5.48 minut na přečteníDigitální pracovištěThought Leadership

Maximalizace návratnosti: Investice do M365 Copilot

Abdullah Abdelghafar
Abdullah AbdelghafarEnterprise Solutions Strategist (Modern Workplace)
A taxi cab on a city street.

Vítejte u našeho seriálu blogů o umělé inteligenci a systému Copilot! Ponořte se do transformační síly AI na vysoce výkonném pracovišti a pochopte, jak můžete využít inteligentní pohledy na data pro úspěch vašeho podnikání. Naši odborníci na data, umělou inteligenci a digitální pracoviště pro vás připravili sbírku několika článků:

  1. Je umělá inteligence nejdůležitější technologií naší doby?
  2. AI na vysoce výkonném pracovišti
  3. Maximalizace návratnosti: Investice do M365 Copilot
  4. Příprava na Microsoft 365 Copilot – vše je o datech

V předchozím příspěvku jsme se zabývali transformační silou AI na vysoce výkonném pracovišti a zkoumali její potenciál pro revoluci v produktivitě, zefektivnění procesů a inovacích. Nyní, když pronikáme do této vzrušující oblasti dále, se zaměříme na konkrétní klenot umělé inteligence, který slibuje, že změní pravidla hry při dosahování výjimečných výsledků – Microsoft 365 Copilot. Tato pozoruhodná služba NextGen AI je navržena tak, aby vaši organizaci posunula do nových výšin a optimalizovala spolupráci i efektivitu jako nikdy předtím. Abychom ale mohli plně využít jeho potenciál, musíme se nejprve zabývat zásadním aspektem zajištění financování jeho realizace. V tomto článku vám poskytneme základní přínosy, které přesvědčí management, aby do služby Microsoft 365 Copilot investoval. Projdeme kroky, které ukazují hmatatelné benefity, kvantifikují návratnost investice, prezentují reálné případy použití a přizpůsobují investici cílům vaší organizace.

Reakcí služby Microsoft 365 na dnešní moderní pracoviště je rychle se rozvíjející ekosystém inteligentních cloudových služeb, chráněný pomocí pokročilých bezpečnostních řešení světové úrovně, který poskytuje přehled a analýzu v reálném čase i rychlý přístup k obsahu organizace prostřednictvím služeb NextGen AI, jako je například Microsoft 365 Copilot. Všechny jsou navrženy s primárním cílem zvýšit produktivitu, podpořit spolupráci a zefektivnit a automatizovat pracovní postupy.

Technologie dnes hrají klíčovou roli při dosahování strategických i obchodních cílů a organizace se musí neustále přizpůsobovat, aby si v tomto nepřetržitě se měnícím prostředí udržely konkurenceschopnost. Microsoft 365 Copilot je skvělým příkladem služby NextGen AI, která revolučním způsobem změní způsob, jakým organizace přistupují k obsahu a využívají ho ve svých prostředích Microsoft 365, a umožní jim dosáhnout nové úrovně efektivity a spolupráce.

Aby ale organizace mohly plně využít jeho potenciál, musí nejprve překonat problém s odůvodněním investic do licencování svému managementu. Jak bylo nedávno oznámeno na konferenci Microsoft Inspire, Microsoft 365 Copilot je pro zákazníky plánů Microsoft 365 E3 a E5 zpoplatněn částkou 30 dolarů za uživatele měsíčně, a proto je pro zajištění financování implementace Microsoft 365 Copilot nesmírně důležité připravit zdroje a zdůvodnit tyto dodatečné výdaje.

Chcete-li připravit přesvědčivý projektový záměr pro M365 Copilot, zvažte následující kroky:

1. Pochopení výhod služby Microsoft 365 Copilot

Zdůrazněte četné výhody služby Microsoft 365 Copilot, jako jsou vyšší efektivita, lepší spolupráce a zvýšení produktivity. Zdůrazněte, jak Microsoft 365 Copilot dokáže zefektivnit úkoly, automatizovat procesy a poskytovat personalizovanou pomoc, doporučení a využitelné poznatky. Výsledkem pak bude vyšší efektivita a lepší spolupráce, což v dlouhodobém horizontu povede k výrazným úsporám času a nákladů i k lepším obchodním výsledkům.

2. Zhodnoťte své současné potřeby a problematická místa

Abyste mohli přesvědčivě argumentovat pro investice do licencování, proveďte hloubkové posouzení současných potřeb a problematických míst vaší organizace. Identifikujte oblasti, které může Microsoft 365 Copilot výrazně ovlivnit, například automatizaci analýzy dat, zjednodušení tvorby obsahu nebo zlepšení zákaznické podpory. Tento na datech založený přístup vám pomůže ukázat, jak Microsoft 365 Copilot odpovídá strategickým cílům vaší organizace.

