Poradenské služby pre vydavateľa softvéru

Jednoduchá cesta k múdrejšiemu rozhodovaniu o licenciách

An aerial view of a highway with a car driving on it.

Poradenské služby pre vydavateľa softvéru

Licencovanie softvéru je zložitý a neustále sa vyvíjajúci proces. Hľadanie správnych nástrojov pre vaše potreby a súčasné zabezpečenie súladu s licenčnými podmienkami, optimalizácia výdavkov a vyjednávanie zmlúv môže trvať mesiace, niekedy aj rok či viac. Príliš mnoho organizácií pritom riskuje, že uzavrú nevýhodné zmluvy, aby ušetrili čas. Zmluvy so spoločnosťami Microsoft, Oracle, IBM a SAP, ktoré predstavujú 80 % výdavkov, vyžadujú rozsiahlu prípravu a náročné rokovania, ktoré v prípade neúspechu znamenajú značné finančné riziko.

Poradenské služby SoftwareOne pre vydavateľa softvéru podporujú vaše rozhodovanie znalosťami získanými počas 30 rokov obchodnej praxe s poprednými svetovými vydavateľmi softvéru a poskytovateľmi cloudových služieb. Naši špecialisti zaistia, že budete dodržiavať licenčné podmienky, optimalizujú vaše náklady na softvér a cloud a pripravia vás na vyjednanie výhodnej zmluvy, s ktorou dosiahnete svoje podnikateľské ciele.

Dáta a ľudské poznatky, ktorým môžete veriť

Špecialisti SoftwareOne vám pomôžu s výberom dodávateľa a produktu aj s umiestnením úloh, rovnako ako s vyjednávaním výhodných obchodných podmienok a s prípravou vášho IT majetku na pravidelné audity dodávateľov. Naše výsledky hovoria samy za seba. V roku 2021 sme zákazníkom na výdavkoch za softvér ušetrili 1,95 miliardy amerických dolárov.

A man with a beard in a mirror.

Naše poradenské služby pre vydavateľa zahŕňajú kontroly dodržiavania licenčných podmienok, prípravu na softvérový audit, podporu pri obnovovaní zmlúv a služby nástrojov na správu softvérového majetku (SAM), ktoré poskytujú cenné informácie o výdavkoch. Sú k dispozícii na projektovej báze alebo ako priebežné, riadené služby. Bez ohľadu na to, o aký záväzok ide a s akým vydavateľom spolupracujete, poskytujeme spoľahlivé, praktické a na dodávateľoch nezávislé poradenstvo pri posúdení toho, čo bude najlepšie vyhovovať súčasným i budúcim potrebám vašej organizácie.

 • Softvérový audit

  Zaistite si najmúdrejšiu a nákladovo najefektívnejšiu ochranu pri vyšetrovaní dodávateľa.

 • Riadenie životného cyklu softvéru

  Riaďte, optimalizujte a vytvárajte podnikateľské výhody počas celého životného cyklu vášho softvérového majetku.

 • Podpora pri predlžovaní zmluvy

  Vyjednávajte z pozície sily, založenej na našich technických a obchodných znalostiach.

 • Kontrola dodržiavania licenčných podmienok

  Identifikujte riziká a príležitosti, ktoré môžu ušetriť náklady, alebo umožnia sa im vyhnúť.

Najkomplexnejšie softvérové poradenstvo na svete

Špecializujeme sa na poradenstvo v oblasti cien a podporu pri vyjednávaní o softvéri, kriticky dôležitom pre vaše podnikanie, aby sme vám pomohli optimalizovať váš softvérový majetok dnes aj v budúcnosti. Naše znalosti a údaje o cenách zahŕňajú viac ako 7 500 vydavateľov. Vďaka našim odborným znalostiam nájdete riešenie, ktoré vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu, a potom vám pomôžeme dodržiavať licenčné podmienky, aby ste znížili finančné riziko počas auditu.

Preskúmajte naše poradenské služby pre vydavateľa softvéru

Magic quadrant for software asset management managed services.

Spoločnosť Gartner ocenila SoftwareOne

Už tretí rok v rade sme získali pozíciu lídra v Magickom kvadrante spoločnosti Gartner v oblasti riadených služieb správy softvérového majetku (SAM) pre rok 2022, čo predstavuje uznanie našich špičkových riadených služieb a globálneho dosahu s jedinečnou lokálnou prítomnosťou.

Čítať ďalej

An image of a blue and red light coming out of a box.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.