údajov.

Komu údaje sprístupňujeme?

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim spoločnostiam:

  • MILLENNIUM CZ, s.r.o., spoločnosť so sídlom Bořivojova 2421/17, 130 00 Praha 3, IČO: 25740067, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 65912; a
  • SoftwareONE AG, spoločnosť so sídlom Mühlebachstrasse 3, 6371 Stans, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v registri kantónu Nidwalden, číslo zápisu CHE-107.401.257, ako spracovateľom poverených Správcom.

Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje spracovávame po dobu, na ktorú nám dáte k ich spracovaniu súhlas.

Kontakt
SoftwareONE Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava, tel.: +421 2 59 396 555
e-mail: info.sk@softwareone.com

Na tejto stránke používame analytické nástroje. V súlade s platnými právnymi predpismi preto žiadame o súhlas s ukladaním analytických údajov. Tieto údaje používame na meranie návštevnosti a sledovanie štatistík. Všetky možné spôsoby použitia údajov, ktoré na tejto stránke zbierame môžete nájsť v úplnom znení podmienok.