Základné hodnoty

7 základných hodnôt spoločnosti SoftwareOne

An image of a blue light shining on a black background.
Software one logo with people jumping in the air.

Týmito zásadami žijeme

SoftwareOne sa od začiatku hlási k siedmim základným hodnotám, ktorými sa riadi všetko čo robíme aj každé naše rozhodnutie. Určujú, ako sa správame k zákazníkom, partnerom aj k sebe navzájom. Na rozdiel od mnohých firemných hodnôt, ktoré sú len zaznamenané v marketingovej príručke a nikto sa k nim nevracia, sú naše hodnoty súčasťou našej DNA. Denne ich uplatňujeme v praxi. Požadujeme ich u nových zamestnancov a dávame každému z našich ľudí možnosť, aby tieto hodnoty uvádzal do života vo svojej práci a komunite. Objavte hodnoty, ktoré robia zo Swomies tím, ktorý chcete mať na svojej strane.

 • humble icon

  Pokora

  Neustále sa zlepšujeme a nikdy nezabúdame na dôležitosť našich zákazníkov a kolegov.

 • privacy policy icon

  Orientácia na zákazníka

  Vďaka skvelej disciplíne predčíme očakávania a zaistíme zákazníkom prvotriedne služby.

 • a heart icon

  Spokojnosť zamestnancov

  Vážime si našu najväčšiu hodnotu. Milujeme a podporujeme našich kolegov a pracujeme bez hierarchie.

 • road icon

  Vášeň

  Usilujeme sa o dokonalosť, vždy urobíme niečo navyše a baví nás to, čo robíme.

 • air baloon icon

  Rýchlosť

  Rýchlo je lepšie ako pomaly, ale nerobíme kompromisy v kvalite.

 • compass icon

  Integrita

  Sme konzistentní, poctiví a spravodliví a vždy sa snažíme robiť to, čo je správne.

 • decision process icon

  Disciplína

  Pri všetkom, čo robíme, prijímame zodpovednosť a plníme svoje záväzky.

A green field with a river running through it.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.