ESG

Na świecie potrzebni są liderzy ESG. Dołączamy do nich.

The sun is shining on a grassy field.

Nasze działania w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG)

SoftwareOne to globalna firma, która dostrzega swój wpływ na planetę i ludzi w lokalnych społecznościach. Nasza droga w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) ma na celu przekształcenie naszej działalności. SoftwareOne bierze odpowiedzialność za ślad węglowy naszej codziennej działalności biznesowej w globalnym krajobrazie naszych operacji. Jako lider w branży technologicznej jesteśmy zaangażowani w zwiększanie różnorodności wśród naszych pracowników i kadry kierowniczej wyższego szczebla. Technologia, którą sprzedajemy i obsługujemy, wymaga również od nas działania w celu ochrony danych i prywatności naszych klientów. Kontynuując tę drogę, zobowiązujemy się do regularnego raportowania naszych postępów przy użyciu pomiarów opartych na wiedzy naukowej.

Dążymy do pozytywnych zmian

Z radością przedstawiamy najnowszą aktualizację naszej globalnej strategii programu ESG i świętujemy sukces lokalnych inicjatyw i globalnych planów działania. SoftwareOne angażuje się w transformację nie tylko dla siebie, ale także dla naszych interesariuszy (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz dla zrównoważonej przyszłości - zobacz nasz najnowszy raport ESG.

Nasz raport ESG przedstawia nasze ambicje na rok 2030, naszą strukturę zarządzania i cel naszego programu, a także określa naszą ogólną strategię i inicjatywy we wszystkich tematach ESG.

Access the report
A man standing on top of a mountain with his arms raised.

Jak osiągamy nasze cele ESG?

Obecnie nasza planeta i jej mieszkańcy stoją w obliczu niespotykanych dotąd zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i ta rzeczywistość głęboko niepokoi nas w SoftwareOne. Zdajemy sobie sprawę z roli, którą odgrywamy w budowaniu zrównoważonej przyszłości.

Zapewniamy naszym pracownikom i interesariuszom kulturę, która wita wszystkich w bezpiecznym i integracyjnym środowisku, które umożliwia większą kreatywność i innowacyjność, prowadząc do najlepszego możliwego skupienia się na kliencie i jego doświadczeniu.

 • family icon

  Działania społeczne

  Udzielanie się na rzecz naszych społeczności, promowanie różnorodności, wspieranie kultury inkluzywnej i sprawiedliwych wynagrodzeń dla wszystkich w SoftwareOne i na naszym rynku jest istotnym celem naszej mapy drogowej ESG.

 • globe icon

  Środowisko

  Zmniejszanie naszego globalnego poziomu emisji dwutlenku węgla i pomaganie naszym klientom w śledzeniu i zmniejszaniu ich śladu węglowego.

 • privacy policy icon

  Sposób zarządzania

  Ustanowienie i utrzymanie najlepszych w swojej klasie programów w zakresie etyki, zgodności, prywatności danych i cyberbezpieczeństwa.

Raport o różnicach w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 2022

Raport prezentuje zestawienie różnic płacowych ze względu na płeć dla SoftwareOne UK Limited, naszego jedynego brytyjskiego podmiotu zatrudniającego ponad 250 osób.

SoftwareOne pracuje nad zniwelowaniem różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz promowaniem równości płci w miejscu pracy. Nasz raport 2022 zawiera przejrzyste i kompleksowe dane na temat naszych wysiłków na rzecz zapewnienia sprawiedliwego wynagrodzenia i możliwości dla wszystkich pracowników, niezależnie od płci.

Dowiedz się więcej
A group of business women clapping at a meeting.

Nasze podstawowe zobowiązania ESG

Nasza strategia ESG koncentruje się na pięciu podstawowych zobowiązaniach:

#1 Odpowiedzialność za klimat poprzez mierzenie i zmniejszanie naszego globalnego śladu węglowego.

#2 Pomaganie naszym klientom i partnerom w ograniczaniu emisji poprzez dostarczanie oprogramowania i usług, które wspierają ich działania ESG.

#3 Promowanie inkluzywnej, zróżnicowanej i troskliwej przestrzeni dla wszystkich pracowników SoftwareOne.

#4 Wspieranie pozytywnej cyfrowej transformacji organizacji non-profit i lokalnych społeczności poprzez nasz program SoftwareOne Impact.

#5 Wspieranie naszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

Dążenie do zrównoważonego rozwoju będzie wymagało czasu, a dzisiejsze osiągnięcia wyznaczają scenę dla kolejnych kroków.

Zrównoważony rozwój chmury Wprowadzenie Cloud Sustainability w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez IT.

We współpracy z ekspertami ds. klimatu wprowadziliśmy SoftwareOne Cloud Sustainability. System gromadzi i raportuje emisje gazów cieplarnianych związane z lokalnymi centrami danych, infrastrukturą chmurową i usługami sieciowymi. Zapewnia klientom analizy i inteligencję, aby wspierać decyzje IT oparte na danych, które pomagają zmniejszyć emisje powodujące ocieplenie klimatu.

Asian businessman standing in front of a computer screen.

Plan redukcji emisji dwutlenku węgla SoftwareOne

SoftwareOne obliczył nasz bazowy ślad węglowy w 2022 roku. Korzystając z tych danych, opracowaliśmy naszą strategię redukcji emisji dwutlenku węgla, aby osiągnąć naszą ambicję osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto w zakresie 1 i 2 w 2030 roku. Nasza strategia koncentruje się na tworzeniu ekologicznych biur, przejściu na energię odnawialną, zastąpieniu naszej floty pojazdami elektrycznymi i ograniczeniu globalnych podróży służbowych.

A circular building with blue windows.

DACH Green Team

DACH Green Team jest liderem w globalnym gromadzeniu danych dotyczących śladu węglowego. DACH Green Team był również pierwszym, który wdrożył lokalne inicjatywy, takie jak programy współdzielenia samochodów, zniżki na podróże oraz udostępnianie pracownikom pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Inicjatywy te zostały zastosowane globalnie przez nasz zespół ESG.

An aerial view of a road in the middle of a lava field.

Posadzone drzewa

Zaczynamy wspierać bioróżnorodność i projekty ponownego zalesiania na wszystkich pięciu kontynentach. Do końca 2022 roku zasadziliśmy ponad 3000 drzew - po jednym na każdego nowego studenta SoftwareOne Academy i każdego nowego pracownika.

A foggy forest with trees in the background.

Report ESG

Nasz corocznie publikowany raport środowiskowy i społeczny przedstawia naszą wizję bardziej zrównoważonej przyszłości i analizuje kroki, które podejmujemy, aby ją urzeczywistnić.

Czytaj więcej
A group of people posing in front of a food truck.