Cloudové služby

Optimalizujte čo vlastníte a vybudujte čo potrebujete

cloud-services-getty-1282535554-hero
cloud-services-video-teaser-adobe-76886268-blog-hero

Cloudové služby

Prechod do cloudu je kľúčom k transformácii vášho podnikania, naštartovaniu inovácií a zvýšeniu konkurencieschopnosti. Nezávislý partner, ako je SoftwareOne, sa pozerá na celú vec s nadhľadom a spolupracuje s vami na dosiahnutí sľubovaných prínosov cloud.

Maximalizácia hodnoty

Kombinujeme hlboké partnerstvá so spoločnosťami Microsoft, AWS a Google so špičkovými možnosťami licencovania softvéru a správy IT majetku. Náš jedinečný prístup k postupnej racionalizácii aplikácií, znižovaniu nákladov na softvér a migrácii do cloudu pomáha dosiahnuť úspory nákladov na softvér a cloud a súčasne maximalizovať hodnotu investícií. Získajte viac s nižšími nákladmi.

Šesť krokov k úspešnej transformácii do cloudu

infographic-six-steps-to-successful-cloud-transformation