FinOps Diagnostic

Kompletné vyšetrenie vášho cloudového prostredia

A person is holding a camera in front of a sunset.

Služby FinOps Diagnostic

Efektívna správa cloudových prostredí vyžaduje prehľad o službách, o tom, kto ich využíva, a o nákladoch na podporu jednotlivých obchodných jednotiek. Napriek tomu mnoho organizácií nemá nástroje ani postupy na vyhodnocovanie výdavkov. Rýchla transformácia, založená na neplánovanom zavádzaní cloudových služieb rýchlo spôsobí stratu kontroly nad výdavkami na cloud a oddiali dosiahnutie podnikateľských cieľov.

Služba FinOps Diagnostic spoločnosti SoftwareOne poskytuje manažérom využiteľné informácie pre identifikáciu nedostatkov v ich súčasných cloudových procesoch a stratégii. Naši špecialisti nastavia vo vašej firme základy pre finančné riadenie cloudu, ktoré vám pomôžu dosiahnuť organizačnú vyspelosť. Náš akčný plán založený na osvedčených postupoch vám pomôže inovovať s pomocou cloudových technológií a zachovať hodnotu skorších investícií.

Viac než len kontrola – kompletné vyšetrenie cloudu

Naša platforma PyraCloud s certifikáciou FinOps Foundation a naši odborníci doplnia vaše tímy IT, financií a nákupu a urýchlia váš pokrok smerom ku cloudovej vyspelosti. Zhromažďujeme informácie, aby sme identifikovali zbytočné výdavky, neefektívne procesy a príležitosti na optimalizáciu, ktoré znižujú obchodné a technické riziká.

Máme viac ako 200 špecialistov certifikovaných na FinOps – to je viac ako akákoľvek iná organizácia. Diagnostika FinOps vám poskytne nástroje a informácie na dosiahnutie prevádzkovej dokonalosti, rozvoj efektívnej kultúry FinOps a dosiahnutie agility v cloude.

 • Posúdenie vyspelosti

  Vyhodnoťte existujúce postupy finančného riadenia cloudu, s cieľom identifikovať prevádzkové riziká. Zlepšite svoje cloudové procesy a stratégiu tým, že všetci získajú rovnaké informácie.

 • Identifikácia príležitostí

  Zistite, aké sú vaše súčasné silné a slabé stránky z technického a obchodného hľadiska. Získajte prehľad, ktorý pomôže znížiť plytvanie zdrojmi aj finančné riziká.

 • Zodpovednosť za cloud

  Identifikujte nedostatky vo svojej cloudovej stratégii. Naši špecialisti vám pomôžu dosiahnuť kultúru FinOps založenú na zodpovednosti a vytváraní hodnôt.

 • Osvedčené postupy riadenia financií

  Alokujte náklady na cloudové služby prostredníctvom spätného rozpočítania alebo rozúčtovania, aby ste svojej organizácii pomohli plánovať, merať a zlepšovať finančné riadenie cloudu.

SoftwareOne poskytuje svoj certifikovaný prehľad v 90 krajinách sveta

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo

Odborné znalosti softvéru a cloudu, uznávané poprednými poskytovateľmi hyperškálovateľných cloudových služieb

Microsoft Partner Azure Expert MSP, AWS Partner Premier Tier Services and Google Cloud Partner logo

Nahliadnite do svojho digitálneho prostredia

Náš diagnostický ovládací panel pre FinOps poskytuje podrobný a zároveň ľahko použiteľný prehľad o oblastiach vašej prevádzky, ktoré vyžadujú pozornosť. Každý krok je vysvetlený v jedinečnom dokumente akčného plánu, ktorý bude predložený vášmu vedeniu.

A person using a tablet with graphs on it.
A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Objevte skutečné finanční řízení cloudu

Získejte přehled, který vaše týmy potřebují k zavádění osvědčených postupů, reportování, řízení a optimalizaci výdajů na cloud v rámci celého podniku.

Objevte skutečné finanční řízení cloudu

Získejte přehled, který vaše týmy potřebují k zavádění osvědčených postupů, reportování, řízení a optimalizaci výdajů na cloud v rámci celého podniku.

A building is lit up at night.

FinOps je cesta. A my môžeme byť vaším sprievodcom.

Naši odborníci prinášajú do každého projektu viac ako 10 rokov skúseností. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a dohovorme si schôdzku.

FinOps je cesta. A my môžeme byť vaším sprievodcom.

Naši odborníci prinášajú do každého projektu viac ako 10 rokov skúseností. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a dohovorme si schôdzku.