Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí bereme vážně

A white background with a green, yellow, and blue background.

Prohlášení o ochraně soukromí

Poslední aktualizace: Září 2021 (Verze 2.0)

Vaše soukromí je pro SoftwareOne důležité. Rádi bychom vám sdělili podrobnosti o tom, jaké osobní údaje o vás můžeme shromažďovat a jak je můžeme používat a také vás informovali o vašich právech na ochranu osobních údajů.

Typy údajů, které používáme, a to, co s nimi děláme, závisí na vztahu, který s vámi máme. Je proto možné, že pro vás některé části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebudou relevantní nebo se na vás bude vztahovat více než jedna část tohoto prohlášení.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být nahrazeno nebo doplněno, abychom splnili legislativní požadavky a poskytli vám všechny potřebné informace o tom, jak zpracováváme vaše údaje.

Správce údajů

Správcem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů je subjekt SoftwareOne, se kterým jste navázali vztah, například návštěvou jeho webových stránek, využíváním jeho služeb, přihlášením se na akce nebo přihlášením se do výběrového řízení na volné pracovní místo.

Popis zpracování dat

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat zejména pro následující účely (a z těchto legislativních důvodů):

 • Při komunikaci s vámi a zpracování a reakcích na vaše žádosti ((před)smluvní nebo oprávněný zájem).
 • Zpracování komentářů nebo příspěvků (oprávněný zájem).
 • Registraci a zasílání newsletterů, ke kterým se přihlásíte (souhlas).
 • Marketingové účely (souhlas nebo oprávněný zájem).
 • Registrace, ověřování a správa uživatelských účtů (smluvní).
 • Za účelem sledování licencí (oprávněný zájem).
 • Poskytování produktů a služeb na zkoušku, jakož i zkušebních verzí (i od třetích stran) pro marketingové účely (smluvní a oprávněný zájem).
 • Pro účely analýzy s cílem zlepšování našich produktů a služeb (oprávněný zájem).
 • Pro přizpůsobení obsahu a prostředí našich webových stránek vašim zájmům (souhlas nebo oprávněný zájem).
 • Pro udržování bezpečnosti našich webových stránek, platforem, aplikací a dalších produktů a služeb (oprávněný zájem).
 • Pro splnění legislativních a regulačních požadavků a žádostí (legislativní povinnost).
 • Pro určení, uplatnění a obhajobu právních nároků (oprávněný zájem).

 

Reakce na žádosti

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat za účelem zpracování vašich požadavků, které nám adresujete prostřednictvím funkcí chatu, kontaktních formulářů nebo jinými prostředky.
Relevantní osobní údaje: jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, společnost, země, obsah žádosti, datum žádosti a další údaje, které nám můžete sdělit.

Příspěvky a komentáře

Můžete vytvářet příspěvky a komentovat naše webové stránky, platformy, aplikace i další produkty a služby. V takovém případě může být vámi vytvořený obsah veřejně přístupný. Upozorňujeme, že váš příspěvek nebo komentář můžeme před zveřejněním ještě ručně zkontrolovat, což může způsobit prodlení. Pokud zadáte jméno nebo přezdívku, bude toto jméno zveřejněno u vašeho obsahu.

Příslušné osobní údaje: jméno nebo přezdívka, obsah příspěvku nebo komentáře, čas, datum a další poskytnuté informace.

Newsletter

Můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru. Newsletter vám poskytne informace o aktuálních trendech a událostech v oboru IT, speciálních nabídkách, nových produktech, službách a důležitých datech pro manažery IT. K registraci potřebujeme vaši e-mailovou adresu.

V některých regionech vám můžeme po vyplnění registračního formuláře zaslat potvrzovací e-mail. V takovém případě se registrace aktivuje až po kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu.
Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, můžeme do našich newsletterů zahrnout individuální sledovací technologie, pomocí kterých můžeme rozpoznat, kdy byl newsletter, který vám byl zaslán, otevřen nebo kdy jste navštívili související webovou stránku, a individualizovat odkazy v newsletteru, abychom zjistili, kdy jste na který odkaz kliknuli.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Stačí použít odkaz pro odhlášení, který najdete na konci každého e-mailu, nebo poslat e-mail na adresu info.global@softwareone.com.
Relevantní osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, další informace v registračním formuláři, otevření či neotevření newsletteru, datum/čas otevření newsletteru, kolikrát byl newsletter zobrazen, kliknutí na odkazy.

