Začněte s přípravou na Copilot

Ste pripravení na Microsoft Copilot?

3d cubes on a blue and pink background.

Microsoft Copilot integruje funkcie GenAI do produktívnych nástrojov, ktoré denne používa väčšina zamestnancov. K dispozícii bude začiatkom novembra 2023 a prinesie zásadnú zmenu pre organizácie, ktoré chcú dosiahnuť viac a rýchlejšie.

Každá nová technológia však vyžaduje hlboké pochopenie toho, ako môže ovplyvniť vaše podnikanie z hľadiska nákladov, rizík a prevádzky skôr, než do nej investujete. Podľa spoločnosti Deloitte si väčšina lídrov myslí, že umelá inteligencia zmení ich podnikanie, ale mnohí z nich ešte nie sú pripravení ju používať.

Poradenská služba pre Copilot spoločnosti SoftwareOne pomáha organizáciám, aby sa stali prvými užívateľmi nástroja Microsoft Copilot, asistuje pri prieskume a príprave plánu ich pripravenosti.

3d cubes in blue, pink, and purple.

Získajte pomoc hneď

Ak viete, že potrebujete podporu, aby ste svoju organizáciu pripravili na Microsoft Copilot, požiadajte o spätné zavolanie.

Získajte pomoc hneď

Ak viete, že potrebujete podporu, aby ste svoju organizáciu pripravili na Microsoft Copilot, požiadajte o spätné zavolanie.

Čo je Microsoft Copilot?

Software one logo on a white background.
white space
Microsoft 365: Introducing Microsoft 365 Copilot | Your Copilot for Work

Prejsť do väčších detailov

Vyskúšajte náš prehľad Microsoft Copilot.

PREČÍTAJTE SI PRÍRUČKU

Znížte riziko. Zvýšte produktivitu. Zdokonaľte prevádzku.

Kým se pustíte do GenAI, venujte pozornosť týmto oblastiam:

 • ai icon

  Pripravenosť na produkt

  Čo je Microsoft Copilot; Ako sa líši od ostatných nástrojov GenAI; Hodnota, ktorú ponúka

 • file copies icon

  Licenčná pripravenosť

  Dopad na existujúce licencie; Využitie licencie; Celková cena vlastníctva

 • api icon

  Technologická pripravenosť

  Bezpečnosť a dodržiavanie predpisov; Správa identít, prístup a správa; Životný cyklus informácií

 • app store icon

  Organizačná pripravenosť

  AI stratégie, ciele a príprava; Medzery personálu a podpora zamestnancov; Etika, tieňová umelá inteligencia a riziká

Poradenská služba SoftwareOne Copilot Advisory

Na tomto viacdennom workshope sa stretnú odborníci na technológie, špecialisti na licencie a odborníci na riadenie zmien, aby určili predpoklady, ktoré vaša organizácia vyžaduje na implementáciu Microsoft Copilota, a identifikujú oblasti, ktoré vyžadujú úpravy.

Odnesiete si:

 • A purple and blue wavy lines.

   

  Identifikovaný konkrétny prípad použitia vo vašej organizácii na začatie testovania AI a Microsoft Copilota, aby ste porozumeli zvýšeniu produktivity a efektivity.

 • A blue and purple wave on a white background.

   

  Správu o pripravenosti aplikácie Microsoft Copilot a plán implementácie prispôsobený vašej situácii a cieľom.

 • A blue wave pattern on a white background.

   

  Prezentácie výsledkov, odporúčaní a obchodného prípadu.

A blue and purple abstract background.

Objevte svou budoucnost s umělou inteligencí.

Požádejte o zpětné zavolání ohledně našeho Copilot Advisory.

Objevte svou budoucnost s umělou inteligencí.

Požádejte o zpětné zavolání ohledně našeho Copilot Advisory.