Riadené FinOps

Zaistíme, že vaše náklady na cloud nebudú rásť do nekonečna

An image of a person in a dark room with a light shining on them.

Riadené služby FinOps

Rýchla, často neplánovaná digitálna transformácia zvýšila mieru využívania cloudových služieb. Mnoho organizácií má v súčasnosti multi-cloudové prostredia, ktoré sú zbytočne zložité a nákladné. Bez nastavenia pravidiel organizácie rýchlo strácajú kontrolu nad riadením nákladov na cloud. Mnohí sa snažia vybudovať a rozvinúť svoje postupy FinOps, aby maximalizovali prínosy zo svojich investícií do cloudu a udržali ich hodnotu. Väčšina tímov IT ale nemá na implementáciu postupov FinOps čas ani odborné znalosti.

Riadené služby FinOps od SoftwareOne poskytujú odborné znalosti, technológie a osvedčené postupy, ktoré podporujú pokrok našich zákazníkov na ceste k vyspelému využívaniu cloudu aj jeho finančnému riadeniu. Spoľahnite sa na našich odborníkov s certifikáciou FinOps Foundation, platformu PyraCloud a súvisiace služby, ktoré vám pomôžu zaviesť kultúru finančnej zodpovednosti, ktorá podporuje na dátach založené rozhodovanie.

Urýchlite svoju cestu k FinOps

Vaša cesta k FinOps začína revíziou existujúcich procesov, rolí a zodpovedností, aby ste mohli porovnať svoju vyspelosť v riadení cloudu.

infographic-cloud-financial-management-finops-framework

Informácie

Naši konzultanti certifikovaní pre FinOps vyhodnotia vaše súčasné možnosti a procesy a poskytnú stranám zainteresovaným vo FinOps úplný prehľad o cloudovom ekosystéme pomocou spoľahlivých a konzistentných dát a informácií. Povedieme rozhovory so zainteresovanými stranami, aby sme pochopili váš požadovaný budúci stav. Náš tím vám potom poskytne súbor odporúčaných opatrení a podrobné odhady úspor, ktoré môžete dosiahnuť.

Optimalizácia

Po schválení plánu môže váš konzultant pre FinOps monitorovať prostredie pre poskytovanie údajov o využití v reálnom čase, rovnako ako poradenstvo, by ste mohli rýchlo optimalizovať úlohy aj výdavky na cloud. Úzko spolupracujeme so zainteresovanými stranami a informujeme ich o vývoji vyspelosti vášho riadenia cloudu. A čo je najdôležitejšie, uľahčujeme dialóg naprieč tímami, aby sme podporili kultúru zodpovednosti a transparentnosti nákladov na cloud. Priebežné a správne nastavenie nákladov a rozsahu služieb zaistí potrebné zdroje aj rozpočty.

Prevedenie

Riadené služby FinOps od SoftwareOne zahŕňajú hodnotenie uskutočniteľnosti s prioritnými oddeleniami, s cieľom aktualizovať vašu technologickú stratégiu a dohodnutý akčné plány. Podporujeme zavádzanie odporúčaných stratégií optimalizácie nákladov na dosiahnutie úspor. Náš podrobný reporting umožňuje efektívne, na dátach založené rozhodovanie. Váš tím sa bude pravidelne zúčastňovať na vyhodnotení so zainteresovanými stranami, aby sledoval výkonnosť v porovnaní s dohodnutými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti, rozpočtovými limitmi, rozúčtovaním a upozorneniami. Zistite, aké zmeny sú potrebné, a predovšetkým skontrolujte dosiahnuté úspory.

SoftwareOne poskytuje svoj certifikovaný prehľad v 90 krajinách sveta

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo

Odborné znalosti softvéru a cloudu, uznávané poprednými poskytovateľmi hyperškálovateľných cloudových služieb

Microsoft Partner Azure Expert MSP, AWS Partner Premier Tier Services and Google Cloud Partner logo

Výsledky s jasným finančným prínosom

 • chart pie icon

  Transparentnosť a zodpovednosť za plne využité náklady na cloudové služby

 • check list icon

  Porovnávanie vyspelosti a výkonnosti cloudu na základe osvedčených postupov

 • money icon

  Optimalizované úspory výdavkov na cloud a softvér – obvykle viac ako 25 % ročne

 • tactic icon

  Na dátach založené rozhodovanie, so silným vedením a zodpovednosťou

 • decision process icon

  Zladenie IT, nákupu aj finančných cieľov v rámci organizácie

A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Objevte skutečné finanční řízení cloudu

Získejte přehled, který vaše týmy potřebují k zavádění osvědčených postupů, reportování, řízení a optimalizaci výdajů na cloud v rámci celého podniku.

Objevte skutečné finanční řízení cloudu

Získejte přehled, který vaše týmy potřebují k zavádění osvědčených postupů, reportování, řízení a optimalizaci výdajů na cloud v rámci celého podniku.

A building is lit up at night.

FinOps je cesta. A my môžeme byť vaším sprievodcom.

Naši odborníci prinášajú do každého projektu viac ako 10 rokov skúseností. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a dohovorme si schôdzku.

FinOps je cesta. A my môžeme byť vaším sprievodcom.

Naši odborníci prinášajú do každého projektu viac ako 10 rokov skúseností. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a dohovorme si schôdzku.