Usługi w zakresie FinOps

Spraw, by możliwości chmury wsparły Twoją Organizację

An image of a person in a dark room with a light shining on them.

Usługi w zakresie FinOps

Przejście na chmurę może rzeczywiście zmienić Firmę. Ramy zarządzania aspektem finansowym chmury (FinOps) są niezbędne do pomiaru wartości biznesowej aktualnych rozwiązań chmurowych w Organizacji. Bez nich koszty licencji i usług mogą wzrosnąć, nie przynosząc oczekiwanych korzyści. Większość Organizacji nie wie jednak, gdzie i jak uruchomić środowisko FinOps oraz jakich narzędzi potrzeba do mierzenia oddziaływania chmury na budżet.

Usługi SoftwareOne w zakresie FinOps zapewniają wiedzę i gotowy do działania zespół, który przyspiesza przyjęcie praktyk zarządzania aspektem finansowym chmury. Nasz ponad 200-osobowy zespół praktyków posiadających certyfikat FinOps Foundation wdraża narzędzia i raporty, które umożliwiają Twojej Organizacji zbudowanie strategii chmury opartej na wspólnym podejmowaniu decyzji uwzględniających dane. Pomagamy dostarczać mierzalne udoskonalenia dla Twojego biznesu szybciej niż kiedykolwiek przedtem.

Należy być przygotowanymi na nieplanowane wydatki i wymagania

Mamy więcej certyfikowanych praktyków FinOps niż którakolwiek inna organizacja. Są oni źródłem wskazówek, wiedzy i doświadczenia, a zatem elementów potrzebnych do zbudowania praktycznych ram pracy z FinOps. W procesie tym uzyskuje się znaczne oszczędności na kosztach chmury, zwykle ponad 25% rocznie.

Dojrzała praktyka chmurowa z efektywnym zarządzaniem eliminuje zbędne wydatki na chmurę i zmniejsza koszty o ponad 25%. Mimo to tylko 31% badanych w 2022 r. przez firmę Flexera specjalistów zgłosiło, że korzysta z narzędzi do zarządzania kosztami środowisk wielochmurowych. Oferujemy rozwiązania pozwalające na rozpoczęcie, ulepszenie i rozszerzenie praktyki pracy z FinOps z cenami opartymi na rocznych wydatkach na chmurę.

Zacznij od prostego, kompleksowego rozwiązania, jakim jest nasz FinOps Starter Pack, a następnie dodaj opcje modułowe, aby uwzględnić każdy etap wdrażania FinOps. Wielu Klientów decyduje się na korzystanie z naszej zarządzanej przez specjalistów usługi. Jesteśmy dumni z tego, że możemy zaoferować przełomową opcję FinOps for Sustainability, będącą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie konsumentów i organów regulacyjnych na raporty w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG).

FinOps framework | inform, optimize and operate

Informacje

Żadna Organizacja nie może wyeliminować problemów, nie znając ich charakteru. Dowiedz się, kto korzysta z poszczególnych zasobów chmury. Wykorzystaj tę wiedzę do przydzielania zasobów, analiz porównawczych i prognozowania, tak, aby mieć pewność, że nie dojdzie do przekraczania budżetu, a jednocześnie móc dokładnie przewidywać przyszłe koszty w Twojej Organizacji.

Optymalizacja

Zespoły mogą wykorzystywać niestandardowe innowacje i wyniki procesów analitycznych, aby maksymalizować inwestycję w chmurę poprzez odpowiednie dobranie jej kształtu i zakresu, ustalenie odpowiedniego poziomu kosztów, zastosowanie automatyzacji i proaktywne wyszukiwanie wszelkich funkcji, które powodują marnowanie zasobów.

Realizacja operacji

Powodzenie operacji realizowanych w środowisku FinOps wymaga, aby interesariusze działów kierowniczych, finansowych i zakupowych Organizacji wdrożyli precyzyjnie zdefiniowane polityki i modele sprawowania kontroli nad Organizacją. Narzędzia FinOps pozwalają na śledzenie celów oraz mierzenie wydajności, jakości i kosztów na potrzeby identyfikowania nowych możliwości oszczędzania.

Ciesz się obrazem całości sytuacji

Nasza usługa diagnostyki FinOps ocenia dojrzałość Twojej Organizacji do wykorzystania FinOps. Uzyskaj wgląd i udoskonalaj stopień zaawansowania operacji w chmurze między działami: IT, bezpieczeństwa, ITAM, zakupów i innymi.

A person holding up a camera lens with a sunset in the background.
A yellow wall with a blue sky.

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem 

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania.

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem 

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania.