Oświadczenie o ochronie prywatności

Kwestię ochrony prywatności traktujemy poważnie

A white background with a green, yellow, and blue background.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2021 (wersja 2.0)

Ochrona twojej prywatności jest dla SoftwareONE ważną sprawą. Pragniemy wyjaśnić, jakie dane osobowe Użytkownika możemy wykorzystywać i w jaki sposób to robimy, a także poinformować o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

To, jakiego rodzaju dane wykorzystujemy i co z nimi robimy, zależy od naszej relacji z Użytkownikiem Dlatego możliwe jest, że niektóre punkty niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności mogą nie być dla Użytkownika istotne lub może mieć do niego zastosowanie więcej niż jeden punkt niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może zostać zastąpione lub uzupełnione w celu spełnienia wymogów prawnych, jak również w celu zapewnienia Użytkownikowi wszystkich niezbędnych informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych.

POBIERZ WERSJĘ PDF (Angielski)

Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest podmiot SoftwareONE, z którym Użytkownik nawiązał relację, na przykład poprzez odwiedzenie strony internetowej, skorzystanie z usług, zapisanie się na wydarzenia lub złożenie podania o pracę.

Opis przetwarzania danych

Możemy przetwarzać dane osobowe w szczególności w następujących celach (i z uwzględnieniem następujących podstaw prawnych):

 • komunikacja z Użytkownikiem, przetwarzanie danych i odpowiadanie na wnioski Użytkownika (zobowiązania (przed)umowne lub prawnie uzasadniony interes);
 • przetwarzanie komentarzy lub wpisów (prawnie uzasadniony interes);
 • rejestracja i wysyłanie newsletterów, na które Użytkownik się zapisał (zgoda);
 • cele marketingowe (zgoda lub prawnie uzasadniony interes);
 • rejestracja, uwierzytelnianie i zarządzanie kontami Użytkowników (zobowiązania umowne);
 • cele związane z kontrolą licencji (prawnie uzasadniony interes);
 • udostępnianie produktów i usług demonstracyjnych oraz testów (również przez osoby trzecie) do celów marketingowych (zobowiązania umowne i prawnie uzasadniony interes);
 • cele analityczne, w celu ulepszenia naszych produktów i usług (prawnie uzasadniony interes);
 • dostosowanie zawartości naszej strony internetowej i doświadczeń Użytkownika do jego zainteresowań (zgoda lub prawnie uzasadniony interes);
 • zapewnianie bezpieczeństwa naszych stron internetowych, platform, aplikacji oraz innych produktów i usług (prawnie uzasadniony interes);
 • przestrzeganie wymogów i żądań prawnych i regulacyjnych (obowiązek prawny);
 • wnoszenie roszczeń, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes).

 

Odpowiadanie na żądania

Możemy gromadzić dane osobowe Użytkownika w celu przetworzenia jego żądania skierowanego do nas za pośrednictwem funkcji czatu, formularzy kontaktowych lub inną drogą.

Odpowiednie dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, firma, kraj, treść żądania, data żądania oraz inne dane, które Użytkownik nam poda.

Posty i komentarze

Użytkownik może publikować posty i komentarze na naszych stronach internetowych i platformach oraz w naszych aplikacjach oraz innych produktach i usługach. W takim przypadku treści Użytkownika mogą być publicznie dostępne. Należy pamiętać, że mimo wszystko możemy ręcznie sprawdzić post lub komentarz przed jego publikacją, co może powodować opóźnienia. Jeśli Użytkownik poda imię lub pseudonim, takie imię (lub pseudonim) zostanie opublikowane obok zamieszczanej treści.

Odpowiednie dane osobowe: imię lub pseudonim, treść postu lub komentarza, godzina i data oraz inne podane informacje.

Newsletter

Istnieje możliwość zapisania się do grona odbiorców naszego newslettera. Newsletter zawiera informacje o aktualnych trendach i najważniejszych wydarzeniach w branży IT, ofertach specjalnych, nowych produktach, usługach i ważnych terminach dla decydentów IT. Do rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail.

