Privacyverklaring

We nemen jouw privacy serieus

A white background with a green, yellow, and blue background.

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: September 2021 (versie 2.0)

Jouw privacy is belangrijk voor SoftwareOne. We willen je informeren welke persoonlijke gegevens wij kunnen gebruiken en hoe wij deze kunnen gebruiken. Ook vertellen we je meer over je rechten op het gebied van gegevensbescherming.

Het soort gegevens dat we gebruiken en wat we daarmee doen, hangt af van de relatie die we met je hebben. Het is daarom mogelijk dat sommige delen van deze privacyverklaring niet relevant voor je zijn of dat meerdere delen van deze verklaring op je van toepassing zijn.

Deze privacyverklaring kan worden vervangen of aangevuld om te voldoen aan wettelijke vereisten en om je alle nodige informatie te verschaffen over hoe wij je gegevens verwerken.

Download PDF versie

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is de SoftwareOne-entiteit waarmee je een relatie hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld door de website te bezoeken, diensten te gebruiken, je in te schrijven voor evenementen of te solliciteren op een vacature.

Beschrijving van de gegevensverwerking

We kunnen je persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden (en rechtsgronden) verwerken:

 • om met je te communiceren en je verzoek te verwerken en te beantwoorden ((pre)contractueel of legitiem belang);
 • om opmerkingen of berichten te verwerken (legitiem belang);
 • om nieuwsbrieven waarvoor je je inschrijft te registreren en te versturen (toestemming);
 • voor marketingdoeleinden (toestemming of legitiem belang);
 • voor registratie, authenticatie en beheer van gebruikersaccounts (contractueel);
 • voor licentiebewaking (legitiem belang);
 • voor levering van demoproducten en -diensten en tests (ook van derden) voor marketingdoeleinden (contractueel en legitiem belang);
 • voor analysedoeleinden om onze producten en diensten te verbeteren (gerechtvaardigd belang);
 • om de inhoud en ervaring van onze website af te stemmen op jouw interesses (toestemming of legitiem belang);
 • om de veiligheid van onze websites, platforms, toepassingen en andere producten en diensten te handhaven (rechtmatig belang);
 • voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten en verzoeken (wettelijke verplichting);
 • juridische claims vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen (legitiem belang).

 

Reageren op verzoeken

We kunnen je persoonsgegevens verzamelen om je verzoek te verwerken dat je aan ons richt via chatfuncties, contactformulieren of andere middelen.

Relevante persoonsgegevens: naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bedrijf, land, inhoud van het verzoek, datum van het verzoek en andere gegevens die je aan ons bekendmaakt.

Berichten en reacties

Je mag berichten en reacties plaatsen op onze websites, platforms, applicaties en andere producten en diensten. Je reactie kan in dat geval openbaar toegankelijk zijn. Houd er rekening mee dat wij je bericht of reacties handmatig kunnen beoordelen voordat het wordt gepubliceerd, wat een vertraging kan veroorzaken. Als je een naam of alias opgeeft, wordt deze naast je reactie gepubliceerd.

Relevante persoonsgegevens: naam of alias, inhoud van het bericht of reactie, tijd en datum en andere verstrekte informatie.

Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief biedt je informatie over actuele trends, belangrijke events in de IT-sector, speciale aanbiedingen, nieuwe producten, diensten en belangrijke data voor IT-besluitvormers. We hebben je e-mailadres nodig voor de registratie.

In bepaalde regio's sturen we je een bevestigingsmail nadat je het registratieformulier hebt ingevuld. In dat geval wordt de registratie pas geactiveerd nadat je op de link in de bevestigingsmail hebt geklikt.

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, kunnen we in onze nieuwsbrieven individuele trackingtechnologieën opnemen. Hiermee kunnen we herkennen wanneer de naar jou gestuurde nieuwsbrief werd geopend en de links in de nieuwsbrief kunnen individualiseren om te bepalen wanneer je op welke link hebt geklikt.

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief. Gebruik de afmeldingslink aan het einde van elke e-mail of stuur een e-mail naar info.global@softwareone.com.

Relevante persoonsgegevens: e-mailadres, naam, andere informatie in het registratieformulier, al dan niet geopende nieuwsbrief, datum/tijdstip waarop de nieuwsbrief werd geopend, hoe vaak de nieuwsbrief werd geopend, aangeklikte links.

