ESG

De wereld heeft ESG-leiders nodig. We gaan all-in.

The sun is shining on a grassy field.

Onze koers op het gebied van Milieu, Sociaal, en Bestuur (ESG).

SoftwareOne is een mondiaal bedrijf dat de impact op onze planeet en de mensen binnen de gemeenschappen waar we werken, herkent. Met onze aanpak van milieu, maatschappij en governance (Environment, Social & Governance, ook wel ESG) willen we ons bedrijf transformeren. Bij SoftwareOne nemen we verantwoordelijkheid voor onze CO2-voetafdruk van onze dagelijkse activiteiten binnen het wereldwijde landschap van onze werkzaamheden. Als leider in de technologische branche zijn we toegewijd aan het verbeteren van de diversiteit binnen ons personeel en hoger management. De technologie die we verkopen en leveren betekenen ook dat we onze data en de privacy van onze klanten moeten beschermen. Terwijl we verdere stappen zetten in ons proces, beloven we regelmatig rapportages uit te brengen, gebaseerd op wetenschappelijke metingen.

Wij gaan voor positieve verandering

We zijn trots om onze meest recente update over onze wereldwijde strategie voor ons ESG-programma te delen, en vieren de successen van lokale initiatieven en mondiale roadmaps. SoftwareOne is toegewijd om de transformatie niet alleen voor onszelf te maken, maar ook voor alle belanghebbenden (intern en extern) en voor een duurzame toekomst – zie ons recente ESG-rapport.

Ons ESG-rapport omschrijft onze ambities voor 2030, onze governance-structuur en het doel van ons programma. Het zet ook onze algehele strategie en initiatieven voor alle ESG-onderdelen uiteen.

Access the report
A man standing on top of a mountain with his arms raised.

Hoe behalen wij onze ESG-doelen?

Vandaag de dag hebben onze planet en de bevolking te maken met ongekende risico’s als gevolg van klimaatverandering en deze realiteit baart ons bij SoftwareOne allemaal zorgen. We herkennen welke rol wij spelen in de bijdrage aan een duurzame toekomst. We bieden onze werknemers en belanghebbenden een cultuur waarin iedereen welkom is, in een veilige en inclusieve omgeving die creatief en innovatief laat zijn, waardoor de best mogelijke klantfocus en -ervaring ontstaat.

ESG kernbeloften

SoftwareOne blijft trouw aan onze zeven kernwaarden in onze weg naar duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en transparant zakendoen. SoftwareOne identificeert die belangrijke onderwerpen waar we ons voor inzetten om zo de meest impactvolle positieve veranderingen voor zowel milieu als maatschappij aan te kunnen drijven.

 • family icon

  Sociaal

  Teruggeven aan onze maatschappij, diversiteit promoten, uitdragen van een inclusieve cultuur en gelijkwaardige beloning voor iedereen binnen SoftwareOne en onze branche is een belangrijk doel voor onze ESG-roadmap.

 • globe icon

  Milieu

  Verminderen van onze CO1-uitstoot wereldwijd en onze klanten helpen bij het bijhouden en verlagen van hun CO2-voetafdruk.

 • privacy policy icon

  Governance

  Opzetten en onderhouden van de beste ethische, compliance-, dataprivacy- en cybersecurity-programma’s.

Rapport over salariskloof, 2022

Het rapport van SoftwareOne over de salariskloof bij SoftwareOne UK Limited, onze enige Engelse entiteit met meer dan 250 werknemers.

SoftwareOne werkt aan het sluiten van de salariskloof en het promoten van gelijkheid op de werkvloer. Ons rapport over 2022 biedt transparante en uitgebreide data over onze inspanningen voor eerlijke beloning en mogelijkheden voor alle werknemers, ongeacht de sekse.

Read the report
A group of business women clapping at a meeting.

Onze kernbeloften voor ESG

Onze ESG-strategie draait om vijf kernbeloften:

#1 Klimaatverantwoordelijk zijn door onze globale CO2-voetafdruk te meten en verlagen.

#2 Onze klanten en partners helpen bij het verlagen van de CO2-uitstoot door software en diensten te leveren die hun ESG-reis ondersteunen.

#3 Promoten van een inclusieve, diverse en zorgzame omgeving voor alle SoftwareOne-medewerkers.

#4 Ondersteunen van een positieve digitale transformatie bij organisaties zonder winstoogmerk en lokale gemeenschappen met ons SoftwareOne Impact programma.

