FinOps Starter Pack

Začnite zvyšovať zisky, nie náklady na cloud

A person is holding a camera in front of a sunset.

FinOps Starter Pack

FinOps je celopodnikový postup, ktorý vás privedie na cestu k vyspelému využívaniu cloudu. Prechod na vyspelé riadenie cloudu, založené na robustnej kultúre FinOps a internom zladení naprieč tímami, nezačína náhodne. Táto disciplína kontroluje výdavky na cloudové služby, zlepšuje zodpovednosť a finančnú transparentnosť a zároveň urýchľuje automatizáciu dôležitých cloudových procesov. Naši certifikovaní odborníci na FinOps vám pomôžu identifikovať nedostatky vo vašej stratégii riadenia cloudu.

FinOps Starter Pack od SoftwareOne zoznámi vašu organizáciu s rozvíjajúcou sa disciplínou, nástrojmi a predpokladanými úsporami, ktoré menia podobu riadenia cloudu. Privedieme všetky zúčastnené strany k rokovaciemu stolu, aby sme im vysvetlili osvedčené postupy, a pomôžeme vášmu tímu vytvoriť realizovateľný plán, ktorý bude zodpovedať potrebám a kultúre vášho podniku.

Zoznámte sa so svojim sprievodcom FinOps

Naše služby FinOps sú certifikované organizáciou FinOps Foundation a zamestnávame viac certifikovaných špecialistov ako ktorákoľvek iná spoločnosť. Poskytujeme odborníkov, ktorí rozumejú vašim potrebám a zavedú vo vašej organizácii štvorfázový proces FinOps Starter Pack. Tento program poskytuje základné znalosti a dôkazy o prínose, ktoré vám umožnia vybudovať si kompetencie v oblasti FinOps s využitím zavedených nástrojov a riešení riadených služieb. Naši zákazníci v oblasti FinOps obvykle znižujú svoje výdavky na IT o viac ako 25 % ročne.

Stiahnuť leták

Uvoľnite silu FinOps

Nastavíme spoluprácu pre vytvorenie zodpovednosti za výdavky na cloud pomocou programu FinOps Starter Pack. Pomôžeme vám zaviesť novú kultúru neustálej optimalizácie, ktorá prináša významné priebežné úspory a účelné, ziskové rozhodovanie.

 • A woman in overalls is working on an airplane engine.

  Diagnostický prehľad

  Posúdime vyspelosť vášho FinOps a pohovoríme s manažérmi aj zainteresovanými stranami, aby sme pochopili ich obchodné ciele. Počas workshopu identifikujeme nedostatky a potenciál na zlepšenie vašej cloudovej stratégie.

 • A group of people sitting around a table in a meeting.

  Skúsenosti s platformou

  Spolupracujte s našimi odborníkmi na FinOps na zavedení transparentnosti a správy výdavkov na cloud. Či už si vyberiete PyraCloud alebo iný nástroj FinOps, sme pripravení podporiť vašich ľudí a procesy.

 • A person using a tablet with graphs on it.

  Optimalizácia nákladov

  Vyskúšajte si platformu na správu cloudu a prezrite si vizualizácie aktuálneho využitia cloudu aj predpokladaného dopadu navrhovaných zmien. Preverujeme tiež vybrané úlohy, s cieľom identifikovať potenciálne úspory.

 • A group of people sitting around a table looking at a laptop.

  Výsledky a odporúčania

  Získajte pre váš manažment prezentáciu o našich zisteniach, vrátane popisu vášho súčasného stavu, obchodného zámeru pre zmenu a podrobností o úsporách a hodnotách potrebných pre úspešné FinOps.

SoftwareOne poskytuje svoj certifikovaný prehľad v 90 krajinách sveta

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo

Odborné znalosti softvéru a cloudu, uznávané poprednými poskytovateľmi hyperškálovateľných cloudových služieb

Microsoft Partner Azure Expert MSP, AWS Partner Premier Tier Services and Google Cloud Partner logo
A blurry image of a city at night.

FinOps je cesta. Můžeme být vaším průvodcem

Naši odborníci přinášejí do každého projektu více než 10 let zkušeností. Řekněte nám o výzvách, které váš podnik řeší, a domluvme si schůzku.

FinOps je cesta. Můžeme být vaším průvodcem

Naši odborníci přinášejí do každého projektu více než 10 let zkušeností. Řekněte nám o výzvách, které váš podnik řeší, a domluvme si schůzku.