Aanmaken en beheren van gebruikersaccounts

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten en producten kan je worden verzocht je te registreren en een gebruikersaccount bij ons aan te maken.

Relevante persoonsgegevens: naam, adres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, tijdstip en datum van registratie, logins, wachtwoorden, gebruiksgegevens.

Analyse van gebruiksgegevens voor statistische doeleinden

We kunnen je gebruiksgegevens verwerken om ze te analyseren voor statistische doeleinden en om onze producten en diensten te verbeteren.

Relevante persoonsgegevens: inhoud, datum en tijdstip van het bezoek, volume van de verzonden gegevens, toegangsstatus, informatie over je webbrowser en besturingssysteem, verwijzingslink die aangeeft vanaf welke website je bent gekomen, IP-adres, dat zodanig wordt geanonimiseerd dat het niet meer naar jou te herleiden is.
De protocolgegevens worden alleen geanonimiseerd geanalyseerd.

Cookies en andere soortgelijke technologieën

We kunnen cookies en soortgelijke technologieën (hierna 'cookies' genoemd) gebruiken wanneer je onze websites, platforms, applicaties en andere producten en diensten gebruikt.
Onze cookiebanner en ons toestemmingsbeheersysteem tonen je een lijst van de cookies die we gebruiken, inclusief provider, doel, beschrijving en andere relevante informatie. In de standaardinstelling zijn alleen de essentiële cookies ingeschakeld. Via het toestemmingsbeheer bepaal je of je het plaatsen van extra cookies toestaat of niet. Je kunt je voorkeuren op elk moment aanpassen via het toestemmingsbeheersysteem.

Relevante persoonsgegevens: zie systeem voor het beheer van toestemming.

Analyse van de website

We maken gebruik van webanalyse-instrumenten voor een adequaat ontwerp van onze websites en om terugkerende bezoekers te identificeren en te tellen. Deze tools genereren gebruiksbestanden op basis van pseudoniemen. Hiervoor worden cookies gebruikt volgens de beschrijving in onze tool voor toestemmingsbeheer.

We gebruiken ook de volgende functies om het verkeer te kwantificeren:
We verrijken de pseudonieme gegevens met andere gegevens die door derden worden verstrekt. Zo kunnen we de demografische kenmerken van onze bezoekers vastleggen, bijvoorbeeld informatie over hun leeftijd, geslacht en woonplaats.

Relevante persoonsgegevens: zie systeem voor het beheer van toestemming.

Tracking- en re-targetingtechnologieën voor marketingdoeleinden

We gebruiken (cross-device) trackingtechnologieën zodat we gerichte reclame buiten onze website kunnen tonen en kunnen bepalen hoe effectief onze reclame is.

Hoe werkt tracking?

Wanneer je onze websites, platforms, applicaties en andere producten en diensten bezoekt of gebruikt, is het mogelijk dat de in ons toestemmingsbeheersysteem vermelde derde aanbieders toegang krijgen tot je browser of je eindapparaat (bijvoorbeeld een zogenaamde browser fingerprint), je IP-adres analyseren, herkenningskenmerken op je eindapparaat opslaan en/of lezen of toegang krijgen tot individuele trackingpixels.

De externe aanbieders kunnen de individuele kenmerken gebruiken om je eindapparaat op andere websites te herkennen. We kunnen de respectieve derde aanbieders opdracht geven om advertenties weer te geven die gebaseerd zijn op het bezoek of gebruik van onze websites, platforms, toepassingen of andere producten en diensten.

Wat betekent tracking voor verschillende apparaten?

Als je je met je eigen gebruikersgegevens aanmeldt bij de derde aanbieder, kunnen de respectieve herkenningskenmerken van verschillende browsers en eindapparaten met elkaar gecombineerd worden. Als de externe provider een apart kenmerk heeft gegenereerd voor de laptop, desktop of de smartphone of tablet die je gebruikt, kunnen deze afzonderlijke kenmerken met elkaar in verband worden gebracht zodra je met je inloggegevens gebruik maakt van een dienst van de externe provider. Op die manier kan de derde partij onze reclamecampagnes effectief beheren op verschillende eindapparaten.

Relevante persoonsgegevens: zie systeem voor het beheer van toestemming.

