SoftwareOne Program ESG

Świat potrzebuje liderów ESG. Popieramy całym sercem.

first-step-adobestock-286231546-hero

Nasz kierunek rozwoju w programie Environmental, Social, and Governance

SoftwareOne jest firmą globalną, która dostrzega swój wpływ na planetę i ludzi w społecznościach, w których jest aktywna. Podobnie jak wiele organizacji, rozpoczynamy podróż ku doskonaleniu kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG), która przekształci naszą firmę. Jako lider w branży technologicznej czujemy się zobowiązani do zwiększania różnorodności płci wśród naszych pracowników i kadry kierowniczej wyższego szczebla. Technologia, którą sprzedajemy i obsługujemy, wymaga także od nas działań służących ochronie danych i prywatności klientów. Obiecujemy, że w miarę stawiania pierwszych kroków na tej drodze będziemy regularnie informować o naszych postępach przy użyciu opartych na naukowych podstawach pomiarów.

Staramy się wprowadzać pozytywne zmiany

Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością przedstawienia zmian naszej globalnej strategii dotyczącej programu Environmental, Social, and Governance oraz uczczenia powodzenia lokalnych inicjatyw i nowych globalnych planów działania. SoftwareOne zależy na transformacji struktur własnych, a także na jej realizacji dla naszych interesariuszy i zrównoważonej przyszłości.

$name

Jak osiągamy nasze cele ESG?

Ludzkość stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu środowiskowego. Według danych z 2021 roku zmiany klimatyczne spowodowały ocieplenie atmosfery Ziemi o 0,85° C i w rezultacie  pogorszenie się warunków życia dla ludzi i wielu innych gatunków.

Jako dostawca usług technologicznych i dystrybutor technologii, musimy zastosować innowacyjne podejście do naszej strategii ESG. Nasza droga do zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości społecznej i przejrzystych praktyk biznesowych jest ciągłą pracą, którą SoftwareOne, nasi klienci i cała branża wykonują wspólnie. Szczycimy się tym, że jesteśmy organizacją postępującą etycznie i wierzymy, że następujące trzy obszary są naszymi najistotniejszymi ścieżkami do pozytywnych dla środowiska i społeczeństw zmian.

 • family icon

  Ludzie

  Wspieranie różnorodności, możliwości i sprawiedliwego wynagrodzenia dla wszystkich w SoftwareOne i na naszym rynku jest podstawowym celem naszego planu działań ESG.

 • globe icon

  Planeta

  Jako firma technologiczna, jesteśmy odpowiedzialni za zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych generowanych przez dalszych użytkowników, pomagamy zatem naszym klientom monitorować i ograniczać emisje CO2.

 • privacy policy icon

  Zasady

  Sukces w zakresie ESG wymaga od nas koncentrowania się na tworzeniu najlepszych w klasie programów z zakresu etyki, zgodności z przepisami, prywatności danych i cyberbezpieczeństwa. 

Przyjazne środowisku idee w akcji

Przedstawiamy GreenOps dla poprawienia wskaźników emisji IT CO2

Współpracujemy z ekspertami ds. klimatu w procesie wprowadzania systemu SoftwareOne FinOps for Sustainability. System ten zbiera i raportuje poziomy emisji gazów cieplarnianych generowanych przez lokalne centra danych, infrastrukturę chmurową i usługi sieciowe. System dostarcza klientom dane analityczne i fachową wiedzę, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych IT, które pomagają zredukować emisje skutkujące ociepleniem klimatu.

Dowiedz się więcej
$name

Wyjście poza prostą zgodność z legislacją i przejście do pozytywnego wpływu

Nasze zespoły pracują w 90 krajach i angażują się w społeczności, w których żyją i mieszkają. Wierzymy, że różnorodność w naszych szeregach czyni nas silniejszymi. Oto fundamenty naszych działań na rzecz środowiska i społeczeństwa.

1 W SoftwareOne stajemy się odpowiedzialni za stan środowiska przyrodniczego, mierząc i zmniejszając ślad węglowy naszej organizacji.