W niektórych regionach po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wysyłamy wiadomość e-mail z potwierdzeniem. W takim przypadku rejestracja jest aktywna dopiero po kliknięciu łącza z e-maila potwierdzającego.

Jeśli Użytkownik zapisze się do naszego newslettera, możemy umieścić w nim indywidualne technologie śledzenia, dzięki którym będziemy w stanie rozpoznać, kiedy wysłany do Użytkownika newsletter został udostępniony lub otwarty oraz zindywidualizować łącza w newsletterze, aby określić, kiedy i które łącze Użytkownik kliknął.

Z subskrypcji newslettera można wypisać się w dowolnym momencie. Wystarczy użyć łącza do rezygnacji z subskrypcji, które znajduje się na końcu każdego e-maila lub wysłać wiadomość na adres: info.global@softwareone.com.

Odpowiednie dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, inne informacje podane w formularzu rejestracyjnym, informacja o otwarciu/nieotwarciu newslettera, data/godzina otwarcia newslettera, informacja o tym, ile razy newsletter był przeglądany, kliknięte łącza.

Tworzenie kont użytkownika i zarządzanie nimi

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z naszych usług i produktów, może zostać poproszony o zarejestrowanie się i założenie konta użytkownika.

Odpowiednie dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, godzina i data rejestracji, loginy, hasła, dane dotyczące użytkowania.

Analiza danych dotyczących użytkowania dla celów statystycznych

Możemy przetwarzać dane dotyczące użytkowania, w celu ich analizy, w celach statystycznych oraz w celu ulepszenia naszych produktów i usług.

Odpowiednie dane osobowe: treści, data i godzina odwiedzin, ilość przesłanych danych, status dostępu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, łącze odsyłające, które wskazuje, z jakiej strony internetowej Użytkownik trafił na stronę, adres IP, anonimizowany w taki sposób, że prześledzenie jego pochodzenia jest niemożliwe.
Dane protokołu analizuje się wyłącznie w sposób zanonimizowany.

Pliki cookie i inne podobne technologie

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii (dla uproszczenia zwanych dalej plikami cookie), gdy Użytkownik korzysta z naszych stron internetowych, platform, aplikacji oraz innych produktów i usług.
Nasz baner dotyczący plików cookie i system zarządzania zgodami wyświetla listę używanych przez nas plików cookie, w tym ich dostawcę, cel, opis i inne istotne informacje. Przy ustawieniach domyślnych włączone są tylko podstawowe pliki cookie. System zarządzania zgodami pozwala Użytkownikowi na określenie, czy zezwala on na dodatkowe pliki cookie, czy też nie. W każdej chwili można zmienić swoje preferencje za pośrednictwem systemu zarządzania zgodami.

Odpowiednie dane osobowe: zob. system zarządzania zgodami.

Analiza strony internetowej

Korzystamy z narzędzi analizy sieciowej do odpowiedniego zaprojektowania naszych stron internetowych oraz w celu identyfikacji i zliczania powracających odwiedzających. Narzędzia te generują pliki dotyczące użytkowania na podstawie pseudonimów. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie zgodnie z opisem w naszym narzędziu do zarządzania zgodami.

Dodatkowo do określenia natężenia ruchu wykorzystujemy następujące funkcje:
Dane pseudonimizowane wzbogacamy o inne dane dostarczone przez dostawców zewnętrznych. Pozwala nam to na rejestrowanie cech demograficznych odwiedzających, np. informacji o ich wieku, płci i miejscu zamieszkania.

Odpowiednie dane osobowe: zob. system zarządzania zgodami.

Technologie śledzenia i retargetingu do celów marketingowych

Używamy technologii śledzenia (wielu urządzeń, ang. cross-device tracking), aby móc wyświetlać ukierunkowane reklamy poza naszą stroną internetową i określać skuteczność naszych reklam.

Jak przebiega śledzenie?

Gdy Użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, platformy, aplikacje oraz inne produkty i usługi lub korzysta z nich, dostawcy zewnętrzni wymienieni w naszym systemie zarządzania zgodami mogą uzyskać dostęp do przeglądarki lub urządzenia końcowego Użytkownika (np. tzw. odcisk palca przeglądarki), analizować adres IP, zapisywać i/lub odczytywać cechy rozpoznawcze na urządzeniu końcowym Użytkownika lub uzyskiwać dostęp do indywidualnych pikseli śledzących.

Dostawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać indywidualne cechy do rozpoznawania urządzenia końcowego Użytkownika na innych stronach internetowych. Możemy zlecić odpowiednim dostawcom zewnętrznym wyświetlanie reklam opartych na wizytach albo korzystaniu z naszych witryn internetowych, platform, aplikacji lub innych produktów i usług.

Co oznacza śledzenie wielu urządzeń?

Jeśli Użytkownik zarejestruje się u zewnętrznego dostawcy, korzystając z własnych danych użytkownika, mogą być ze sobą łączone odpowiednie cechy rozpoznawcze różnych przeglądarek i urządzeń końcowych. Jeśli zewnętrzny dostawca wygenerował osobną cechę, do używanego przez Użytkownika laptopa, komputera stacjonarnego lub smartfona czy tabletu, to takie indywidualne cechy mogą zostać powiązane ze sobą, gdy tylko Użytkownik skorzysta z usługi zewnętrznego dostawcy po użyciu swoich danych logowania. W ten sposób dostawca zewnętrzny może efektywnie zarządzać naszymi kampaniami reklamowymi na różnych urządzeniach końcowych.

Odpowiednie dane osobowe: zob. system zarządzania zgodami.

Mapy, filmy i inne wbudowane usługi

Na naszych stronach internetowych umieszczamy pewne usługi, które nie są przechowywane na naszych serwerach. Można na przykład sprawdzić dokładną lokalizację podmiotu SoftwareOne za pomocą map lub obejrzeć filmy W niektórych regionach możemy zadbać o to, aby dostęp do naszych witryn internetowych, platform, aplikacji lub innych produktów i usług z osadzoną treścią nie powodował automatycznego przekazywania informacji dostawcy zewnętrznemu i by wyświetlane były jedynie lokalnie przechowywane miniatury. W takim przypadku treści pochodzące od dostawców zewnętrznych będą ładowane dopiero po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, za pośrednictwem naszego systemu zarządzania zgodami.
Podczas przeglądania treści dostawca zewnętrzny otrzymuje informację, że Użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, jak również dane dotyczące użytkowania, które są wymagane w tym zakresie dla jego usług. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez zewnętrznego dostawcę.

Odpowiednie dane osobowe: zob. system zarządzania zgodami.

Opis przetwarzania danych

Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika, gdy odwiedza on nasze strony w mediach społecznościowych:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/SoftwareOne

Twitter:
https://twitter.com/SoftwareOne
https://twitter.com/SWO_Careers

Facebook:
https://www.facebook.com/SoftwareOne/
https://www.facebook.com/softwareonecareers

Instagram:
https://www.instagram.com/softwareone/
https://www.instagram.com/swocareers/

YouTube:
https://www.youtube.com/SoftwareOne-global

Jako administratorzy danych wraz z dostawcą prowadzącym daną stronę mediów społecznościowych odpowiadamy za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. W tym zakresie dostawca określa również cele i sposoby przetwarzania danych, na które możemy wpływać tylko w ograniczonym stopniu. W zakresie, w jakim możemy wywierać wpływ lub ustalać parametry dotyczące przetwarzania danych Użytkownika, będziemy w miarę naszych możliwości podejmować działania w celu zapewnienia, że dostawca platformy przetwarza dane Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W wielu przypadkach nie mamy jednak wpływu na przetwarzanie danych przez dostawcę, nie wiemy też dokładnie, jakie dane są przez niego przetwarzane.