Kaart, video en andere geïntegreerde diensten

We integreren bepaalde diensten in onze websites die niet op onze servers worden opgeslagen. Je kunt bijvoorbeeld de exacte locatie van een SoftwareOne-entiteit opzoeken met behulp van kaarten of je kunt video's bekijken. In bepaalde regio's kunnen we ervoor zorgen dat bij toegang tot onze websites, platforms, toepassingen of andere producten en diensten met ingesloten inhoud niet automatisch informatie aan de derde partij wordt verstrekt, maar alleen lokaal opgeslagen miniaturen worden weergegeven. In dat geval wordt inhoud van derden alleen geladen nadat je toestemming hebt gegeven via ons toestemmingsbeheersysteem.
Wanneer je de inhoud bekijkt, ontvangt de derde aanbieder de informatie dat je onze website hebt bezocht en de gebruiksgegevens die in dit verband nodig zijn voor hun dienst. We hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.

Relevante persoonsgegevens: zie systeem voor het beheer van toestemming.

Beschrijving van de gegevensverwerking

We kunnen je persoonsgegevens verwerken, wanneer je onze onderstaande socialmediapagina's bezoekt:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/SoftwareOne

https://www.linkedin.com/company/softwareonenetherlands

Twitter:
https://twitter.com/SoftwareOne
https://twitter.com/SWO_Careers
https://twitter.com/SoftwareONE_NLD

Facebook:

https://www.facebook.com/Softwareone/
https://www.facebook.com/softwareonecareers
https://www.facebook.com/softwareoneNL/

Instagram:
https://www.instagram.com/softwareone/
https://www.instagram.com/swocareers/
https://www.instagram.com/softwareone_benelux/

YouTube:
https://www.youtube.com/SoftwareOne-global
https://www.youtube.com/SoftwareOne-global
https://www.youtube.com/@softwareonebenelux

We zijn, naast de aanbieder van de betreffende socialmediapagina's, gezamenlijk verantwoordelijk als beheerders voor het verwerken van je persoonsgegevens. De aanbieder bepaalt in dit verband ook het doel en de middelen van de gegevensverwerking, waarop we slechts in beperkte mate invloed kunnen uitoefenen. Voor zover we invloed kunnen uitoefenen op of parameters kunnen vaststellen voor de verwerking van jouw gegevens, zullen wij, binnen onze mogelijkheden, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de aanbieder van het platform jouw gegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. In veel gevallen kunnen we echter geen invloed uitoefenen op de gegevensverwerking door de aanbieder en weten we ook niet precies welke gegevens door de aanbieder worden verwerkt.

De gegevens die door jou op onze socialmediapagina's worden ingevoerd, zoals commentaren, video's, foto's, likes, openbare berichten, worden door de aanbieder van de socialmediapagina gepubliceerd en worden door ons nooit voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt. We behouden ons slechts het recht voor om, indien nodig, inhoud te verwijderen. We kunnen je tekst delen op onze website als dit een functie is van de socialmediapagina, en met je communiceren via de socialmediapagina.

We verwerken je persoonsgegevens in het belang van onze public relations en communicatie (gerechtvaardigd belang). We kunnen jouw gegevens ook verwerken om een arbeidsrelatie met je aan te gaan ((pre)contractueel). Meer informatie vind je onder 'Als sollicitant naar onze vacatures'.

Als je bezwaar wilt maken tegen bepaalde gegevensverwerking waarop we invloed hebben, neem dan contact met ons op zoals beschreven in paragraaf "Contact voor verzoeken om gegevensbescherming". We zullen je verzoek onderzoeken en bepalen of we je kunnen antwoorden. Anders kun je rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder van de socialmediapagina.

Als je een verzoek bij ons indient via de socialmediapagina, kunnen we, afhankelijk van je verzoek, ook verwijzen naar andere beveiligde communicatiekanalen die vertrouwelijkheid garanderen. Je mag ons altijd vertrouwelijke verzoeken sturen via de daarvoor bestemde kanalen.