Vytváření a správa uživatelských účtů

Abyste mohli využívat naše služby a produkty, můžete být požádáni o registraci a zřízení uživatelského účtu.

Relevantní osobní údaje: jméno, adresa, název společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa, čas a datum registrace, přihlašovací údaje, hesla, údaje o používání.

Analýza údajů o používání pro statistické účely

Vaše údaje o používání můžeme zpracovávat a analyzovat pro statistické účely a s cílem zlepšování našich produktů a služeb.

Relevantní osobní údaje: obsah, datum a čas návštěvy, objem přenesených dat, stav přístupu, informace o vašem webovém prohlížeči a operačním systému, odkaz, který udává, ze které webové stránky jste přišli, IP adresa, která je anonymizována tak, aby ji nebylo možné zpětně vysledovat.

Údaje z protokolu jsou analyzovány pouze anonymně.

Soubory cookies a další podobné technologie

Při používání našich webových stránek, platforem, aplikací a dalších produktů a služeb můžeme používat soubory cookies a podobné technologie (pro zjednodušení dále jen „soubory cookies“).

Naše oznámení o používání souborů cookies a systém správy souhlasů vám zobrazí seznam souborů cookies, které používáme, včetně jejich poskytovatele, účelu, popisu a dalších důležitých informací. Ve výchozím nastavení jsou povoleny pouze základní soubory cookies. Prostřednictvím systému správy souhlasů můžete určit, zda povolíte nastavení dalších souborů cookies, nebo ne. Své preference můžete kdykoli upravit prostřednictvím systému správy souhlasů.

Příslušné osobní údaje: viz systém správy souhlasů.

Analýza webových stránek

Používáme nástroje pro analýzu webu, abychom mohli vhodným způsobem navrhovat naše webové stránky a identifikovat a počítat vracející se návštěvníky. Tyto nástroje generují soubory s údaji použití na základě pseudonymů. K tomuto účelu se používají soubory cookies v souladu s popisem v našem nástroji pro správu souhlasů.

Ke kvantifikaci provozu používáme také následující funkce: Pseudonymní údaje obohacujeme o další údaje od poskytovatelů třetích stran. To nám umožňuje získat demografické charakteristiky našich návštěvníků, například informace o jejich věku, pohlaví a místě bydliště.

Příslušné osobní údaje: viz systém správy souhlasů.

Technologie sledování a opětovného cílení pro marketingové účely

Používáme technologie sledování (napříč zařízeními), abychom mohli zobrazovat cílenou reklamu mimo naše webové stránky a zjišťovat, jak je naše reklama účinná.

Jak toto sledování funguje?

Když navštívíte nebo používáte naše webové stránky, platformy, aplikace a další produkty či služby, je možné, že poskytovatelé třetích stran uvedení v našem systému správy souhlasů získají přístup k vašemu prohlížeči nebo vašemu koncovému zařízení (například k tzv. otisku prohlížeče), analyzují vaši IP adresu, ukládají a/nebo čtou rozpoznávací charakteristiky na vašem koncovém zařízení nebo získají přístup k jednotlivým sledovacím pixelům.

Poskytovatelé třetích stran mohou použít individuální charakteristiky k rozpoznání vašeho koncového zařízení na jiných webových stránkách. Můžeme dát pokyn příslušným poskytovatelům třetích stran, aby zobrazovali reklamu založenou na návštěvě nebo používání našich webových stránek, platforem, aplikací nebo jiných produktů a služeb.

Co znamená sledování napříč zařízeními?

Pokud se u poskytovatele třetí strany zaregistrujete pomocí svých vlastních uživatelských údajů, mohou být příslušné rozpoznávací charakteristiky různých prohlížečů a koncových zařízení vzájemně sladěny. Pokud poskytovatel třetí strany vygeneroval samostatnou charakteristiku pro notebook, stolní počítač nebo chytrý telefon či tablet, které používáte, mohou být tyto jednotlivé charakteristiky vzájemně propojeny, jakmile použijete službu poskytovatele třetí strany se svými přihlašovacími údaji. Poskytovatel třetí strany tak může efektivně spravovat naše reklamní kampaně na různých koncových zařízeních.

Příslušné osobní údaje: viz systém správy souhlasů.