Dane wprowadzone przez Użytkownika na naszych stronach mediów społecznościowych, takie jak komentarze, filmy, zdjęcia, polubienia, wiadomości publiczne itp. są publikowane przez dostawcę strony mediów społecznościowych i nigdy nie są przez nas wykorzystywane ani przetwarzane w żadnym innym celu. Zastrzegamy sobie jedynie prawo do usuwania treści w razie potrzeby. Możemy udostępniać treści Użytkownika na naszej stronie internetowej, jeśli jest to funkcja strony mediów społecznościowych i komunikować się z Użytkownikiem za pośrednictwem strony mediów społecznościowych.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w związku z naszymi działaniami w zakresie public relations i komunikacji (prawnie uzasadniony interes). Możemy również przetwarzać dane w celu nawiązania z Użytkownikiem stosunku pracy (zobowiązania (przed)umowne). Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Jako osoba ubiegająca się o pracę.”

Jeżeli Użytkownik chce zgłosić sprzeciw wobec określonego sposobu przetwarzania danych, na który mamy wpływ, prosimy o skontaktowanie się z nami metodą opisaną w punkcie „Kontakt w sprawie żądań dotyczących ochrony danych.” Rozpatrzymy żądanie i zdecydujemy, czy możemy je spełnić. W przeciwnym razie można się skontaktować bezpośrednio z dostawcą strony mediów społecznościowych.

Jeśli Użytkownik przekaże nam swoje żądanie na stronie mediów społecznościowych, możemy również, w zależności od jego żądania, odwołać się do innych bezpiecznych kanałów komunikacji, które gwarantują poufność. Poufne żądania można zawsze przesyłać nam za pośrednictwem podanych kanałów.

Możemy wykorzystywać nasze strony w mediach społecznościowych do celów reklamowych. W tym celu możemy wykorzystać dane demograficzne, oparte na zainteresowaniach, zachowaniach lub lokalizacji grupy docelowej, a dostarczone przez dostawcę danej strony mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych na stronach mediów społecznościowych można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców wymienionych poniżej. Na przetwarzanie danych możemy wpływać tylko w ograniczonym zakresie i nie możemy wyłączyć funkcji statystycznych, które udostępnia nam dostawca danej strony w mediach społecznościowych. Zapewniamy jednak, że nie są nam przekazywane żadne dodatkowe statystyki, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

Korzystamy z możliwości śledzenia konwersji w odniesieniu poszczególnych kanałów mediów społecznościowych. Z tego powodu na naszej stronie internetowej umieściliśmy odpowiednie piksele lub znaczniki, aby gromadzić dane dotyczące konwersji. System zarządzania zgodami pozwala Użytkownikowi na określenie, czy zezwala on na dodatkowe pliki cookie, czy też nie. W każdej chwili można zmienić swoje preferencje za pośrednictwem systemu zarządzania zgodami.

Przetwarzanie danych przez dostawcę strony mediów społecznościowych

Dostawca strony mediów społecznościowych może stosować metody śledzenia w sieci. Śledzenie w sieci może się odbywać niezależnie od tego, czy Użytkownik ma konto na danej platformie społecznościowej, czy nie. Jak już wyjaśniono, metody śledzenia w sieci strony mediów społecznościowych są w większości przypadków poza naszą kontrolą. Nie możemy na przykład wyłączyć tej funkcji.
Należy pamiętać, że dostawca danej strony mediów społecznościowych może wykorzystywać profil Użytkownika i dane dotyczące jego zachowania się w celu oceny jego nawyków, relacji osobistych i preferencji. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych Użytkownika przez dostawcę danej strony mediów społecznościowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę danej strony mediów społecznościowych można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych dostawcy:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Opis przetwarzania danych

Możemy przetwarzać dane osobowe w szczególności w następujących celach (i z uwzględnieniem następujących podstaw prawnych):