We kunnen onze socialmediapagina’s gebruiken voor reclamedoeleinden. Daarbij kunnen we gebruik maken van demografische, op interesses gebaseerde, op gedrag gebaseerde of op locatie gebaseerde doelgroepskenmerken die door de aanbieder van de respectieve sociale-mediapagina worden verstrekt. Voor meer informatie over de verwerking van je gegevens op de sociale mediapagina's kun je terecht in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve hieronder vermelde aanbieders. We kunnen de gegevensverwerking slechts in beperkte mate beïnvloeden en kunnen de statistieken die de aanbieder van de desbetreffende socialmediapagina ons ter beschikking stelt, niet uitschakelen. We zorgen er echter voor dat ons geen aanvullende optionele statistieken worden verstrekt waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

We gebruiken conversie-tracking opties voor individuele socialmediakanalen. Daartoe hebben wij op onze website overeenkomstige pixels of tags opgenomen om conversiegegevens te verzamelen. Via het toestemmingsbeheer bepaal je of je het plaatsen van extra cookies toestaat of niet. Je kunt je voorkeuren op elk moment aanpassen via het toestemmingsbeheersysteem.

Gegevensverwerking door de aanbieder van de socialmediapagina

De aanbieder van de socialmediapagina kan gebruik maken van web-tracking methoden. Web-tracking kan worden uitgevoerd ongeacht of je bent aangemeld voor een account op het socialmediaplatform of niet. Zoals reeds uitgelegd, liggen de web-tracking methoden van de socialmediapagina voor het grootste deel buiten onze controle. We kunnen deze functies bijvoorbeeld niet uitschakelen.
Houd er rekening mee dat de aanbieder van de betreffende socialmediapagina je profiel- en gedragsgegevens kan gebruiken om je gewoonten, persoonlijke relaties en voorkeuren te evalueren. We hebben geen invloed op de verwerking van je gegevens door de aanbieder van de betreffende socialmediapagina.

Meer informatie over de gegevensverwerking door de aanbieder van de betreffende socialmediapagina is te vinden in de verklaringen van de aanbieder over gegevensbescherming:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Beschrijving van de gegevensverwerking

We kunnen je persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden (en rechtsgronden) verwerken:

 • met je te communiceren en je verzoek te verwerken en te beantwoorden ((pre)contractueel of legitiem belang);
 • het registreren en versturen van de nieuwsbrief waarop je je abonneert (toestemming) via andere media dan beschreven in paragraaf 'Als gebruiker van onze websites, platforms, applicaties en andere producten of diensten' (toestemming);
 • het vervullen en uitvoeren van je productaankoop en het gebruik van diensten (contractueel of legitiem belang);
 • doeleinden van licentiecontrole (legitiem belang);
 • marketingdoeleinden; om je gepersonaliseerde informatie te verstrekken over onze producten en diensten en om marktonderzoek en tevredenheidsonderzoeken uit te voeren (toestemming of legitiem belang);
 • kredietcontroles van klanten, waarbij kredietbureaus betrokken zijn ((pre)contractueel of rechtmatig belang);
 • beoordeling en screening, waaronder due diligence-doeleinden (ook bij fusies en overnames) (gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting);
 • zakelijke transacties, zoals bij een verkoop van een (deel van een) bedrijf, of een herstructurering, fusie, joint venture, of andere vervreemding van ons bedrijf, activa of aandelen of soortgelijke procedures (gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting);
 • voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten en verzoeken (wettelijke verplichting);
 • juridische claims vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen (legitiem belang).

 

Reageren op verzoeken

We kunnen je persoonlijke gegevens verzamelen om je verzoek te verwerken. In bepaalde regio's buiten EU/EEA/VK/ Zwitserland kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken om je gepersonaliseerde informatie over onze producten en diensten te verstrekken en om marktonderzoek en tevredenheidsonderzoeken uit te voeren. In dat geval heb je het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Meer informatie over de uitoefening van je recht vind je in de rubriek "Contact voor verzoeken om gegevensbescherming".

Relevante persoonsgegevens: naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bedrijf, land, inhoud van het verzoek, datum van het verzoek en andere gegevens die je aan ons bekendmaakt.

Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief biedt je informatie over actuele trends en belangrijke events in de IT-sector, speciale aanbiedingen, nieuwe producten, diensten en belangrijke data voor IT-besluitvormers. We hebben je e-mailadres nodig voor de registratie.

In bepaalde regio's kunnen we je een bevestigingsmail sturen nadat je het registratieformulier hebt ingevuld. In dat geval wordt de registratie pas geactiveerd nadat je op de link in de bevestigingsmail hebt geklikt.

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, kunnen we in onze nieuwsbrieven individuele trackingtechnologieën opnemen, waarmee we kunnen herkennen wanneer de naar jou gestuurde nieuwsbrief werd geopend en de links in de nieuwsbrief kunnen individualiseren om te bepalen wanneer je op welke link hebt geklikt.