3. Kvantifikace návratnosti investice (ROI)

Management se zajímá především o návratnost investic do technologií. Vyčíslete proto potenciální návratnost investic, abyste prokázali, že implementace Microsoft 365 Copilot přinese hmatatelné výsledky, a to vyhodnocením předpokládaných úspor času a nákladů i zvýšení produktivity zaměstnanců a spokojenosti zákazníků. Na podporu svých argumentů využijte metriky a data a ukažte, jak může Microsoft 365 Copilot přispět k celkovým úsporám nákladů díky automatizaci opakujících se úkolů a zvýšení provozní efektivity. Poskytněte jasný přehled finančních přínosů, které může vaše organizace díky zavedení systému Microsoft 365 Copilot získat.

4. Ukažte konkurenční výhodu

Vysvětlete, jak může Microsoft 365 Copilot poskytnout vaší organizaci výraznou konkurenční výhodu. Zdůrazněte schopnost této služby zlepšit rozhodování, urychlit inovace a umožnit zaměstnancům soustředit se na strategické iniciativy namísto všedních úkolů. Zatím je ještě brzy, ale některé organizace tuto technologii nasadí mezi prvními a vy je pak můžete využít k prezentaci jejich úspěchů při implementaci Microsoft 365 Copilot. Předložení konkrétních příkladů, jak tato technologie zlepšila jejich procesy a výsledky, dodá vašemu návrhu na důvěryhodnosti. Je pravděpodobnější, že vyšší management investici podpoří, pokud uvidí prokazatelné výsledky u ostatních.

5. Řešení problémů se zabezpečením dat a dodržováním předpisů

Zabezpečení dat a dodržování předpisů jsou pro každou organizaci zásadní otázky. Když se připravujete na jednání o potřebné investici do licencí, měli byste řešit i tyto obavy. Představte závazek společnosti Microsoft k zabezpečení a dodržování předpisů, s důrazem na různá opatření přijatá k ochraně citlivých informací v ekosystému Microsoft 365. Služba Microsoft 365 Copilot je postavena na komplexním přístupu společnosti Microsoft k zabezpečení, dodržování předpisů a ochraně osobních údajů. Tato služba automaticky převezme bezpečnostní zásady a procesy vaší organizace a zajistí ochranu dat i soukromí.

6. Vypracování strategie postupné implementace

Uvědomte si, že zavádění nových technologií v celé organizaci může být náročné. Navrhněte strategii implementace v několika fázích, která umožní postupnou adopci a integraci systému Microsoft 365 Copilot. Začněte s pilotním projektem v určitém oddělení, abyste ukázali jeho výhody, a teprve poté jej rozšiřte do dalších oblastí. Tento přístup zmírní rizika a brzy prokáže hmatatelné přínosy.

7. Sladění se strategií organizace

Vaše odůvodnění investice by mělo odpovídat celkové strategii a prioritám vaší organizace. Ukažte, jak Microsoft 365 Copilot podpoří klíčové iniciativy a přispěje k dosažení strategických cílů. Může to pomoci, aby management vnímal tento nástroj jako investici do budoucího úspěchu organizace. Zvažte ověření konceptu nebo provedení pilotního projektu, který by předvedl možnosti systému Microsoft 365 Copilot. To může poskytnout hmatatelné důkazy o jeho hodnotě a umožnit manažerům, aby se s jeho přínosy seznámili na vlastní kůži.

Jak se organizace snaží udržet si náskok v dnešním rychle se měnícím digitálním prostředí, je využívání inovativních technologií, jako je Microsoft 365 Copilot, klíčové a stane se hlavním faktorem, který je odliší od konkurence. Pochopením přínosů, nastíněním úspor nákladů, demonstrací konkurenční výhody, představením reálných případů použití a vyčíslením návratnosti investic můžete managementu efektivně zdůvodnit investice do licencování, potřebné pro Microsoft 365 Copilot.

Nezapomeňte, že je nezbytné sladit možnosti služby Microsoft 365 Copilot s konkrétními potřebami vaší organizace, což ukáže její dlouhodobou hodnotu a potenciální transformační dopad na úspěch vaší organizace, když podpoří novou úroveň produktivity, spolupráce a automatizace pro všechny vaše zaměstnance.

V SoftwareOne pomáháme našim zákazníkům využívat výhody služeb NextGen AI, jako je právě Microsoft 365 Copilot. Naše partnerství se společností Microsoft nám umožňuje prezentovat aktuální inovace a poznatky v oblasti umělé inteligence, což nám umožňuje urychlit transformaci našich zákazníků směrem k využití AI. Pokud chcete zjistit, jak by to mohlo vypadat ve vaší organizaci, kontaktujte nás.

A blue and purple abstract background with wavy lines.

Spojte se s našimi odborníky

Naši licenční experti jsou připraveni prodiskutovat vhodné řešení pro vás a zodpovědět jakékoli další otázky.

Spojte se s našimi odborníky

Naši licenční experti jsou připraveni prodiskutovat vhodné řešení pro vás a zodpovědět jakékoli další otázky.

Autor

Abdullah Abdelghafar

Abdullah Abdelghafar
Enterprise Solutions Strategist (Modern Workplace)