 • komunikacja z Użytkownikiem, przetwarzanie danych i odpowiadanie na wnioski Użytkownika (zobowiązania (przed)umowne lub prawnie uzasadniony interes);
 • rejestracja i wysyłanie newslettera, który Użytkownik subskrybował (wyraził zgodę) za pośrednictwem innych mediów, niż opisane w punkcie: „Jako Użytkownik naszych stron internetowych, platform, aplikacji oraz innych produktów i usług” (zgoda);
 • realizacja zakupu produktu i świadczenie usług (zobowiązania umowne lub prawnie uzasadniony interes);
 • cele związane z kontrolą licencji (prawnie uzasadniony interes);
 • w celach marketingowych; w celu dostarczenia Użytkownikowi spersonalizowanych informacji o naszych produktach i usługach, a także prowadzenia badań rynkowych i ankiet dotyczących satysfakcji (zgoda lub prawnie uzasadniony interes);
 • weryfikacja zdolności kredytowej Klientów z udziałem agencji kredytowych (zobowiązania (przed)umowne lub prawnie uzasadniony interes);
 • ocena i kontrola, w tym cele due diligence, również w przypadku fuzji i przejęć (prawnie uzasadniony interes lub obowiązek prawny);
 • do celów transakcji korporacyjnych, takich jak sprzedaż (części) przedsiębiorstwa, restrukturyzacja, fuzja, joint venture lub inne dysponowanie naszym przedsiębiorstwem, aktywami lub akcjami, a także podobne postępowanie (prawnie uzasadniony interes lub obowiązek prawny);
 • przestrzeganie wymogów i żądań prawnych i regulacyjnych (obowiązek prawny);
 • wnoszenie roszczeń, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes).

 

Odpowiadanie na żądania

Możemy gromadzić dane osobowe Użytkownika w celu przetworzenia jego żądania. Możemy również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w różnych regionach poza UE EU/EEA/UK/ Szwajcarią osobowe w celu dostarczenia mu spersonalizowanych informacji o naszych produktach i usługach, a także w celu przeprowadzenia badań rynku i ankiet dotyczących satysfakcji. W takim przypadku Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Więcej informacji na temat korzystania z tego prawa można znaleźć w punkcie „Kontakt w sprawie żądań dotyczących ochrony danych.”

Odpowiednie dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, firma, kraj, treść żądania, data żądania oraz inne dane, które Użytkownik nam poda.

Newsletter

Istnieje możliwość zapisania się do grona odbiorców naszego newslettera. Newsletter zawiera informacje o aktualnych trendach i najważniejszych wydarzeniach w branży IT, ofertach specjalnych, nowych produktach, usługach i ważnych terminach dla decydentów z branży IT. Do rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail.

W niektórych regionach po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wysyłamy wiadomość e-mail z potwierdzeniem. W takim przypadku rejestracja jest aktywna dopiero po kliknięciu łącza w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

Jeśli Użytkownik zapisze się do naszego newslettera, możemy umieścić w nim indywidualne technologie śledzenia, dzięki którym będziemy w stanie rozpoznać, kiedy wysłany do Użytkownika newsletter został udostępniony lub otwarty oraz zindywidualizować łącza w newsletterze, aby określić, kiedy i który link Użytkownik kliknął.

Z subskrypcji newslettera można w dowolnym momencie zrezygnować. Wystarczy użyć łącza do rezygnacji z subskrypcji, które znajduje się na końcu każdego e-maila lub wysłać wiadomość na adres: info.global@softwareone.com.

Odpowiednie dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, inne informacje podane w formularzu rejestracyjnym, informacja o otwarciu/nieotwarciu newslettera, data/godzina otwarcia newslettera, informacja o tym, ile razy newsletter był przeglądany, kliknięte linki.

Zakup produktów lub korzystanie z naszych usług

Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu zakupu i korzystania z naszych produktów i usług. Bardziej szczegółowy opis przetwarzania danych znajduje się w zawartych przez nas umowach i innych dokumentach związanych z ochroną danych osobowych.

Możemy również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w niektórych regionach poza UE, a w szczególności w EU/EEA/UK/ Szwajcarii, w celu dostarczenia mu spersonalizowanych informacji o naszych produktach i usługach, a także przeprowadzenia badań rynku i ankiet dotyczących zadowolenia klientów. W takim przypadku Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Więcej informacji na temat korzystania z tego prawa można znaleźć w punkcie „Kontakt w sprawie żądań dotyczących ochrony danych.”

Odpowiednie dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, godzina i data rejestracji, dane użytkowania, odpowiedni produkt lub usługa.