Mapy, video a další vložené služby

Do našich webových stránek vkládáme určité služby, které nejsou uloženy na našich serverech. Pomocí map můžete například zjistit přesnou polohu subjektu SoftwareOne nebo můžete zhlédnout videa. V některých regionech můžeme zajistit, aby přístup k našim webovým stránkám, platformám, aplikacím nebo jiným produktům a službám s vloženým obsahem nepředával poskytovateli třetí strany automaticky žádné informace. Pak zobrazujeme pouze lokálně uložené náhledy. V takovém případě se obsah od poskytovatelů třetích stran načte až po vašem souhlasu, který udělíte prostřednictvím našeho systému správy souhlasů.

Když si zobrazíte obsah, poskytovatel třetí strany obdrží informace o tom, že jste navštívili naše webové stránky, a také údaje o používání, které jsou v tomto ohledu potřebné pro jeho službu. Na další zpracování údajů poskytovatelem třetí strany nemáme žádný vliv.

Příslušné osobní údaje: viz systém správy souhlasů.

Popis zpracování dat

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, když navštívíte naše níže uvedené stránky sociálních médií:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/SoftwareOne

Twitter:
https://twitter.com/SoftwareOne
https://twitter.com/SWO_Careers

Facebook:
https://www.facebook.com/Softwareone/
https://www.facebook.com/softwareonecareers

Instagram:
https://www.instagram.com/softwareone/
https://www.instagram.com/swocareers/

YouTube:
https://www.youtube.com/SoftwareOne-global

Za zpracování vašich osobních údajů jsme vedle provozovatele příslušných stránek sociálních médií společně odpovědní jako správci. Poskytovatel v tomto ohledu také určuje účely a prostředky zpracování údajů, které můžeme ovlivnit pouze v omezené míře. V rozsahu, v jakém můžeme ovlivnit nebo stanovit parametry zpracování vašich údajů, podnikneme v rámci našich možností kroky k zajištění toho, aby poskytovatel platformy zpracovával vaše údaje v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů. V mnoha případech ale nemůžeme ovlivnit zpracování dat provozovatelem a také přesně nevíme, která data provozovatel zpracovává.

Údaje, které jste vložili na naše stránky sociálních médií, jako jsou komentáře, videa, obrázky, hodnocení, veřejné zprávy ad., jsou publikovány provozovatelem stránek sociálních médií a my je nikdy nepoužíváme ani nezpracováváme pro žádný jiný účel. Vyhrazujeme si právo obsah smazat obsah, je-li to nutné. Můžeme sdílet váš obsah na našem webu, jestliže je to funkcí stránek sociálních médií, a můžeme s vámi prostřednictvím stránek sociálních médií komunikovat.

Vaše osobní údaje zpracováváme v zájmu našich vztahů s veřejností a komunikace (oprávněný zájem). Vaše údaje můžeme zpracovávat také za účelem navázání pracovního poměru s vámi ((před)smluvní). Více informací naleznete v části „Jako uchazeč o volná pracovní místa u nás“.

Pokud chcete vznést námitku proti konkrétnímu zpracování údajů, na které máme vliv, kontaktujte nás, jak je popsáno v části „Kontakt pro žádosti o informace o ochraně osobních údajů“. Vaši žádost posoudíme a rozhodneme, zdali vám můžeme vyhovět. V opačném případě se můžete obrátit přímo na poskytovatele stránek sociálních médií.
Pokud nám pošlete dotaz na stránkách sociálních médií, můžeme vás v závislosti na vašem dotazu také odkázat na další zabezpečené komunikační kanály, které zaručují důvěrnost. Důvěrné žádosti nám můžete kdykoli zaslat prostřednictvím poskytnutých kanálů.

Naše stránky na sociálních médiích můžeme používat pro reklamní účely. Přitom můžeme použít demografické charakteristiky, charakteristiky cílové skupiny založené na zájmech, chování nebo poloze, které nám poskytl provozovatel příslušné stránky sociálních médií. Další informace o zpracování vašich údajů na stránkách sociálních médií naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušných, níže uvedených poskytovatelů. Zpracování údajů můžeme ovlivnit pouze v omezené míře a nemůžeme zakázat statistiky, které nám poskytuje provozovatel příslušné stránky sociálních médií. Zajišťujeme však, aby nám nebyly poskytovány žádné další volitelné statistiky, které by vyžadovaly zpracování osobních údajů.