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief. Gebruik de afmeldingslink aan het einde van elke e-mail of stuur een e-mail naar info.global@softwareone.com.

Relevante persoonsgegevens: e-mailadres, naam, andere informatie in het registratieformulier, al dan niet geopende nieuwsbrief, datum/tijdstip waarop de nieuwsbrief werd geopend, hoe vaak de nieuwsbrief werd geopend, aangeklikte links.

Aankoop van een product of gebruik van onze diensten

Om onze producten en diensten te kopen en te gebruiken, kunnen we je persoonsgegevens verwerken. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde gegevensverwerking, zie onze uitgevoerde overeenkomsten en andere documenten met betrekking tot gegevensbescherming.

In bepaalde regio's en vooral in EU/EEA/VK/ Zwitserland kunnen we je persoonsgegevens ook verwerken om je gepersonaliseerde informatie over onze producten en diensten te verstrekken en om marktonderzoek en tevredenheidsonderzoeken uit te voeren. In dat geval heb je het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Meer informatie over de uitoefening van je recht vind je in de rubriek "Contact voor verzoeken om gegevensbescherming".

Relevante persoonsgegevens: naam, adres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, tijdstip en datum van registratie, gebruiksgegevens, respectieve product of dienst.

Beschrijving van de gegevensverwerking

We kunnen je persoonsgegevens verwerken voor seminars, webinars, trainingen of andere evenementen ("evenementen") die je wilt bijwonen en die door SoftwareOne of een ander organiserend bedrijf worden opgezet. Daartoe kunnen wij je gegevens met name voor de volgende doeleinden (en rechtsgronden) verwerken:

 • om je inschrijving voor de evenementen te verwerken, je aanwezigheid en accommodatie te beheren en je mededelingen in verband met de evenementen te sturen (contractueel of rechtmatig belang);
 • om je audiovisuele inhoud (bv. foto's, audio-/video-opnamen, enz.) te verwerken (toestemming of legitiem belang);
 • om marketingdoeleinden (zie paragraaf "Als klant, zakenpartner en belanghebbende”).

 

Audiovisuele inhoud

Tijdens door SoftwareOne of een ander organiserend bedrijf opgezette evenementen kunnen we voor communicatiedoeleinden foto's of video's maken van de groep mensen, menigten of mensen in speciale rollen (bijv. sprekers, mensen op het podium). We kunnen dit materiaal publiceren op onze websites, sociale netwerken of in andere digitale of gedrukte media. Indien je niet in dergelijke audiovisuele inhoud wenst te verschijnen, gelieve de persoon die de inhoud opneemt en produceert daarvan op de hoogte te brengen en er tijdens persoonlijke evenementen op te letten dat je niet in de foto's/video's loopt wanneer deze worden gemaakt.

In het geval van individuele foto's of video's of andere audiovisuele inhoud van de deelnemers, zullen we je apart informeren over deze gegevensverwerking en je toestemming vragen voordat we een dergelijke actie ondernemen. Dit kan in verschillende vormen en stadia gebeuren, bijvoorbeeld via een selectievakje op een inschrijvingsformulier, of tijdens persoonlijke evenementen door het uitdelen van verschillend gekleurde toegangstags.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking of je toestemming in te trekken. Hoewel we redelijke inspanningen zullen leveren om aan je verzoek te voldoen, wordt alle informatie (inclusief afbeeldingen en video's) die op het internet en sociale mediaplatforms wordt geplaatst, wereldwijd toegankelijk en kan gemakkelijk worden gekopieerd en verspreid door andere derden die niet verbonden zijn met of onder controle staan van SoftwareOne. Deze informatie kan dus beschikbaar blijven op het internet, zelfs nadat ze door SoftwareOne zijn verwijderd. Verdere verzoeken om verwijdering moeten dan worden gericht aan de respectieve exploitanten van internetzoekmachines of sociale mediaplatforms.

Wanneer je foto wordt gebruikt in drukwerk (bv. folder, tijdschrift, nieuwsbrief, enz.), is het mogelijk dat, als er onevenredig veel moeite wordt gedaan voor je bezwaar of terugtrekking, het drukwerk met je foto verder wordt gebruikt totdat de reeds gedrukte oplage is opgebruikt. Je foto wordt niet gebruikt voor nieuw drukwerk. Hetzelfde geldt voor je foto's in elektronische nieuwsbrieven, als de gegeven toestemming na het begin van het productieproces wordt ingetrokken.

