5.48 min na przeczytanieCyfrowe miejsce pracyLiderzy myśli

Maksymalizacja rentowności: opracowanie skutecznego uzasadnienia biznesowego dla inwestycji w Microsoft 365 Copilot

Abdullah Abdelghafar
Abdullah AbdelghafarStrateg ds. rozwiązań dla biznesu (Modern Workplace)
A taxi cab on a city street.

Zapraszamy do serii artukułów poświęconych AI i Copilot! Poznaj siłę AI w miejscu pracy o najwyższej wydajności i dowiedz się, w jaki sposób możesz wykorzystać potencjał inteligentnych danych do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Nasi eksperci ds. danych i sztucznej inteligencji oraz cyfrowego miejsca pracy przygotowali dla Ciebie zbiór różnych artykułów:

  1. Czy sztuczna inteligencja jest najistotniejszą technologią dzisiejszych czasów?
  2. Sztuczna inteligencja (AI) kluczem do efektywnego i wydajnego miejsca pracy
  3. Maksymalizacja stopy zwrotu: budowanie zwycięskiego uzasadnienia biznesowego dla inwestycji w Microsoft 365 Copilot
  4. Przygotowanie do Copilot - wszystko zależy od danych

W jednym z poprzednich artykułów przybliżyliśmy transformacyjną moc sztucznej inteligencji w miejscu pracy, odkrywając jej potencjał do zrewolucjonizowania produktywności, usprawnienia procesów i napędzania innowacji. Teraz, gdy zagłębiamy się po raz kolejny w tą sferę, skupiamy się na konkretnym rozwiązaniu AI, które zapowiada się na przełom w osiąganiu wyjątkowych rezultatów - Microsoft Copilot. Ta niezwykła usługa NextGen AI została zaprojektowana, aby przenieść Twoją organizację na nowy poziom, optymalizując współpracę i wydajność jak nigdy dotąd. Aby jednak w pełni wykorzystać jej potencjał, musimy najpierw zająć się kluczowym aspektem zabezpieczenia finansowania na jej wdrożenie.

W tym artykule przedstawimy niezbędną wiedzę, jak przygotować przekonującą argumentację, która przekona interesariuszy do inwestycji w Microsoft Copilot. Przejdziemy przez etapy prezentowania wymiernych korzyści, ilościowego określania zwrotu z inwestycji, przedstawiania rzeczywistych przypadków użycia i dostosowywania inwestycji do celów organizacyjnych.

Odpowiedzią Microsoft 365 na dzisiejsze nowoczesne miejsce pracy jest szybko ewoluujący ekosystem inteligentnych usług w chmurze, chronionych przy użyciu zaawansowanych światowej klasy rozwiązań bezpieczeństwa, zapewniających wgląd i analizy w czasie rzeczywistym, a także szybki dostęp do treści organizacji za pośrednictwem usług NextGen AI, takich jak Microsoft Copilot. Wszystkie one zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu produktywności, współpracy oraz usprawnieniu i zautomatyzowaniu przepływów pracy.

Ponieważ technologia odgrywa obecnie kluczową rolę w osiąganiu zarówno celów strategicznych, jak i biznesowych, organizacje muszą stale dostosowywać się, aby pozostać konkurencyjnymi w tym ciągle zmieniającym się środowisku. Microsoft Copilot jest doskonałym przykładem tego, jak usługi NextGen AI zrewolucjonizują sposób, w jaki organizacje uzyskują dostęp do treści i wykorzystują je w swoich środowiskach Microsoft 365, umożliwiając im osiągnięcie nowych poziomów wydajności i współpracy.

Aby jednak w pełni wykorzystać ich potencjał, organizacje muszą najpierw przezwyciężyć wyzwanie, jakim jest uzasadnienie inwestycji licencyjnych potrzebnych wyższym rangą interesariuszom. Jak ogłoszono niedawno na Microsoft Inspire, wiemy, że Microsoft Copilot ma opłatę w wysokości 30 USD za użytkownika miesięcznie dla klientów Microsoft 365 E3 i E5, dlatego umiejętność przygotowania i uzasadnienia tego dodatkowego wydatku ma ogromne znaczenie dla zabezpieczenia finansowania wdrożenia Microsoft Copilot.

Aby przygotować przekonujące uzasadnienie biznesowe dla Microsoft Copilot, należy rozważyć podjęcie następujących kroków:

1. Zrozumienie korzyści płynących z Microsoft Copilot

Podkreśl liczne korzyści płynące z Microsoft Copilot, takie jak zwiększona wydajność, lepsza współpraca i zwiększona produktywność. Podkreśl, w jaki sposób Microsoft Copilot może usprawnić zadania, zautomatyzować procesy i zapewnić spersonalizowaną pomoc, rekomendacje i przydatne informacje, których wynikiem będzie zwiększona wydajność i lepsza współpraca, co skutkuje znacznymi oszczędnościami czasu i kosztów, a także lepszymi wynikami biznesowymi w dłuższej perspektywie.

2. Ocena bieżących potrzeb i bolączek

Aby zbudować przekonujący argument na rzecz inwestycji w licencje, należy przeprowadzić dogłębną ocenę bieżących potrzeb i bolączek organizacji. Zidentyfikuj obszary, w których Microsoft Copilot może mieć znaczący wpływ, takie jak automatyzacja analizy danych, uproszczenie tworzenia treści lub poprawa obsługi klienta. Takie podejście oparte na danych pomoże Ci zaprezentować, w jaki sposób Microsoft 365 Copilot jest zgodny ze strategicznymi celami Twojej organizacji.