Pro jednotlivé kanály sociálních médií používáme možnosti sledování konverzí. Za tímto účelem jsme do našeho webu začlenili odpovídající pixely nebo značky, abychom mohli shromažďovat údaje o konverzích. Prostřednictvím systému správy souhlasů můžete určit, zda povolíte nastavení dalších souborů cookies, nebo ne. Své preference můžete kdykoli upravit prostřednictvím systému pro správu souhlasů.

Zpracování údajů provozovateli stránek sociálních médií

Provozovatel stránek sociálních médií může používat metody sledování pohybu na webu. Sledování pohybu na webu lze provádět bez ohledu na to, zda jste přihlášeni k účtu na platformě sociálních médií. Jak již bylo vysvětleno, metody sledování pohybu na stránkách sociálních médií jsou z velké části mimo naši kontrolu. Například nemůžeme tyto funkce zakázat.
Uvědomte si, že poskytovatel příslušné stránky sociální sítě může použít váš profil a údaje o chování, aby vyhodnotil vaše zvyky, osobní vztahy a preference. Na zpracování vašich údajů poskytovatelem příslušné stránky sociálních médií nemáme žádný vliv.

Další informace o zpracování údajů poskytovatelem příslušné stránky sociálních médií naleznete v prohlášeních poskytovatelů o ochraně údajů:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Popis zpracování dat

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat zejména pro následující účely (a z těchto legislativních důvodů):

 • Při komunikaci s vámi, zpracování a reakcích na vaše žádosti ((před)smluvní nebo oprávněný zájem).
 • Při registraci k odběru a zasílání newsletteru, ke kterému se přihlásíte (souhlas), prostřednictvím jiných médií, než je popsáno v části „Jako uživatel našich webových stránek, platforem, aplikací a dalších produktů nebo služeb“ (souhlas).
 • Při naplnění a realizaci vašeho nákupu produktů a využití služeb (smluvní nebo oprávněný zájem).
 • Za účelem sledování licencí (oprávněný zájem).
 • K marketingovým účelům, abychom vám mohli poskytovat personalizované informace o našich produktech a službách a provádět průzkumy trhu a spokojenosti (souhlas nebo oprávněný zájem).
 • Při zjišťování kredibility zákazníků, které zahrnuje úvěrové agentury ((před)smluvní nebo oprávněný zájem).
 • Při hodnocení a prověřování, včetně účelů hloubkové kontroly (také při fúzích a akvizicích) (oprávněný zájem nebo legislativní povinnost).
 • Pro účely podnikových transakcí, například při prodeji (části) podniku nebo jakékoli restrukturalizaci, fúzi, vytvoření společného podniku nebo jiném nakládání s naším podnikem, majetkem nebo akciemi nebo při podobných řízeních (oprávněný zájem nebo legislativní povinnost).
 • Pro splnění legislativních a regulačních požadavků a žádostí (legislativní povinnost).
 • Pro určení, uplatnění a obhajobu právních nároků (oprávněný zájem).

 

Reakce na žádosti

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat za účelem zpracování vaší žádosti. V některých oblastech mimo EU/EHP/Velkou Británii/Švýcarsko můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem poskytování personalizovaných informací o našich produktech a službách a provádění průzkumu trhu a spokojenosti. V takovém případě máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Více informací o tom, jak uplatnit své právo, naleznete v části „Kontakt pro žádosti o informace ohledně ochrany osobních údajů“.

Relevantní osobní údaje: jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, společnost, země, obsah žádosti, datum žádosti a další údaje, které nám můžete sdělit.

Newsletters

Můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru. Newsletter vám poskytne informace o aktuálních trendech a událostech v oboru IT, speciálních nabídkách, nových produktech, službách a důležitých datech pro manažery IT. K registraci potřebujeme vaši e-mailovou adresu.

V některých regionech vám můžeme po vyplnění registračního formuláře zaslat potvrzovací e-mail. V takovém případě se registrace aktivuje až po kliknutí na odkaz v potvrzovacím e-mailu.

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, můžeme do našich newsletterů zahrnout individuální sledovací technologie, pomocí kterých můžeme rozpoznat, kdy byl newsletter, který vám byl zaslán, otevřen nebo kdy jste navštívili související webovou stránku, a individualizovat odkazy v newsletteru, abychom zjistili, kdy jste na který odkaz kliknuli.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Stačí použít odkaz pro odhlášení, který najdete na konci každého e-mailu, nebo poslat e-mail na adresu info.global@softwareone.com.

