<div style="display:inline;"><img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/975216129/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0"/></div>


Informácie o spracovaní osobných údajov

Hlavným kritériom pri poskytovaní produktov a služieb je pre nás spokojnosť našich zákazníkov, a preto sa snažíme každú našu ponuku prispôsobiť ich potrebám a pripraviť ju v čo najlepšej kvalite. K tomu už dnes využívame vaše osobné údaje, ktoré spracovávame v súlade s platnou legislatívou.

Nižšie nájdete prehľad o tom, akým spôsobom SoftwareONE Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava IČO: 46457763, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 77716/B („Správca“), spracováva v súvislosti s poskytovaním produktov a služieb vaše osobné údaje („Osobné údaje“).

Aké osobné údaje od vás potrebujeme?

Spoločnosť SoftwareONE Slovakia s.r.o. je Správcom Osobných údajov, ktoré nám vy ako zákazník poskytujete. Zhromažďujeme o vás základné osobné údaje obsahujúce meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, pozíciu vo firme, adresu a názov firmy.

Prečo tieto údaje potrebujeme?

Potrebujeme poznať len také Osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich produktoch a službách, marketingových akciách (semináre, konferencie) v súladu s vašimi potrebami a preferenciami, a to rôznymi kanálmi, napríklad poštou, elektronickými prostriedkami (elektronická pošta, webináre) či telefonátom, alebo prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie Osobných údajov bude mať za následok nemožnosť kontaktovania zákazníka Správcom. V prípade pochybností je možné sa obrátiť na Správcu alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako s osobnými údajmi narábame?

Spracovanie Osobných údajov bude prebiehať automatizovane prostredníctvom elektronického systému. Osobné údaje budú uchovávané v elektronických databázach, v ktorých budú spracovávané pre vyššie uvedené účely. Máte právo prístupu k Osobným údajom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov“), právo na opravu Osobných údajov, právo požadovať vysvetlenie, právo na likvidáciu Osobných údajov, ako aj ďalšie práva stanovené v § 62 Zákona o ochrane osobných údajov.

Komu údaje sprístupňujeme?

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim spoločnostiam:

  • MILLENNIUM CZ, s.r.o., spoločnosť so sídlom Bořivojova 2421/17, 130 00 Praha 3, IČO: 25740067, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 65912; a
  • SoftwareONE AG, spoločnosť so sídlom Mühlebachstrasse 3, 6371 Stans, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v registri kantónu Nidwalden, číslo zápisu CHE-107.401.257, ako spracovateľom poverených Správcom.

Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje spracovávame po dobu, na ktorú nám dáte k ich spracovaniu súhlas.

Kontakt
SoftwareONE Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava, tel.: +421 2 59 396 555
e-mail: info.sk@softwareone.com

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.