Tekniklösningar för sjukvården

En livlina för sjukvårdens IT-team

A nurse is holding a patient's hand.

Tekniklösningar för sjukvård

Ert uppdrag är att rädda liv och att göra livet bättre för era patienter och samtidigt hålla alla känsliga data säkra. Våra hälsovårdsexperter samarbetar med sjukhus, försäkringsbolag och kliniker i 90 länder. Vi tillhandahåller heltäckande programvarurådgivning samt HIPAA- och GDPR-kompatibla tjänster för moln- och datasäkerhet, tillgångshantering och inköpssupport. Ring oss för information om datacenter- och molnlösningar som gör att er organisation får det senaste när det gäller innovation inom hälso- och sjukvård.

SoftwareOne tekniklösningar för sjukvården stöder tillhandahållandet av medicinska tjänster på kontoret, via fjärranslutningar med Microsoft Teams för kontakt med patienterna och via säkra dataanslutningar med försäkringsbolag. Vi konsoliderar era molnkostnader, hanterar licensanvändningen och kör molnmigrering så att ni kan fokusera på det som är viktigt – era patienter.

SoftwareOne tillför årtionden av expertis när det gäller hantering av komplexa hälso- och sjukvårdsavtal. Vi vet vad som krävs för att maximera licensieringsinvesteringarna för stora sjukhus och kliniker. Från utvärdering till teknikimplementering via kontinuerlig hantering av er infrastruktur minimerar vi era kostnader samtidigt som vi upprätthåller optimal säkerhet under hela programvarans livscykel.

Hör av dig
A blurry image of people walking in a city.

Samarbeta för att omvandla vården

Var ni än befinner er i er molnövergång har SoftwareOne de verktyg och resurser som ni behöver för att rädda liv och höja kvaliteten på patientvården. Vi tillför experter på att utforma och implementera regelefterlevande, enhetliga kommunikationer som gör det möjligt för vårdpersonalen att använda Microsoft Teams för ett säkert samarbete i realtid gällande patientinformation och vårdplaner.

  • Fler än 7 500 programvaruutvecklare

    Våra experter utnyttjar världens största databas för programvarupriser och programvarufunktioner för att hjälpa er att välja den bästa programvaran till bästa pris för just era behov.

  • Djupgående vårdkompetens

    Våra specialister har i genomsnitt över 15 års erfarenhet av hälso- och sjukvård för att kunna identifiera banbrytande teknik och optimala licensieringsalternativ.

  • Microsoft-fördelar

    Vi är Microsofts ledande Azure-partner globalt, erkänd som leverantör av licenslösningar och Gold Partner med fler än 5 300 teknikexperter.

A close up of a pink and blue flower.

Connect with our experts

Share a few details about your business challenge, and we’ll get right back to you.

Connect with our experts

Share a few details about your business challenge, and we’ll get right back to you.