Oracle-licensiering Spara pengar för att tjäna pengar

Oracle-licensiering

Spara pengar för att tjäna pengar

Oracle-licensiering Spara pengar för att tjäna pengar

  • 24 februari 2022
  • 6.3 Minuters läsning

I dagens föränderliga värld är det ingen hemlighet att de som anpassar sig snabbast kommer att lyckas bäst. Ett företags framgång drivs av smarta investeringar och en konsekvent moderniseringsstrategi. Men vet du hur du når dit? Oftast börjar företag med att titta på sina utgifter och försöka identifiera hur de kan sänka kostnaderna. Där resan ofta tar slut är där den verkliga framgången borde börja: att spara pengar för att tjäna pengar. Du kan investera dina besparingar för att öka ditt företags framgång och att fundera på hur du kan optimera din budget är ett bra första steg. 

Förberedelse är nyckeln

När du gör ett inköp bör du helst ha en väl utarbetad plan som täcker dina behov både på kort och lång sikt. I verkligheten ser det inte alltid ut så, och du kan ställas inför situationer där du faktiskt måste leta efter metoder som optimerar din miljö. Inköp av programvarulicenser skiljer sig inte från andra typer av inköp, dock kan det finnas olika alternativ och andra aspekter som du behöver tänka på.

Vi kan ta Oracle som ett exempel:

När du ingår ett licensavtal med Oracle betalar du inte bara för licenserna utan även för supporten. Supportavgifterna beräknas till 22 % av nettolicensavgiften. Exempel: Du köper licenser för 1 miljon kronor. I det här fallet uppgår supportavgifterna till 220 000 kronor. Enligt Oracles policy för standardsupport ökar det beloppet med 4 % varje år. Första året betalar du 220 000 kronor, året därpå 220 000 kronor + 4 % och så vidare.

Samtidigt kan du hamna i en situation där behoven förändras under tid. Kanske tänkte du till en början att du skulle använda funktionerna ABC i kvantiteten XYZ, men med tiden ändrades dina krav. I det här scenariot kan du ställas inför en situation där du lägger licenser på hyllan (licenser som du inte använder). Men eftersom du köpte alla licenser i en enda beställning (identifierad i en CSI), ställs du inför Oracles prissättningspolicy i samma stund som du vill avsluta de oanvända licenserna. Resultatet är att du betalar samma avgifter för den delmängd licenser som du fortfarande vill ha support för, jämfört med de avgifter som du skulle betala om du förnyade supporten för samtliga licenser. Slutsats: Du fortsätter att betala samma avgifter år efter år.

Du bör definitivt ta hänsyn till detta innan du ingår ett långsiktigt avtal och säkerställer att du köper rätt mängd för nuvarande och framtida behov. Men vad händer om du redan har ett avtal med Oracle? I det här fallet kan du titta på hur du kan optimera din befintliga användning.

Hur du kan optimera din Oracle-användning och minska kostnaderna

Det är av största vikt att du tänker framåt och har en tydlig överblick över din licenssituation för Oracle. Kostnadsbesparingar må vara ditt slutmål, men för att nå dit finns det några åtgärder du måste vidta.

Om du vill sänka den fyraprocentiga höjningen (supportindexeringen) av avgifterna är förnyelsedatumet det första du behöver känna till. Vi rekommenderar att du förbereder dig minst tre månader i förväg. Exempel: Om du köpte licenser den 31 maj kan du under februari-mars undersöka vad du kan göra för att minska supportkostnaderna. Oftast handlar det om att förstå dina nuvarande krav och framtida behov och hitta balansen, så att du bara betalar för det du behöver.

Utgångspunkten för varje strategi är att förstå din nuvarande situation. Börja med att titta på vad du faktiskt använder i dag och jämför det med de licenser som finns tillgängliga. Finns det program eller funktioner som du inte längre använder, men som du fortsätter att betala för? Det är sk. hyllvaror. Utifrån dessa insikter kan du bygga upp en optimeringsstrategi på både kort och lång sikt.