#5 Voortzetten van onze governance-werkzaamheden.

Wat we tot dusver bereikt hebben

De reis naar duurzaamheid heeft tijd nodig en wat we vandaag bereiken, legt de basis voor de volgende stappen.

Cloud duurzaamheid

Introductie van Cloud Sustainability om CO2-uitstoot van IT te verminderen

We werken samen met klimaatexperts om SoftwareOne Cloud Sustainability te introduceren. Het systeem verzamelt informatie en rapporteert over de uitstoot van broeikasgassen bij on-premise datacenters, cloudinfrastructuren en netwerkdiensten. Het biedt klanten analyses en intelligentie om datagedreven IT-beslissingen te nemen die helpen om de klimaatopwarmende uitstoot te verlagen.

Asian businessman standing in front of a computer screen.

SoftwareOne’s plan om CO2 te verlagen

SoftwareOne heeft de CO2-voetafdruk over 2022 bepaald. Op basis van deze data hebben we onze strategie voor het verlagen van CO2 ontwikkeld, om in 2030 onze ambitie om Net-Zero voor Scope 1 en 2 te behalen. Onze strategie concentreert zich op het vergroenen van onze kantoren, overstappen op hernieuwbare energie, vervangen van onze vloot door elektrische voertuigen en wereldwijd onze reizen te verminderen.

A circular building with blue windows.

DACH Green Team

Het DACH Green Team heeft het voortouw in het verzamelen van data over onze CO2-voetafdruk. Het DACH Green Team was ook de eerste die lokale initiatieven implementeerde, zoals schema’s voor autodelen, korting op reizen en aanbieden van elektrische en hybride auto’s aan medewerkers. Deze initiatieven werden wereldwijd overgenomen door ons ESG-team.

An aerial view of a road in the middle of a lava field.

Een boom geplant

We starten met het ondersteunen van projecten voor biodiversiteit en herbebossing op alle vijf continenten. We hebben in 2022 meer dan 3000 bomen geplant, één voor elke student aan SoftwareOne Academy en elke nieuwe medewerker.

A foggy forest with trees in the background.

ESG Rapportage

Ons jaarlijks gepubliceerde Environmental Social Governance rapport legt onze visie voor een duurzamere toekomst uit en kijkt naar de stappen die we nemen om dit te realiseren.

Read the report
A group of people posing in front of a food truck.

Diversiteit, Gelijkwaardigheid, Inclusie en Erbij Horen (DEIB)

Wij geloven dat we allemaal kunnen bijdragen aan een inclusieve wereld die iedereen in zijn kracht zet. DEIB heeft veel prioriteit voor SoftwareOne en we hebben sekse, etniciteit, neurodiversiteit en LGBTQ+ als focuspunten neergezet voor de komende jaren. Onze wereldwijde DEIB-strategie is om nieuw en divers talent aan te trekken en ons bestaande talent vast te houden bij SoftwareOne. In 2023 hebben we ons eerste globale diversiteitsonderzoek gehouden, wat ons verder inzicht geeft in de diversiteit van onze medewerkers, hun beeld over de inclusie binnen onze organisatie en of ze het gevoel hebben erbij te horen. We vieren de diversiteit van onze medewerkers het gehele jaar, tijdens de Pride maand, Internationale Dag van de Vrouw, Zwarte Historie-maand en andere momenten, in samenwerking met MOSAIC, onze regionale resourcegroepen voor diversiteit, om zeker te zijn dat we altijd supporting zijn en bewustzijn creëren rondom activiteiten door medewerkers in relatie tot DEIB.

A woman holding up a rainbow colored heart.

SoftwareOne Gives Back: ons Globale Vrijwilligers- en Donatieprogramma

In 2023 is SoftwareOne gestart met een Globale Vrijwilligers- en Donatieprogramma om terug te geven aan de maatschappij om ons heen. Tijdens de lancering hebben we in een campagne alle medewerkers 20 Zwitserse Franks (of equivalent in eigen valuta) gegeven om te doneren aan een liefdadigheidsorganisatie naar keuze.

SoftwareOne Gives Back is een mogelijkheid voor onze wereldwijde en lokale teams om bij te dragen aan de maatschappij om ons heen en de passie bij medewerkers om iets terug te doen, aan te wakkeren.

A group of skiers on a snowy slope.