Relevante persoonsgegevens: foto's, video's, stemopnames, biometrische gegevens en andere audiovisuele gegevens.

Virtuele evenementen

We kunnen je persoonsgegevens verwerken om met je te communiceren en virtuele bijeenkomsten met je te organiseren en uit te voeren. In dit proces kunnen we worden ondersteund door externe derden (aanbieders van videoconferenties en communicatie) met wie we je persoonsgegevens delen.

In bepaalde gevallen kunnen we ook virtuele vergaderingen opnemen. Zie het gedeelte over audiovisuele inhoud voor meer informatie.

Relevante persoonsgegevens: contactgegevens (bv. naam, e-mailadres), metagegevens over de vergadering (bv. datum, tijd en duur van de communicatie, naam van de vergadering, IP-adres van de deelnemer), gegevens over apparatuur/hardware (MAC-adressen, client-versie), tekst-, audio- en videogegevens, verbindingsgegevens (bv. telefoonnummers, landnamen, begin- en eindtijden).

Beschrijving van de gegevensverwerking

We kunnen persoonsgegevens verwerken die we rechtstreeks van jou of via openbaar toegankelijke bronnen (bv. professionele netwerken op het internet) of van derden (bv. personeelsdienstverleners, universiteiten, arbeidsbureaus/wervingsbureaus, verwijzingen, belasting- en sociale verzekeringsinstanties) ontvangen.

We kunnen je persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden (en rechtsgronden) verwerken:

 • je kandidatuur evalueren, je vaardigheden, ervaring en kwalificaties beoordelen ((pre)contractueel);
 • interviews en beoordelingen opzetten ((pre)contractueel);
 • achtergrondcontroles en beoordelingen uit te voeren zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving ((pre)contractuele of wettelijke verplichting);
 • nagaan of je in aanmerking komt voor de specifieke functie ((pre)contractuele en wettelijke verplichting);
 • contact opnemen met door jou opgegeven referenties van derden om je eerdere prestaties te evalueren ((pre)contractueel);
 • contact met je opnemen over de voortgang van je sollicitatie ((pre)contractueel);
 • reiskosten vergoeden tijdens de werving, indien overeengekomen ((pre)contractueel);
 • een account voor je aanmaken in ons sollicitatiesysteem ((pre)contractueel);
 • dossiers bijhouden voor het wervingsproces ((pre)contractueel);
 • je sollicitatie bewaren voor de personeelsdossiers, in geval van een succesvolle (contractuele) sollicitatie;
 • je vacatures aanbieden op basis van je interesse en vaardigheden en je informeren over het laatste nieuws over wervingsactiviteiten (toestemming);
 • tevredenheidsonderzoeken uit te voeren om ons wervingsproces te verbeteren (gerechtvaardigd belang); Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Meer informatie over de uitoefening van je recht vind je in de rubriek "Contact voor verzoeken om gegevensbescherming"
 • voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten en verzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming (wettelijke verplichting);
 • vaststelling, uitoefening of honorering van rechtsvorderingen waaraan wij onderworpen kunnen zijn (wettelijke verplichting).

 

Relevante persoonsgegevens: CV (inclusief door jou verstrekte foto's of afbeeldingen), motivatiebrief, referentiebrieven, contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, huisadres), identificatiegegevens (bijv. geboortedatum, geslacht, nationaliteit, identiteitskaart of paspoort.), arbeidsgegevens (bijv. arbeidsverleden arbeidsovereenkomst, vroegere dienstbetrekking, huidige arbeidsstatus soort dienstbetrekking, functie, werk- of verblijfsvergunning, indien nodig, om de wettigheid van je dienstbetrekking te verifiëren), opleidings- en werkervaringsniveau (zoals diploma’s, certificaten, eerdere werkervaring, secundaire activiteiten, indien van toepassing, alsmede referenties en andere gerelateerde documenten ter bevestiging van je professionele expertise en ervaring), vragenlijsten en beoordelingsresultaten, achtergrondcontroles, gezondheidsgegevens indien toegestaan en/of vereist door de toepasselijke wetgeving, bankrekeninggegevens (bijv. om reiskosten te vergoeden, indien overeengekomen).