Hur mycket kan du spara?

När du har insett att du kan optimera din användning av Oracle-licenser kanske din nästa fråga blir hur mycket du faktiskt kan spara. Det beror på varje företags specifika situation. Vi kan hjälpa dig att uppnå kostnadsbesparingar som minst på indexeringen 4 %. Beroende på hur många licenser som finns på hyllan och deras tillhörande supportavgifter kan kostnadsbesparingarna dock variera mellan 4 och 60-70 % av den totala kostnaden.

När ska du börja förbereda dig?

Om du inte har en tydlig bild av din faktiska användning är det dags att börja förbereda dig redan nu. Steg ett är att du tar reda på a) vad du har rätt att använda och b) vad du använder för närvarande. Syftet är att fastställa var hyllvarorna finns och vilken strategi du behöver följa för att göra dig av med supportkostnaderna för dessa licenser.

Vad måste du ta hänsyn till?

Vi kan inte nog understryka vikten av att ha en tydlig överblick över nuvarande utgifter och framtida behov. Genom att veta vad du har rätt att använda kan du bestämma var du ska placera dina hyllvaror. Du köpte till exempel 50 licenser för en tid sedan, men för närvarande använder du bara 20 av dem. Det innebär att din nuvarande användning är 20 och att du har 30 licenser i hyllan. Samtidigt vill du också förstå hur dina framtida behov ser ut. Tänk om du behöver 30 licenser nästa år? I det här fallet vill du behålla 30 av de befintliga 50 licenserna (nuvarande användning och framtida behov) och göra dig av med supportavgifterna för de övriga 20 licenserna. På så sätt undviker du att hamna i en situation där du måste köpa ytterligare licenser om ett år.

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom våra rådgivningstjänster kring Oracle hjälper vi dig att få en fullständig och korrekt bild av dina befintliga licensrättigheter och din faktiska användning av Oracles programvaror. Detta är grunden för att definiera en strategi som du bör följa för att kunna optimera ditt Oracle-landskap och även uppnå kostnadsbesparingar.

I 95 % av fallen kan vi garantera att vi minst kan hjälpa till att eliminera den ökning på 4 % som Oracle tillämpar från år till år. Med ett hälsosamt ekosystem kan vi eventuellt uppnå större kostnadsbesparingar.

I den moderna arbetsmiljön är det viktigt att ligga steget före konkurrenterna och göra smarta investeringar som hjälper din organisation att utvecklas. Genom vår hälsokontroll, Oracle Cost Savings Health Check, kan vi hjälpa dig att spara pengar. Det enda du behöver behöver göra är att bestämma vad du ska göra med pengarna. Beroende på din situation kan vi ge råd om lämpliga sätt att gå vidare.

Sänk kostnaderna och få kontroll över din Oracle-licensiering

Som Oracle-kund är sannolikheten mycket stor att du betalar onödiga avgifter till Oracle. Det är dags att ta kontrollen – gör vår hälsokontroll Oracle Cost Savings Health Check och upptäck dina möjligheter att minska dina kostnader.

Läs mer

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

Så tar du kontroll över dina Microsoft-avtal

Så tar du kontroll över dina Microsoft-avtal

Vet du vilka licensavtal ditt företag har med Microsoft? Många saknar proaktiva underlag och tackar ofta ja till första bästa avtalsförslag som läggs fram, trots att det kan betyda högre kostnader – helt i onödan.

SAM:manager - så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

SAM-manager: så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

En viktig uppgift för den som är ansvarig för Software Asset Management (SAM) i en organisation, är att se till att företagets processer och riktlinjer följer licensavtalen. Med andra ord att säkerställa efterlevnad

Så optimerar du värdet av dina Microsoft-produkter

Så optimerar du värdet av dina Microsoft-produkter

Microsofts avtal är komplexa. Säkerställ att du har rätt kunskap varje gång det sker en förändring och lär dig hur du kan undvika onödiga kostnader – och maximera värdet.