3. Kwantyfikacja zwrotu z inwestycji (ROI)

Interesariusze wyższego szczebla są przede wszystkim zainteresowani zwrotem z inwestycji w każdą inwestycję technologiczną. Dlatego też należy określić ilościowo potencjalny zwrot z inwestycji, aby zademonstrować, w jaki sposób wdrożenie Microsoft Copilot przyniesie wymierne rezultaty, oceniając przewidywane oszczędności czasu i kosztów, zwiększoną produktywność pracowników i większe zadowolenie klientów. Wykorzystaj metryki i dane, aby poprzeć swój argument, zilustrować, w jaki sposób Microsoft Copilot może przyczynić się do ogólnych oszczędności kosztów poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i poprawę wydajności operacyjnej, a także zapewnić jasne zrozumienie korzyści finansowych, jakie Microsoft Copilot może przynieść Twojej organizacji.

4. Dowiedz się więcej o przewadze konkurencyjnej

Wyjaśnij, w jaki sposób Microsoft Copilot może zapewnić Twojej organizacji wyraźną przewagę konkurencyjną. Podkreśl jego zdolność do usprawnienia procesu decyzyjnego, przyspieszenia innowacji i umożliwienia pracownikom skupienia się na strategicznych inicjatywach, a nie na przyziemnych zadaniach. To wciąż wczesne dni, jednak będą organizacje, które wcześnie wdrożyły tę technologię, które można wykorzystać do zaprezentowania historii sukcesu z wdrożenia Microsoft Copilot. Przedstawienie konkretnych przykładów tego, jak ta technologia usprawniła ich procesy i wyniki, zwiększy wiarygodność Twojej propozycji. Interesariusze wyższego szczebla są bardziej skłonni poprzeć inwestycję, gdy widzą sprawdzone wyniki w innych miejscach.

5. Rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem danych i zgodnością z przepisami

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami to krytyczne kwestie dla każdej organizacji. Przygotowując się do prezentacji wymaganych inwestycji licencyjnych, należy być przygotowanym na odniesienie się do tych obaw. Zaprezentuj zaangażowanie Microsoft w bezpieczeństwo i zgodność, podkreślając różne środki podjęte w celu ochrony poufnych informacji w ekosystemie Microsoft 365. Microsoft 365 Copilot opiera się na kompleksowym podejściu firmy Microsoft do bezpieczeństwa, zgodności i prywatności. Wyjaśnij, w jaki sposób usługa automatycznie dziedziczy zasady i procesy bezpieczeństwa Twojej organizacji, zapewniając ochronę danych i prywatność.

6. Opracowanie strategii etapowego wdrażania

Zdaj sobie sprawę, że wprowadzenie nowej technologii w całej organizacji może być zniechęcające. Zaproponuj etapową strategię wdrożenia, która pozwoli na stopniowe przyjęcie i integrację Microsoft Copilot. Zacznij od projektu pilotażowego w konkretnym dziale, aby zaprezentować korzyści przed rozszerzeniem go na inne obszary. Takie podejście ograniczy ryzyko i zademonstruje wymierne korzyści w kontrolowany sposób.

7. Dostosowanie do strategii organizacyjnej

Dostosuj swoje uzasadnienie do ogólnej strategii i priorytetów organizacji. Zademonstruj, w jaki sposób Microsoft 365 Copilot wspiera kluczowe inicjatywy i przyczynia się do osiągnięcia celów strategicznych. Może to pomóc interesariuszom wyższego szczebla w postrzeganiu narzędzia jako inwestycji w przyszły sukces organizacji. Rozważ przeprowadzenie weryfikacji koncepcji lub projektu pilotażowego, aby zaprezentować możliwości Microsoft Copilot. Może to dostarczyć namacalnych dowodów na jego wartość i pozwolić wyższym rangą interesariuszom doświadczyć jego korzyści z pierwszej ręki.

Ponieważ organizacje starają się pozostać na czele w dzisiejszym szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie, wdrażanie innowacyjnych technologii, takich jak Microsoft Copilot, ma kluczowe znaczenie i stanie się kluczowym wyróżnikiem na tle konkurencji. Rozumiejąc korzyści, przedstawiając oszczędności kosztów, prezentując przewagę konkurencyjną, przedstawiając rzeczywiste przypadki użycia i określając ilościowo zwrot z inwestycji, można skutecznie uzasadnić inwestycje licencyjne potrzebne dla Microsoft Copilot dla wyższych rangą interesariuszy.

Należy pamiętać, że kluczowe znaczenie ma dostosowanie możliwości Microsoft Copilot do konkretnych potrzeb organizacji, co pokaże jego długoterminową wartość i potencjalny transformacyjny wpływ na sukces organizacji poprzez odblokowanie nowych poziomów produktywności, współpracy i automatyzacji dla całej siły roboczej.

W SoftwareOne jesteśmy zaangażowani w pomoc naszym klientom w realizacji korzyści płynących z usług NextGen AI, takich jak Microsoft Copilot. Nasze partnerstwo z Microsoft pozwala nam zaprezentować najnowsze innowacje i spostrzeżenia dotyczące sztucznej inteligencji, umożliwiając nam przyspieszenie transformacji AI dla naszych klientów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak może to wyglądać dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami.

Author

Abdullah Abdelghafar

Abdullah Abdelghafar
Strateg ds. rozwiązań dla biznesu (Modern Workplace)