2 Dążymy do redukcji emisji zanieczyszczeń generowanych przez naszych klientów i partnerów poprzez dostarczanie oprogramowania i usług, które wspierają ich wysiłki na rzecz redukcji wpływu na środowisko.

3 Kultywujemy integracyjną, zróżnicowaną i pełną troski przestrzeń dla wszystkich pracowników SoftwareOne.

4 Będziemy kontynuować pozytywną transformację cyfrową organizacji typu non-profit i społeczności lokalnych, wykorzystując nasz program OneImpact.

5 Wykorzystamy pasję SoftwareOne i wierność firmy zasadom etycznego biznesu, kierującego się wartościami, aby w coraz szerszym zakresie stosować etyczne i zgodne z przepisami praktyki ładu korporacyjnego.

“Firma SoftwareOne jest świadoma ciążącej na niej odpowiedzialności wobec planety i społeczności, którym służy. Pracujemy nad ograniczeniem wywieranego przez nas wpływu na środowisko, pomagamy klientom zminimalizować także poziomy emisji oraz poprawiamy naszą różnorodność płciową i etniczną, jednocześnie stosując w naszej firmie zasady etyczne i najlepsze w swojej klasie praktyki z zakresu zgodności z legislacją."

– Isabelle Romy – przewodnicząca ESG podkomisji Zarządu SoftwareOne

romy-isabelle-square

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

Osiągniecie zrównoważenia zajmie lata, a dzisiejsze dokonania po prostu wyznaczają scenę dla kroków, które będziemy podejmować w przyszłości. SoftwareOne opracowuje kompleksowy plan działań dotyczących emisji gazów cieplarnianych, który opiera się na tym postępie.

Ślad węglowy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

W ubiegłym roku DACH Green Team zajmował pozycję lidera obliczeń generowanych przez siebie emisji CO2 dzięki wykorzystaniu oprogramowania firmy Planetly. Po określeniu swojego śladu węglowego, z myślą o uzyskaniu całkowitej transparentności w tym zakresie, firma analizuje nowe inicjatywy, które może wdrożyć na swojej drodze do redukcji emisji dwutlenku węgla.

$name

Zasadzone drzewa

Zaczynamy wspierać projekty w zakresie różnorodności biologicznej i ponownego zalesiania na wszystkich pięciu kontynentach. Do końca 2021 roku posadziliśmy 2000 drzew – po jednym za każdego nowego studenta SoftwareOne Academy i każdego nowego pracownika. Nasi pracownicy przekazali ponad 4000 dolarów US w formie darowizn, aby pomóc rozpocząć proces kompensowania generowanego przez nas CO2.

$name

Efektywność branży budowlanej

Opracowujemy nowe rozwiązania, które zwiększają efektywność w branży budowlanej, cechującą się jedną z największych emisyjności na świecie. Owoc naszej współpracy ze Schneider Electric, RIB Software i Microsoft, rozwiązanie MTWO Cloud , pozwala klientom śledzić CO2 poziomy emisji oraz wydajnie organizować i zlecać pracę i zaopatrzenie w materiały tak, aby ograniczać oddziaływanie na środowisko.

$name

Równość i włączenie

Wierzymy, że wszyscy możemy pomóc w budowaniu bardziej integracyjnego świata, który daje każdemu moc do działania. Na przykład, podczas Pride Month, Międzynarodowego Dnia Kobiet, Black History Month i przez cały rok, zwracamy uwagę na działania podejmowane przez SWOmies na arenie międzynarodowej, mające na celu budowanie świadomości i ich wspieranie.

$name

Nasz raport na temat zrównoważenia 2021

Po uruchomieniu globalnego programu Environmental, Social, and Governance w 2021 roku, SoftwareOne zamierza odegrać jeszcze bardziej znaczącą rolę w procesie udoskonalania społeczeństw poprzez ponowne określenie kształtu własnych praktyk i zapewnienie klientom pomocy w osiągnięciu większego stopnia zrównoważenia.

Czytaj więcej
$name