Relevantní osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, další informace v registračním formuláři, otevření či neotevření newsletteru, datum/čas otevření newsletteru, kolikrát byl newsletter zobrazen, kliknutí na odkazy.

Nákup produktů nebo využívání našich služeb

Aby bylo možné nakupovat a používat naše produkty a služby, může být nutné zpracovávat vaše osobní údaje. Podrobnější popis prováděného zpracování údajů naleznete ve smlouvách, které s námi uzavřete, a dalších dokumentech týkajících se ochrany údajů.

V některých oblastech, zejména v EU/EHP/Velké Británii/Švýcarsku můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem poskytování personalizovaných informací o našich produktech a službách a provádění průzkumu trhu a spokojenosti. V takovém případě máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Více informací o tom, jak uplatnit své právo, naleznete v části „Kontakt pro žádosti o informace ohledně ochrany osobních údajů“.

Relevantní osobní údaje: jméno, adresa, název společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa, čas a datum registrace, údaje o používání, příslušný produkt nebo služba.

Popis zpracování dat

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v případě seminářů, webinářů, školení nebo jiných akcí (dále jen „akce“), kterých se chcete zúčastnit a které pořádá SoftwareOne nebo jiná pořadatelská společnost. Za tímto účelem můžeme vaše údaje zpracovávat zejména pro následující účely (a z těchto legislativních důvodů):

 • Zpracování vaší registrace na akce, správa vaší účasti a ubytování nebo zasílání sdělení týkajících se akcí (smluvní nebo oprávněný zájem).
 • Zpracování vašeho audiovizuálního obsahu (například fotografie, audio/video nahrávky atd.) (souhlas nebo oprávněný zájem).
 • Marketingové účely (viz oddíl „Jako zákazník, obchodní partner a zainteresovaná strana“).

 

Audiovizuální obsah

Během akcí pořádaných SoftwareOne nebo jinou pořádající společností můžeme pořizovat fotografie nebo videa skupin osob, davu nebo jednotlivých osob ve zvláštních rolích (například řečníků, osob na pódiu) pro účely komunikace. Tyto materiály můžeme zveřejnit na našich webových stránkách, sociálních sítích nebo v jiných digitálních či tištěných médiích. Pokud si nepřejete v takovém audiovizuálním obsahu vystupovat, informujte o tom prosím osobu, která obsah nahrává a vytváří, a dbejte na to, abyste při osobních akcích nevstupovali do záběru při pořizování fotografií a videa.

V případě jednotlivých fotografií nebo videí či jiného audiovizuálního obsahu s účastníky vás o tomto zpracování údajů budeme informovat zvlášť a požádáme vás o souhlas, než takový úkon provedeme. To lze provést různými formami a v různých fázích, například prostřednictvím označení příslušného políčka v přihlašovacím formuláři nebo rozdáváním různobarevných vstupních visaček během osobních akcí.

Máte právo vznést námitku proti takovému zpracování údajů nebo svůj souhlas odvolat. Přestože vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vaší žádosti vyhověli, veškeré informace (včetně obrázků a videí), které jsou zveřejněny na internetu a na platformách sociálních médií, se stávají celosvětově přístupnými a mohou být snadno kopírovány a šířeny jinými třetími stranami, které nejsou se společností SoftwareOne propojeny nebo nejsou pod její kontrolou. Tyto informace tak mohou zůstat dostupné na internetu i poté, co je SoftwareOne vymaže. Další žádosti o výmaz by pak měly být směřovány na příslušné internetové vyhledávače nebo provozovatele platforem sociálních médií.

Pokud je vaše fotografie použita v tištěném materiálu (například v letáku, časopise, newsletteru atd.) a pokud je s vaší námitkou nebo stažením snímku z oběhu spojeno nepřiměřené úsilí, je možné, že tištěné produkty obsahující vaši fotografii budou používány až do vyčerpání již vytištěného nákladu. Vaše fotografie ale nebude použita pro žádné nově vytištěné materiály. Totéž platí pro vaše fotografie v elektronických newsletterech, pokud je udělený souhlas odvolán po zahájení procesu jejich výroby.