Opis przetwarzania danych

Możemy przetwarzać dane osobowe na potrzeby seminariów, webinariów, szkoleń lub innych wydarzeń („wydarzenia”), w których Użytkownik chce wziąć udział, organizowanych przez SoftwareOne lub inną firmę organizującą . W tym celu możemy przetwarzać dane, w szczególności w następujących celach (i z uwzględnieniem następujących podstaw prawnych):

 • przetwarzanie zgłoszeń na wydarzenia, zarządzanie obecnością i zakwaterowaniem, jak również wysyłanie informacji związanych z wydarzeniami (zobowiązania umowne lub prawnie uzasadniony interes);
 • przetwarzanie treści audiowizualnych Użytkownika, np. zdjęć, nagrań audio/wideo (zgoda lub prawnie uzasadniony interes);
 • cele marketingowe (zob. punkt „Jako klient, partner biznesowy i osoba zainteresowana”).

 

Treści audiowizualne

Podczas wydarzeń organizowanych przez SoftwareOne lub inną firmę możemy robić zdjęcia grupie osób, tłumowi lub osobom w specjalnych rolach (np. mówcy, osoby na scenie) oraz nagrywać te osoby w celach komunikacyjnych. Materiały możemy publikować na naszych stronach internetowych, w sieciach społecznościowych lub w innych mediach cyfrowych i drukowanych. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie występować w takich materiałach audiowizualnych, prosimy o poinformowanie o tym osoby nagrywającej i produkującej te materiały, a także o zachowanie ostrożności podczas wydarzeń na żywo, aby nie wchodzić w kadr podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów.

W przypadku indywidualnych zdjęć lub filmów albo innych treści audiowizualnych uczestników poinformujemy Użytkownika oddzielnie o przetwarzaniu danych i przed podjęciem takich działań poprosimy go o zgodę. Może się to odbywać w różnych formach i na różnych etapach, na przykład przez pole wyboru w formularzu zapisu lub podczas wydarzeń na żywo przez rozdanie różnokolorowych identyfikatorów.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu lub wycofać swoją zgodę. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić życzenie użytkownika, jednak każda informacja (w tym obrazy i filmy), która zostanie umieszczona w internecie i na platformach mediów społecznościowych, staje się dostępna na całym świecie i może być łatwo skopiowana i rozpowszechniona przez osoby trzecie, które nie są powiązane z SoftwareOne lub nie znajdują się pod kontrolą SoftwareOne. W ten sposób informacje te mogą pozostać dostępne w internecie nawet po ich usunięciu przez SoftwareOne. Dalsze żądania usunięcia danych należy kierować do odpowiednich wyszukiwarek internetowych lub operatorów platform mediów społecznościowych.

Jeżeli zdjęcie jest wykorzystywane w materiałach drukowanych (np. ulotkach, czasopismach, biuletynach itp.), a sprzeciw lub wycofanie zdjęcia wiąże się z nieproporcjonalnie dużym wysiłkiem, możliwe jest, że produkty drukowane zawierające zdjęcie będą wykorzystywane do momentu wyczerpania już wydrukowanego nakładu. Zdjęcie nie będzie wykorzystane w nowo wydrukowanych materiałach. To samo dotyczy zdjęć w biuletynach elektronicznych, jeśli udzielona zgoda zostanie wycofana po rozpoczęciu procesu produkcji.

Odpowiednie dane osobowe: zdjęcia, nagrania wideo, nagrania głosowe, dane biometryczne i inne dane audiowizualne.

Wydarzenia wirtualne

Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu komunikowania się z nim oraz organizowania i przeprowadzania wirtualnych spotkań. Podczas tego procesu możemy korzystać z pomocy zewnętrznych dostawców (wideokonferencje, dostawcy usług komunikacyjnych), którym udostępniamy dane osobowe Użytkowników.

W niektórych przypadkach możemy również nagrywać spotkania wirtualne. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie dotyczącym treści audiowizualnych.

Odpowiednie dane osobowe: dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail), metadane dotyczące spotkania (np. data, godzina i czas trwania połączenia, nazwa spotkania, adres IP uczestnika), dane dotyczące urządzenia/sprzętu (adresy MAC, wersja klienta), dane tekstowe, audio i wideo, dane dotyczące połączenia (np. numery telefonów, nazwy krajów, czas rozpoczęcia i zakończenia).

