Gartner: 3 strategiska prioriteringar inför 2022 för dig som CIO

Gartner:

3 strategiska prioriteringar inför 2022 för dig som CIO

Gartner: 3 strategiska prioriteringar inför 2022 för dig som CIO

  • 16 februari 2022
  • 3 Minuters läsning

Vi går in i 2022 med normer, värderingar och arbetssätt som för alltid är förändrade och präglade av den rådande pandemin. Krav från anställda, kunder och andra intressenter har tvingat organisationer till nya digitala alternativ. IT-infrastrukturen behöver vara anpassad efter ”när som helst och var som helst”. Gartner har sammanställt och analyserat tre strategiska prioriteringar inför 2022 för dig som är CIO eller IT-ansvarig. Här tittar vi närmare på denna datadrivna rapport.

Delat ansvar för det teknologiska ledarskapet

Digital information och teknik behövs för att driva den dagliga verksamheten och för att växa och differentiera verksamheten. CIO:er och IT-chefer måste därför arbeta närmare verksamhetens olika beslutsfattare för att tillsammans utveckla digitala affärsmöjligheter. Resultatet blir att det tekniska ledarskapet och ansvaret delas mellan såväl CIO/IT-chef som andra ledande befattningar.

Utmaning 1: Motstridiga företagsprioriteringar

För det första kan vi se att CIO:er behöver ansvara för såväl effektivitet och tillväxt som flexibilitet i bolaget, vilket ibland kan uppfattas som motsatsförhållanden. Här är det viktigt att kommunicera ut hur organisationen ser ut, för att öka förståelsen för olika interna förutsättningar och krav. Genom att omarbeta processer och funktioner kan du skapa möjlighet för företaget att enklare anpassa sig efter ändrade prioriteringar.

Lösning: Öka organisationens kompositionsförmåga

En komponerbar, eller på engelska composable, lösning handlar om att välja ut och komponera de enskilt bästa komponenterna som kan lösa specifika affärsbehov. Att guida och utbilda medarbetarna kring komponerbara teknologier och principer, gör att ni tillsammans kan skapa mer framtidssäkrade och affärsmässigt optimerade lösningar.

Utmaning 2: Brist på rätt kunskap

Vidare är det tydligt att framgångsrika digitala organisationer också kräver hög digital fingerfärdighet. Förändringstakten i digitala organisationer är snabbare och mer fluktuerande än inom traditionella företag, och detta kräver duktiga specialister men även generalister.

Lösning: Uppmuntra digital skicklighet

Det finns fyra kraftmultiplikatorer som CIO:er kan använda för att komplettera de egna resurserna och accelerera den digitala affären:

1. Digitala mentorer

2. Utnyttja affärsteknologier

3. Ta bort digital friktion

4. Använd agilt lärande

Fyra initiativ som accelererar den digitala affären
Så kan du accelerera den digitala affären. Källa: Gartner

Unika kompetenser är viktiga pusselbitar för att företaget ska kunna avancera digitalt och för att täppa till kunskapsbrister. Genom att utnyttja specialiserad kunskap och låta enskilda insatser möjliggöra för andra delar att verka, skapas ovärderliga synergieffekter i organisationen.

Utmaning 3: Krav på nya arbetsmodeller

Den tredje och sista prioriteringen är konstaterandet att ett nytt typ av samhälle ställer krav på nya typer av arbetsmodeller. Organisationer måste utveckla sina platscentrerade modeller och istället skapa människocentrerade arbetsplatser. Förstå då kan rätt talanger behållas och affärsresultat levereras.

Lösning: Skapa arbetsplatser som är designade efter människan

Det är tydligt att ny teknik, nya sätt att arbeta och nya ledarskapsmetoder kommer att behövas för att stödja framtidens medarbetare. Du som CIO måste arbeta tillsammans med HR-avdelningen för att skapa nya arbetsmodeller som är anpassade efter hybrida världen och som är skapade med människan i fokus.

Nya typer av arbetsmodeller enligt Gartner
Nya typer av arbetsmodeller. Källa: Gartner

Några slutliga ord

Sammanfattningsvis är det tydligt att utmaningarna för dig som CIO eller IT-chef är fler och mer komplexa än någonsin. Som ledare behöver du vara förberedd inför förändringar och samtidigt leverera nya typer av lösningar. Aldrig har det varit viktigare att prioritera tid och energi. Genom att dela det teknologiska ansvaret inom organisationen, säkerställa att rätt kompetens finns på plats och att anpassa arbetsplatsen efter människorna som jobbar i och runt den, skapar du de bästa förutsättningarna för att rusta dig och ditt företag inför framtiden.

Källa: https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/leadership-vision-for-cios

Vilka är dina främsta utmaningar inför året?

Känner du igen dig i dessa strategiska prioriteringar eller finns något annat högst upp på din agenda? Oavsett vad som är viktigast för dig och din verksamhet, kan det ibland behövas ett bollplank. Vi finns för dig under hela din digitala transformationsresa.

Kontakta oss
  • Digital transformation
  • Trender

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

Gartner: 12 heta tekniktrender under 2022
  • 31 januari 2022
  • Digital transformation

Gartner: 12 heta tekniktrender under 2022

Som ansvarig för företagets IT vilar den tekniska utveckling på dina axlar. Gartner har sammanställt tolv trender för att hjälpa dig att prioritera dina insatser och möta företagsledningens krav. Här är listan.