Příslušné osobní údaje: fotografie, videa, hlasové záznamy, biometrické údaje a další audiovizuální údaje.

Virtuální události

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem komunikace s vámi a organizování a provádění virtuálních schůzek. V tomto procesu nám mohou pomáhat externí poskytovatelé třetích stran (videokonference, poskytovatelé komunikačních služeb), se kterými sdílíme vaše osobní údaje.

V některých případech můžeme virtuální schůzky i nahrávat. Další informace naleznete v části o audiovizuálním obsahu.

Relevantní osobní údaje: kontaktní údaje (například jméno, e-mailová adresa), metadata schůzky (například datum, čas a doba trvání komunikace, název schůzky, IP adresa účastníka), údaje o zařízení/hardwaru (MAC adresy, verze klienta), textové, zvukové a obrazové údaje, údaje o připojení (například telefonní čísla, názvy zemí, čas zahájení a ukončení).

Popis zpracování dat

Můžeme zpracovávat osobní údaje, které získáme přímo od vás nebo z veřejně přístupných zdrojů (například profesní sítě na internetu) nebo údaje získané od třetích stran (například poskytovatelé služeb v personalistice, vysoké školy, pracovní agentury, referenti, daňové úřady a úřady sociálního zabezpečení).

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat zejména pro následující účely (a z těchto legislativních důvodů):

 • Zhodnocení vaší kandidatury, posouzení vašich dovedností, zkušeností a kvalifikace ((před)smluvní).
 • Organizace pohovorů a hodnocení ((před)smluvní).
 • Provádění prověrek a hodnocení podle požadavků nebo podle platných právních předpisů ((před)smluvní nebo legislativní požadavek).
 • Ověření vaší způsobilosti pro danou roli ((před)smluvní a legislativní povinnost).
 • Kontaktování vámi poskytnutých referencí třetích stran za účelem posouzení vašich předchozích výkonů ((před)smluvní).
 • Kontaktování vás ohledně postupu vyřizování vaší žádosti ((před)smluvní).
 • Proplácení cestovních výdajů během náboru, pokud je to dohodnuto ((před)smluvní).
 • Vytvoření vašeho účtu v našem systému žádostí ((před)smluvní).
 • Vedení záznamů o náboru ((před)smluvní).
 • V případě úspěchu ve výběrovém řízení si žádost ponecháme pro personální spis (smluvní).
 • Nabídnutí pracovní příležitosti na základě vašeho zájmu a dovedností a informování o novinkách v oblasti náboru (souhlas).
 • Provádění průzkumů spokojenosti za účelem zlepšení našeho náborového procesu (oprávněný zájem). Vždy máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Více informací o tom, jak uplatnit své právo, naleznete v části „Kontakt pro žádosti o informace ohledně ochrany osobních údajů“.
 • Splnění legislativních a regulačních požadavků a požadavků vyplývajících například z oblasti zaměstnanosti a práva na sociální zabezpečení a sociální ochranu (legislativní povinnost).
 • Stanovení, uplatnění nebo uznání právních nároků, které se na nás mohou vztahovat (legislativní povinnost).

 

Relevantní osobní údaje: Životopis (včetně vámi poskytnutých fotografií nebo obrázků), motivační dopis, referenční dopisy, kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště atd.), identifikační údaje (například datum narození, pohlaví, státní příslušnost, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu atd.), údaje o zaměstnání (například pracovní smlouva, minulé zaměstnání, současný stav zaměstnání, typ zaměstnání, funkce, pracovní povolení nebo povolení k pobytu, pokud je to nutné pro ověření legálnosti zaměstnání atd.), údaje o vzdělání a kvalifikaci (např, tituly, osvědčení, předchozí profesní zkušenosti, případné vedlejší zaměstnání, jakož i reference a další související dokumenty dokládající vaše odborné znalosti a zkušenosti), dotazníky a výsledky hodnocení, prověrky, údaje o zdravotním stavu, pokud to povolují a/nebo vyžadují příslušné legislativní předpisy, údaje o bankovním účtu (například k proplacení cestovních výdajů, pokud bylo dohodnuto).

Uchovávání dat: Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou nezbytné pro zpracování vaší žádosti, pro kterou byly shromážděny. Pokud vaše žádost nebyla úspěšná, vymažeme všechny údaje nejpozději do šesti (6) měsíců od data zamítnutí vaší žádosti.