Opis przetwarzania danych

Możemy przetwarzać dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Użytkownika lub z publicznie dostępnych źródeł (np. sieci zawodowe w internecie), lub dane otrzymane od osób trzecich (np. dostawcy usług personalnych, uniwersytety, agencje zatrudnienia/rekrutacji, referencje, urzędy podatkowe i ubezpieczeń społecznych).

Możemy przetwarzać dane osobowe w szczególności w następujących celach (i z uwzględnieniem następujących podstaw prawnych):

 • ocena kandydatury, umiejętności, doświadczenia i kwalifikacji (zobowiązania (przed)umowne);
 • organizacja rozmowy kwalifikacyjnej i oceny (zobowiązania (przed)umowne);
 • przeprowadzanie weryfikacji i ocen tożsamości zgodnie z wymogami lub zezwoleniem wynikającymi z obowiązującego prawa (zobowiązania (przed)umowne lub wymóg prawny);
 • sprawdzanie kwalifikacji na dane stanowisko (zobowiązania (przed)umowne lub wymóg prawny);
 • sprawdzanie podanych referencji u osób trzecich w celu oceny historii zatrudnienia (zobowiązania (przed)umowne);
 • kontaktowanie się z Użytkownikiem w sprawie przetwarzania podania o zatrudnienie (zobowiązania (przed)umowne);
 • zwracanie kosztów podróży podczas rekrutacji – jeżeli wyrażono na to zgodę (zobowiązania (przed)umowne);
 • tworzenie konta użytkownika w systemie rekrutacji (zobowiązania (przed)umowne);
 • prowadzenie ewidencji procesu zatrudnienia (zobowiązania (przed)umowne);
 • przechowywanie podania o zatrudnienie w celu dołączenia go do teczki personalnej w razie pozytywnego wyniku rekrutacji (zobowiązania umowne);
 • dostarczanie Użytkownikowi ofert pracy zgodnie z jego zainteresowaniami i umiejętnościami oraz przekazywanie najnowszych wiadomości dotyczących działań rekrutacyjnych (zgoda);
 • przeprowadzanie badań zadowolenia klientów w celu usprawniania naszego procesu rekrutacji (prawnie uzasadniony interes); Użytkownik zawsze ma prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Więcej informacji na temat korzystania z tego prawa zamieszczono w punkcie „Kontakt w sprawie żądań dotyczących ochrony danych.”;
 • spełnienie wymogów i żądań prawnych i regulacyjnych, wynikających np. z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej (obowiązek prawny);
 • wnoszenie roszczeń, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (obowiązek prawny).

 

Odpowiednie dane osobowe: CV (w tym dołączone przez Użytkownika zdjęcia lub obrazy), list motywacyjny, listy referencyjne, dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres domowy itp.), dane identyfikacyjne (np. data urodzenia, płeć, narodowość, numer dowodu osobistego lub paszportu itp.), dane dotyczące zatrudnienia (np. historia zatrudnienia, umowa o pracę, dotychczasowe zatrudnienie, obecny status zatrudnienia, rodzaj zatrudnienia, funkcja, zezwolenie na pracę lub pobyt, jeśli jest to konieczne, w celu sprawdzenia legalności zatrudnienia itp.), dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji (np. stopnie naukowe, certyfikaty, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, ewentualne zatrudnienie dodatkowe, jak również referencje i inne dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie zawodowe), kwestionariusze i wyniki oceny, weryfikacja tożsamości, dane dotyczące stanu zdrowia, jeśli jest to dozwolone i/lub wymagane przez obowiązujące prawo, dane rachunku bankowego (np. w celu zwrotu kosztów podróży, jeśli tak uzgodniono).

Przechowywanie danych: Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do rozpatrzenia podania, na potrzeby którego zostały one zgromadzone. Jeżeli podanie zostanie odrzucone, usuniemy wszystkie dane nie później niż sześć (6) miesięcy od daty odrzucenia podania.

