FinOps pre udržateľnosť

Šetrite peniaze aj planétu

A picture of a woman with her hand on her face.

FinOps pre udržateľnosť

Podpora plánu udržateľnosti vašej organizácie vyžaduje meranie a neustále zlepšovanie dopadu vášho softvérového a cloudového majetku na životné prostredie. Budete musieť sledovať a vyhodnocovať uhlíkovú stopu svojej prevádzky IT, vrátane každej hyperškálovateľnej cloudovej služby vo vašom prostredí. Prax FinOps môže pomôcť znížiť emisie spojené so softvérovým aj cloudovým prostredím.

Služby SoftwareOne pre FinOps podporujú vaše úsilie o udržateľnosť pomocou vykazovania uhlíkovej stopy pre on-premise dátové centrá, cloudovú infraštruktúru aj softvérové služby. Umožníme vám sledovať finančné a environmentálne dopady vašej stratégie pre IT a podporíme efektívne rozhodovanie založené na dátach aj regulačné výkazníctvo.

IT je motorom efektivity – s rastúcim dopadom na životné prostredie

SoftwareOne pomáha svojim zákazníkom dosiahnuť významné zlepšenie ich uhlíkovej stopy a dopadu na životné prostredie optimalizáciou ich softvérového aj cloudového majetku a znížením nákladnej spotreby energie.

 • Až 3.9%

  Podiel IT na globálnych emisiách CO2 v roku 2021

  ZDROJ: ScienceDirect, září 2021

 • 31%

  Podiel IT na celosvetovej spotrebe elektriny do roku 2030 bez zvýšenia účinnosti

  ZDROJ: ING, listopad 2019

 • 5%

  Podiel IT na celosvetovej spotrebe elektriny v roku 2030 pri zvýšení účinnosti

  ZDROJ: ING, listopad 2019

Predstavujeme GreenOps, ďalší krok vo FinOps

Zlepšený finančný dohľad nad cloudovými zdrojmi, nákladmi a výkonom v oblasti ochrany životného prostredia prináša okamžité výhody pre hospodárenie a znižuje dlhodobé podnikateľské riziko aj riziko poškodenia povesti značky. Kľúčom k úspešnému prechodu je stanovenie vedecky podložených cieľov a sledovanie výkonnosti vašej organizácie a zároveň zdieľanie pokroku so zúčastnenými stranami, zákazníkmi a dodávateľmi.

 • Zapojte svojich zamestnancov

  Zamestnanci podporujú organizácie, ktoré zdieľajú ich hodnoty. Využite reportovanie o ochrane klímy na to, aby ste ich zapojili do pokroku v udržateľnosti.

 • Prehľad o emisiách uhlíka

  Sledujte využitie cloudu, náklady aj uhlíkovú stopu v reálnom čase a znížte emisie pomocou zodpovedajúceho dimenzovania a správneho výpočtu nákladov.

 • Reportovanie ESG

  Zlepšite súlad s predpismi a znížte riziko straty dobrej povesti vďaka konkrétnym údajom poskytovaným predstavenstvu, investorom, regulačným orgánom i zákazníkom.

 • Chráňte svet

  Každý váš krok k zníženiu emisií a škodlivých praktík prispieva k budúcnosti, na ktorú môžeme byť hrdí, že ju odovzdáme našim deťom.

Spolupracujte s lídrom v oblasti FinOps

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo
A person walking down a hallway with a rainbow colored wall.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.