ESG

Svet potrebuje lídrov v ESG. A sme v tom všetci.

first-step-adobestock-286231546-hero

Naše smerovanie v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a riadenia

SoftwareOne je globálna spoločnosť, ktorá si uvedomuje svoj vplyv na planétu a ľudí v komunitách, kde pracujeme. Rovnako ako mnoho iných organizácií sa vydávame na cestu ochrany životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a riadenia (environmental, social, and governance – ESG), ktorá našu spoločnosť zmení. Ako líder v technologickom odvetví sa zaväzujeme k zvyšovaniu rodovej diverzity v rámci našich zamestnancov a vrcholového vedenia. Technológie, ktoré predávame a obsluhujeme, vyžadujú, aby sme chránili dáta a súkromie našich zákazníkov. Už pri prvých krokoch sľubujeme, že budeme informovať o našom postupe na základe vedecky podložených meraní.

Usilujeme sa o pozitívnu zmenu

„Sme nadšení, že môžeme predstaviť aktualizáciu našej globálnej stratégie programu na ochranu životného prostredia, sociálnu zodpovednosť a riadenie a osláviť úspech miestnych iniciatív i nových globálnych plánov. Spoločnosť SoftwareOne je odhodlaná zaistiť transformáciu pre seba, všetkých zúčastnených aj pre udržateľnú budúcnosť.“

– Dieter Schlosser, generálny riaditeľ

$name

Ako dosahujeme svoje ciele v ESG?

Ľudstvo čelí bezprecedentnej environmentálnej kríze. Od roku 2021 sa vplyvom klimatických zmien zemská atmosféra oteplila o 0,85 °C, čo vytvára stále nepriaznivejšie podmienky pre človeka a mnoho ďalších druhov.

Ako poskytovateľ technologických služieb a distribútor technológií v mene ostatných musíme vytvoriť inovatívny prístup k našej stratégii pre ESG. Naša cesta k udržateľnosti, sociálnej spravodlivosti a transparentným obchodným praktikám je dielom, ktoré budeme ako SoftwareOne utvárať spoločne s našimi zákazníkmi i celým odvetvím. Sme hrdí na to, že sme etická organizácia, a veríme, že tieto tri oblasti sú našou najvýznamnejšou cestou k pozitívnym zmenám pre životné prostredie a spoločnosť.

 • family icon

  Ľudia

  Podpora rozmanitosti, príležitostí a spravodlivého odmeňovania pre všetkých v rámci SoftwareOne a nášho trhu je základným cieľom nášho plánu pre ESG.

 • globe icon

  Planéta

  Ako technologická spoločnosť sme zodpovední za znižovanie emisií skleníkových plynov a pomáhame našim zákazníkom sledovať a znižovať emisie CO2.

 • privacy policy icon

  Zásady

  Náš úspech v oblasti ESG vyžaduje, aby sme sa zamerali na zavedenie najlepších programov v oblasti etiky, dodržiavania predpisov, ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti vo svojom odbore.

Zelené nápady v akcii

Zavedenie GreenOps na zníženie emisií CO2 v IT

V spolupráci s odborníkmi na klímu sme predstavili služby SoftwareOne FinOps pre udržateľnosť. Tento systém zhromažďuje a reportuje emisie skleníkových plynov, spojené s on-premise dátovými centrami, cloudovou infraštruktúrou a sieťovými službami. Poskytuje zákazníkom analytické a spravodajské informácie pre na dátach založené rozhodnutia v oblasti IT, ktoré pomáhajú znižovať emisie spôsobujúce otepľovanie klímy.

Zistiť viac
$name

Nad rámec jednoduchého dodržiavania predpisov k pozitívnemu vplyvu

Naše tímy pracujú v 90 krajinách sveta a spolupracujú s komunitami, kde žijú naši ľudia. Veríme, že naša rozmanitosť nás posilňuje. Tu sú základy nášho ekologického a sociálneho úsilia.

