5.48 min čítanieDigitálne pracoviskoThought Leadership

Maximalizácia návratnosti: Investícia do M365 Copilot

Abdullah Abdelghafar
Abdullah AbdelghafarEnterprise Solutions Strategist (Modern Workplace)
A taxi cab on a city street.

Vitajte v našom seriáli blogov o umelej inteligencii a nástroji Copilot! Spoznajte transformačnú silu umelej inteligencie na vysokovýkonnom pracovisku a pochopte, ako môžete využiť inteligentné pohľady na dáta pre úspech vášho podnikania. Naši odborníci na dáta, umelú inteligenciu a digitálne pracovisko pre vás pripravili tieto blogy:

  1. Je umelá inteligencia najdôležitejšou technológiou našej doby?
  2. AI na vysokovýkonnom pracovisku
  3. Maximalizácia návratnosti: Investícia do M365 Copilot
  4. Príprava na Microsoft 365 Copilot – všetko je o dátach

V predchádzajúcom príspevku sme sa venovali transformačnej sile AI na vysokovýkonnom pracovisku a skúmali jej potenciál pre revolúciu v produktivite a zefektívnenie procesov. Teraz postúpime v tejto vzrušujúcej téme ďalej a zameriame sa na konkrétny klenot umelej inteligencie, ktorý sľubuje, že zmení pravidlá hry pri dosahovaní výnimočných výsledkov – Microsoft 365 Copilot. Táto pozoruhodná služba NextGen AI je navrhnutá tak, aby vašu organizáciu posunula do nových výšin a optimalizovala spoluprácu a efektivitu ako nikdy predtým. Aby sme však mohli naplno využiť jej potenciál, musíme sa najskôr zaoberať zabezpečeniu financovania jej realizácie.

V tomto článku nájdete základné benefity, ktoré presvedčia váš manažment, aby do nástroja Microsoft 365 Copilot investoval. Postupne preberieme konkrétne prínosy, kvantifikáciu návratnosti investície, prezentáciu reálnych prípadov použitia a prispôsobenie investície cieľom vašej organizácie.

Reakciou služby Microsoft 365 na dnešné moderné pracovisko je rýchlo sa rozvíjajúci ekosystém inteligentných cloudových služieb, chránený pomocou pokročilých bezpečnostných riešení svetovej úrovne, ktorý poskytuje prehľad a analýzu v reálnom čase aj rýchly prístup k obsahu organizácie prostredníctvom služieb NextGen AI, ako je napríklad Microsoft 365 Copilot. Všetky sú navrhnuté s primárnym cieľom zvýšiť produktivitu, podporiť spoluprácu, zefektívniť a zautomatizovať pracovné postupy.

Technológie dnes zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní strategických aj obchodných cieľov a organizácie sa musia neustále prispôsobovať, aby si v tomto dynamickom prostredí udržali konkurencieschopnosť. Microsoft 365 Copilot je skvelým príkladom služby NextGen AI, ktorá revolučným spôsobom zmení spôsob, akým organizácie pristupujú k obsahu a využívajú ho vo svojich prostrediach Microsoft 365, a umožní im dosiahnuť novú úroveň efektivity a spolupráce.

Aby organizácie mohli naplno využiť jeho potenciál, musí byť o potrebe investícií do licencovania presvedčený ich manažment. Ako bolo nedávno oznámené na konferencii Microsoft Inspire, Microsoft 365 Copilot je pre zákazníkov plánov Microsoft 365 E3 a E5 spoplatnený čiastkou 30 dolárov za užívateľa mesačne, a preto je pre zabezpečenie financovania implementácie Microsoft 365 Copilot nesmierne dôležité pripraviť zdroje a zdôvodniť tieto dodatočné výdaje.

Ak chcete pripraviť presvedčivý projektový zámer pre M365 Copilot, zvážte nasledujúce kroky:

1. Pochopenie výhod služby Microsoft 365 Copilot

Zdôraznite početné výhody služby Microsoft 365 Copilot, ako sú vyššia efektivita, lepšia spolupráca a zvýšenie produktivity. Zdôraznite, ako Microsoft 365 Copilot dokáže zefektívniť úlohy, automatizovať procesy a poskytovať personalizovanú pomoc, odporúčania a využiteľné poznatky. Výsledkom potom bude vyššia efektivita a lepšia spolupráca, čo v dlhodobom horizonte povedie k výrazným úsporám času a nákladov aj k lepším obchodným výsledkom.

2. Zhodnotenie súčasných potrieb a problematických miest

Aby ste mohli presvedčivo argumentovať o potrebe investície do licencovania, vykonajte hĺbkové posúdenie súčasných potrieb a problematických miest vašej organizácie. Identifikujte oblasti, ktoré môže Microsoft 365 Copilot výrazne ovplyvniť, napríklad automatizáciu analýzy dát, zjednodušenie tvorby obsahu alebo zlepšenie zákazníckej podpory. Tento prístup založený na dátach vám pomôže ukázať, ako Microsoft 365 Copilot zodpovedá strategickým cieľom vašej organizácie.