V jednotlivých případech mohou být některé osobní údaje uchovávány po delší dobu (například výkazy cestovních výdajů). Doba uchovávání údajů závisí na platných místních legislativních požadavcích (například podle příslušných daňových zákonů).

Pokud jste nebyli vybráni v rámci výběrového řízení, ale vaše žádost nás přesto zaujala, požádáme vás, zda si můžeme vaši žádost ponechat k dispozici pro případné budoucí příležitosti. Právním základem pro ukládání těchto údajů je váš výslovný souhlas, který je zcela dobrovolný a může být kdykoli v budoucnu odvolán.

Uchovávání dat

Pokud jsme vám již neposkytli konkrétní informace o uchovávání vašich osobních údajů, uchováváme vaše údaje tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů, pro které byly shromážděny. Údaje, které již nejsou potřebné, budou vymazány za předpokladu, že neexistují žádné legislativní povinnosti týkající se uchovávání a dokumentace, které by vyžadovaly delší uchovávání.

Příjemci dat

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit dalším stranám za účelem splnění účelů popsaných v tomto prohlášení.

Vzhledem k mezinárodní struktuře skupiny SoftwareOne mohou dle potřeby vaše osobní údaje zpracovávat i další oddělení a osoby. Při veškerém přístupu k údajům v rámci skupiny a jejich předávání dodržujeme platné požadavky na ochranu osobních údajů.

Dále mohou pro výše uvedené účely obdržet data také důvěryhodní poskytovatelé služeb třetích stran, se kterými SoftwareOne uzavře smlouvu. Jedná se zejména o poskytovatele služeb, kteří nás podporují v oblasti plnění objednávek, plateb/fakturace, zákaznického servisu, financí, auditu, odhalování podvodů, IT služeb, komunikace, hostingu, logistiky, doručování e-mailů, marketingu, prodeje, analýzy dat, řízení akcí, školení, průzkumů, tisku, archivování a poradenských či konzultačních služeb.

SoftwareOne může vaše údaje zpřístupnit dalším příjemcům, jako jsou soukromé i veřejné subjekty a instituce, včetně orgánů činných v trestním řízení, orgánů pro ochranu osobních údajů, daňových úřadů, úvěrových agentur, exekutorů, bank, soudů, hotelů nebo jiných společností, pokud pro takové zpřístupnění existuje legislativní základ.

SoftwareOne sdílí vaše data s příjemci mimo SoftwareOne pouze pokud existuje právní základ pro přenos dat a jsou implementovány příslušné mechanismy přenosu dat. Pro více informací nás můžete kontaktovat, jak je popsáno v části „Kontakt pro žádosti o informace ohledně ochrany osobních údajů“.

Přenos dat do třetích zemí

Vaše osobní údaje můžeme předávat do třetích zemí (například do zemí, které vyžadují dodatečná ochranná opatření podle platných předpisů o ochraně osobních údajů) pouze tehdy, pokud je to nezbytné nebo nutné pro splnění účelů popsaných v tomto prohlášení, pokud existuje právní základ pro předávání údajů a jsou zavedeny vhodné mechanismy předávání údajů.

Společnost SoftwareOne AG má sídlo ve Švýcarsku. Podle Evropské komise je Švýcarsko zemí, která nabízí odpovídající úroveň ochrany.

Vaše práva

Můžete mít právo:

 • Přistupovat k vašim údajům a získávat jejich kopie.
 • Na opravu a vymazání.
 • Na omezení zpracování.
 • Na přenositelnost dat.
 • Vznést námitku, pokud jsou údaje zpracovávány v souladu s oprávněnými zájmy SoftwareOne.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platné předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Kontakt pro žádosti o informace ohledně ochrany osobních údajů

V případě dotazů týkajících se ochrany údajů, žádostí o další informace nebo stížností nás prosím kontaktujte na adrese:

SoftwareOne | Právní oddělení – Ochrana osobních údajů
E-Mail: data-protection.eu@softwareone.com
Telefon: +49.341.2568.000

Kontakt pro žádosti o informace ohledně ochrany osobních údajů

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů pro EU/EHP, Švýcarsko a Velkou Británii je:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Germany

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů mimo výše uvedené země naleznete zde.

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Historie verzí

Verze Datum
1.0 Červen 2020
2.0 Září 2021