Bewaring van gegevens: We bewaren je persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de verwerking van je aanvraag waarvoor ze zijn verzameld. Als je sollicitatie niet succesvol was, verwijderen we alle gegevens uiterlijk zes (6) maanden na de datum van afwijzing van je sollicitatie.

In individuele gevallen kan bepaalde persoonlijke informatie voor langere tijd worden bewaard (bv. reiskostendeclaraties). De duur van de gegevensbewaring hangt af van de toepasselijke lokale wettelijke voorschriften (bv. krachtens de respectieve nationale belastingwetten).

Als je tijdens de sollicitatieprocedure niet bent geselecteerd, maar je sollicitatie voor ons nog steeds interessant is, zullen we je vragen of we je sollicitatie beschikbaar mogen houden voor mogelijke toekomstige benoemingen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensopslag is jouw uitdrukkelijke toestemming, die volledig vrijwillig is en te allen tijde voor de toekomst kan worden ingetrokken.

Bewaren van gegevens

Tenzij we je nog geen specifieke informatie hebben verstrekt over het bewaren van je persoonsgegevens, bewaren we je gegevens zolang dit nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld. Gegevens die niet langer nodig zijn, worden gewist, mits er geen wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen zijn die een langere bewaring vereisen.

Ontvangers van gegevens

We kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan partijen om de in deze verklaring beschreven doeleinden te vervullen.

Als gevolg van de internationale groepsstructuur van SoftwareOne, moeten bepaalde afdelingen en personen op een basis van noodzaak je persoonsgegevens verwerken. Voor alle toegang tot en overdracht van gegevens binnen de groep voldoen we aan de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Bovendien kunnen vertrouwde derde dienstverleners die door SoftwareOne zijn gecontracteerd ook gegevens ontvangen voor de bovengenoemde doeleinden. Dit zijn met name onder meer dienstverleners die ons ondersteunen op het gebied van orderverwerking, betaling/facturering, klantenservice, financiën, auditing, fraudedetectie, IT-diensten, communicatie, hosting, logistiek, e-maillevering, marketing, verkoop, gegevensanalyse, evenementenbeheer, opleiding, enquêtes, drukwerk, archief, advies- en consultancydiensten.

SoftwareOne kan je gegevens verstrekken aan andere ontvangers, zoals particuliere en openbare entiteiten en instellingen, waaronder wetshandhavers, gegevensbeschermingsautoriteiten, belastingdiensten, kredietinstellingen, incassobureaus, banken, rechtbanken, hotels of andere bedrijven voor zover er een wettelijke basis is voor deze bekendmaking.

SoftwareOne deelt je gegevens alleen met ontvangers buiten SoftwareOne, als er een wettelijke basis is voor de gegevensoverdracht en er passende mechanismen voor gegevensoverdracht zijn geïmplementeerd. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen zoals beschreven onder “Contact voor verzoeken om gegevensbescherming”.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

We kunnen je persoonsgegevens alleen doorgeven aan derde landen (bijv. landen die extra waarborgen vereisen op grond van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming) en voor zover dit noodzakelijk of vereist is voor de verwezenlijking van de in deze verklaring beschreven doeleinden, er een rechtsgrondslag is voor de gegevensoverdracht en er passende mechanismen voor gegevensoverdracht worden toegepast.

Het hoofdkantoor van SoftwareONE AG is gevestigd in Zwitserland. Volgens de EU Commissie is Zwitserland een land dat een passend beschermingsniveau biedt.

Jouw rechten

Je kunt het recht hebben op:

 • toegang tot je gegevens en een kopie van gegevens opvragen;
 • rectificatie en verwijdering;
 • beperking van verwerking;
 • overdraagbaarheid van gegevens;
 • bezwaar maken, indien de gegevens worden verwerkt op grond van de gerechtvaardigde belangen van SoftwareOne;
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Contact voor verzoeken om gegevensbescherming

Bij vragen over gegevensbescherming, verzoeken om nadere informatie of klachten kun je contact met ons opnemen:

SoftwareOne | Juridisch - Afdeling Gegevensbescherming
E-Mail: data-protection.eu@softwareone.com
Telefoon: +49.341.2568.000

Contact voor verzoeken om gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming voor de EU/EEA, Zwitserland en het VK is:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Duitsland

Klik hier voor contactgegevens van functionarissen voor gegevensbescherming buiten de bovengenoemde landen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Versiegeschiedenis

Versie Datum
1.0 Juni 2020
2.0 september 2021