3. Kvantifikácia návratnosti investície (ROI)

Manažment sa zaujíma predovšetkým o návratnosť investícií do technológií. Vyčíslite preto potenciálnu návratnosť investícií, aby ste preukázali, že implementácia Microsoft 365 Copilot prinesie hmatateľné výsledky, a to vyhodnotením predpokladaných úspor času a nákladov i zvýšenia produktivity zamestnancov a spokojnosti zákazníkov. Na podporu svojich argumentov využite metriky a dáta a ukážte, ako môže Microsoft 365 Copilot prispieť k celkovým úsporám nákladov vďaka automatizácii opakujúcich sa úloh a zvýšeniu prevádzkovej efektivity. Poskytnite jasný prehľad finančných prínosov, ktoré môže vaša organizácia zavedením nástroja Microsoft 365 Copilot získať.

4. Ukážte konkurenčnú výhodu

Vysvetlite, ako môže Microsoft 365 Copilot poskytnúť vašej organizácii výraznú konkurenčnú výhodu. Zdôraznite schopnosť tejto služby zlepšiť rozhodovanie, urýchliť inovácie a umožniť zamestnancom sústrediť sa na strategické iniciatívy namiesto všedných úloh. Časom zistíte, ktoré organizácie nasadili túto technológiu medzi prvými a budete ich môcť využiť na prezentáciu ich úspechov po implementácii Microsoft 365 Copilot. Predloženie konkrétnych príkladov, ako táto technológia zlepšila procesy a výsledky, dodá vášmu návrhu na dôveryhodnosti. Je pravdepodobnejšie, že vyšší manažment investíciu podporí, ak uvidia preukázateľné výsledky u druhých firiem.

5. Riešenie problémov so zabezpečením dát a dodržovaním predpisov

Zabezpečenie dát a dodržiavanie predpisov sú pre každú organizáciu zásadné otázky. Keď sa pripravujete na rokovania o potrebnej investícii do licencií, mali by ste riešiť aj tieto obavy. Predstavte záväzok spoločnosti Microsoft pri zabezpečení a dodržiavaní predpisov, s dôrazom na rôzne opatrenia prijaté na ochranu citlivých informácií v ekosystéme Microsoft 365. Služba Microsoft 365 Copilot je postavená na komplexnom prístupe spoločnosti Microsoft k zabezpečeniu, dodržiavaniu predpisov a ochrane osobných údajov. Táto služba automaticky prevezme bezpečnostné zásady a procesy vašej organizácie a zaistí ochranu vašich dát aj súkromia.

6. Vypracovanie stratégie postupnej implementácie

Uvedomte si, že zavádzanie nových technológií v celej organizácii môže byť náročné. Navrhnite stratégiu implementácie v niekoľkých fázach, ktorá umožní postupnú adopciu a integráciu systému Microsoft 365 Copilot. Začnite s pilotným projektom v určitom oddelení, aby ste ukázali jeho výhody, a až potom ho rozšírte do ďalších oblastí. Tento prístup zmierni riziká a čoskoro ukáže konkrétne benefity.

7. Zladenie so stratégiou organizácie

Vaše zdôvodnenie investície by malo zodpovedať celkovej stratégii a prioritám vašej organizácie. Ukážte, ako Microsoft 365 Copilot podporí kľúčové iniciatívy a prispeje k dosiahnutiu strategických cieľov vašej firmy. Manažment tak môže vnímať tento nástroj ako investíciu do budúceho úspechu organizácie. Zvážte overenie konceptu alebo realizáciu pilotného projektu, ktorý by predviedol možnosti systému Microsoft 365 Copilot. To môže poskytnúť hmatateľné dôkazy o jeho hodnote a umožniť manažérom, aby jeho prínosy spoznali na vlastnej koži.

Vzhľadom na snahu organizácií udržať si náskok v dnešnom rýchlo sa meniacom digitálnom prostredí, je využívanie inovatívnych technológií, ako je Microsoft 365 Copilot, kľúčové a stane sa hlavným faktorom, ktorý ich odlíši od konkurencie. Pochopením prínosov, načrtnutím úspor nákladov, demonštráciou konkurenčnej výhody, predstavením reálnych prípadov použitia a vyčíslením návratnosti investícií môžete manažmentu efektívne zdôvodniť investície do licencovania, potrebné pre Microsoft 365 Copilot.

Nezabudnite, že je nevyhnutné zladiť možnosti služby Microsoft 365 Copilot s konkrétnymi potrebami vašej organizácie. Dosiahnutím novej úrovne produktivity, spolupráce a automatizácie u všetkých zamestnancov sa ukáže jej dlhodobá hodnota a potenciálny transformačný efekt na úspech vašej organizácie.

V SoftwareOne pomáhame našim zákazníkom využívať výhody služieb NextGen AI, ako je práve Microsoft 365 Copilot. Vďaka nášmu partnerstvu so spoločnosťou Microsoft môžeme prezentovať aktuálne inovácie a poznatky v oblasti umelej inteligencie, čo nám umožňuje urýchliť transformáciu našich zákazníkov smerom k využitiu AI. Ak chcete zistiť, ako by to mohlo vyzerať vo vašej organizácii, kontaktujte nás.

A blue and purple abstract background with wavy lines.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Naši licenční experti sú pripravení prediskutovať vhodné riešenie pre vás a zodpovedať akékoľvek ďalšie otázky.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Naši licenční experti sú pripravení prediskutovať vhodné riešenie pre vás a zodpovedať akékoľvek ďalšie otázky.

Autor

Abdullah Abdelghafar

Abdullah Abdelghafar
Enterprise Solutions Strategist (Modern Workplace)