W pojedynczych przypadkach niektóre dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy (np. raporty dotyczące kosztów podróży). Okres przechowywania danych zależy od odpowiednich lokalnych wymogów prawnych (np. zgodnie z właściwymi krajowymi przepisami podatkowymi).

Jeśli Użytkownik nie został wybrany w procesie rekrutacji, ale jego podanie nadal jest dla nas interesujące, zapytamy go, czy możemy zachować to podanie do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Podstawą prawną do przechowywania danych jest wyraźna zgoda Użytkownika, która jest całkowicie dobrowolna i w każdej chwili może zostać definitywnie wycofana.

Przechowywanie danych

O ile nie udzieliliśmy wcześniej konkretnych informacji na temat przechowywania danych osobowych, przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, do których zostały one zgromadzone. Dane, które nie są już potrzebne, zostaną usunięte, o ile nie istnieją prawne zobowiązania do przechowywania i dokumentowania, które wymagałyby ich dłuższego przechowywania.

Odbiorcy danych

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika innym podmiotom na potrzeby realizacji celów opisanych w niniejszym oświadczeniu.

Ze względu na międzynarodową strukturę grupy SoftwareOne, niektóre działy i osoby są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych na zasadzie ścisłej potrzeby. We wszystkich przypadkach dostępu do danych wewnątrz grupy i ich przekazywania przestrzegamy obowiązujących wymagań dotyczących ochrony danych.

Ponadto dane do wyżej wymienionych celów mogą otrzymywać zaufani usługodawcy zewnętrzni, z którymi firma SoftwareOne zawarła umowę. W szczególności są to, między innymi, usługodawcy, którzy wspierają nas w zakresie realizacji zamówień, płatności/fakturowania, obsługi klienta, finansów, audytu, wykrywania oszustw, usług IT, komunikacji, hostingu, logistyki, dostarczania poczty elektronicznej, marketingu, sprzedaży, analizy danych, zarządzania wydarzeniami, szkoleń, ankiet, druku, archiwizacji, usług doradczych i konsultingowych.

SoftwareOne może udostępnić dane Użytkownika dalszym odbiorcom, zarówno prywatnym, jak i publicznym podmiotom i instytucjom, w tym organom ścigania, organom ochrony danych, organom podatkowym, agencjom kredytowym, windykatorom, bankom, sądom, hotelom lub innym firmom, o ile istnieje podstawa prawna do takiego ujawnienia.

SoftwareOne udostępnia dane Użytkownika odbiorcom spoza SoftwareOne tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do przekazania danych i wdrożone są odpowiednie mechanizmy przekazywania danych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie “Kontakt w sprawie żądań dotyczących ochrony danych”.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do krajów trzecich (np. krajów, w których wymagane są dodatkowe zabezpieczenia na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne lub wymagane do realizacji celów opisanych w niniejszym oświadczeniu, jeżeli istnieje podstawa prawna do przekazania danych i jeżeli wdrożone zostały odpowiednie mechanizmy przekazywania danych.

Siedziba SoftwareOne AG znajduje się w Szwajcarii. Według Komisji EU Szwajcaria jest krajem, który oferuje odpowiedni poziom ochrony.

Prawa Użytkownika

Użytkownik może mieć prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych oraz do otrzymania ich kopii;
 • sprostowania i usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wyrażenia sprzeciwu, jeśli dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów SoftwareOne;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Kontakt w sprawie żądań dotyczących zapewnienia ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, wniosków o dodatkowe informacje lub skarg prosimy o kontakt pod adresem:

SoftwareOne | Dział prawny i ochrony danych
e-mail: data-protection.eu@softwareone.com
tel.: +49.341.2568.000

Kontakt w sprawie żądań dotyczących zapewnienia ochrony danych

Inspektor ochrony danych na terytorium EU/EEA, Szwajcarii i UK:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Germany

Aby uzyskać dane kontaktowe inspektorów ochrony danych spoza wyżej wymienionych krajów, należy kliknąć tutaj.

Zmiany oświadczenia o ochronie prywatności

Historia zmian

Wersja Data
1.0 czerwiec 2020
2.0 wrzesień 2021