#1 V SoftwareOne sa stávame zodpovednými k životnému prostrediu, meriame a znižujeme uhlíkovú stopu našej organizácie.

#2 Sme odhodlaní znižovať emisie našich zákazníkov a partnerov tým, že im poskytujeme softvér a služby, ktoré podporujú ich úsilie o znižovanie dopadu na životné prostredie.

#3 Vytvárame inkluzívne, rozmanité a ošetrujúce prostredie pre všetkých zamestnancov SoftwareOne.

#4 Prostredníctvom programu OneImpact budeme podporovať pozitívnu digitálnu transformáciu neziskových organizácií a miestnych komunít.

#5 Využijeme nadšenie spoločnosti SoftwareOne a jej oddanosť etickému, na hodnotách založenému podnikaniu, aby sme ďalej rozvíjali jej etické postupy i riadenie spoločnosti v súlade s predpismi.

„Spoločnosť SoftwareOne si je vedomá svojej zodpovednosti voči planéte a komunitám, ktorým slúžime. Snažíme sa znižovať náš vplyv na životné prostredie, pomáhame zákazníkom znižovať emisie, zvyšujeme rodovú a etnickú rozmanitosť a zároveň v našom podnikaní uplatňujeme najlepšie postupy v oblasti dodržiavania predpisov a etiky."

– Isabelle Romy, predsedníčka podvýboru ESG správnej rady spoločnosti SoftwareOne

romy-isabelle-square

Naše doterajšie úspechy

Cesta k udržateľnosti potrvá roky a dnešné úspechy iba pripravujú pôdu pre ďalšie kroky. SoftwareOne pripravuje komplexný plán emisií skleníkových plynov, ktorý nadväzuje na tento pokrok.

Nemecké, rakúske a švajčiarske emisie uhlíka

V uplynulom roku bol DACH Green Team lídrom vo výpočte emisií CO2 pomocou softvéru od spoločnosti Planetly. Potom, čo zistili svoju lokálnu uhlíkovú stopu, aby sa stali uhlíkovo transparentnými, hľadajú nové iniciatívy na svojej ceste k zníženiu emisií uhlíka.

$name

Za každého jeden strom

Začíname podporovať projekty zamerané na biodiverzitu a obnovu lesov na všetkých piatich kontinentoch. Do konca roku 2021 sme vysadili 2 000 stromov – jeden za každého nového študenta SoftwareOne Academy a každého nového zamestnanca. Naši zamestnanci nám prispeli sumou vyše 4 000 dolárov, aby sme mohli začať kompenzovať emisie CO2, ktoré produkujeme.

$name

Efektivita stavebníctva

Vyvíjame nové riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu v stavebníctve, jednom z odvetví s najväčšími emisiami uhlíka na svete. Riešenie MTWO Cloud, ktoré je výsledkom nášho partnerstva so spoločnosťami Schneider Electric, RIB Software a Microsoft, umožňuje zákazníkom sledovať emisie CO2 a efektívne organizovať a zaisťovať prácu a materiály tak, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie.

$name

Rovnosť a inklúzia

Veríme, že všetci môžeme prispieť k budovaniu inkluzívnejšieho sveta, ktorý podporuje všetkých. Napríklad počas Mesiaca hrdosti (Pride Month), Medzinárodného dňa žien, Mesiaca černošskej histórie a po celý rok upozorňujeme na aktivity Swomies na medzinárodnej úrovni, aby sme o nich informovali a podporili ich.

$name

Naša správa o udržateľnosti za rok 2021

Po spustení globálneho programu pre ochranu životného prostredia, sociálnu zodpovednosť a riadenie v roku 2021 chce SoftwareOne hrať ešte významnejšiu úlohu v zlepšovaní spoločnosti tým, že zmení svoje vlastné postupy a pomôže zákazníkom stať sa udržateľnejšími.

Čítať ďalej
$name