Workplace AI

Zvýšte produktivitu na pracovisku s AI

A blue and purple wave pattern on a white background.

Poradenstvo SoftwareOne pre Copilot

Nastala éra umelej inteligencie. Spoločnosť McKinsey odhaduje, že technológie generatívnej AI (GenAI) by mohli automatizovať úlohy, ktorým dnes zamestnanci musia venovať 60 až 70 percent pracovného času. Ten by po novom mohli využiť na strategické a kreatívne iniciatívy, ktoré poháňajú podniky vpred. Nástroje, ktoré zamestnanci denne používajú, či už Microsoft 365 alebo Google G-Suite, sa vďaka vstavaným funkciám GenAI zásadne zmenia. Kým však organizácie túto zmenu prijmú, musia byť na ňu pripravené.

Adaptovať sa na nový svet práce pomáhajú organizáciám naše poradenské služby pre nástroj Copilot. Posudzujú, ako ovplyvní ich licencovanie, prístup, zabezpečenie, správu a prevádzku. Zaistíme, aby vaša organizácia bola pripravená na rozlet, ktorý jej umožnia prelomové riešenia GenAI, ako je Microsoft Copilot, a zároveň vás ochránime pred hrozbami, ktoré môže priniesť tieňová AI.

Pripravte sa na Microsoft Copilot

Microsoft Copilot je osobný asistent využívajúci GenAI, zabudovaný do nástrojov na podporu produktivity ako sú Word, Excel, PowerPoint, Outlook či Teams, ktoré zamestnanci denne používajú. Microsoft Copilot automatizuje opakujúce sa úlohy, zrýchľuje tvorbu obsahu, analyzuje a interpretuje dáta, poskytuje kontextovú pomoc v reálnom čase a umožňuje bezproblémovú komunikáciu. Stručne povedané, umožňuje plynulejšie a efektívnejšie využívanie služby Microsoft 365. Pred jeho zavedením by však organizácie mali posúdiť, ako sú na takúto zmenu v spôsobe práce pripravené.

Preskúmať Microsoft Copilot
An abstract blue and pink wavy background.

Zavedenie nástroja Microsoft Copilot je pre firmy nevyhnutnosť. Musí sa však urobiť správne.

Organizácie, ktoré včas nezachytia nástup funkcií GenAI a Copilot, budú čoskoro v konkurenčnej nevýhode. Budú sa snažiť udržať krok s tempom konkurencie, ale brzdiť ich bude vlastná neefektívnosť, vyššie náklady a bezpečnostné riziká, pretože ich zamestnanci začnú používať firmou neschválené nástroje GenAI.

Rovnako veľké riziko však môže predstavovať aj nedostatočná implementácia GenAI a Copilota.

 • app store icon

  Organizačné riziko

  Je nutné zaistiť správne nasadenie a efektívne prideľovanie zdrojov.

 • a heart icon

  Adopčné riziko

  Aby ste sa vyhli kompromisom pri rozhodovaní, musí byť používanie nástroja Copilot efektívne.

 • invert process icon

  Prevádzkové riziko

  Efektívnou implementáciou Copilota sa obmedzí riziko narušenia realizácie projektov i celej prevádzky.

 • security icon

  Bezpečnostné riziko

  Dáta je nutné chrániť pred narušením, neoprávneným prístupom alebo potenciálnym zneužitím.

 • privacy icon

  Právne riziko

  Dodržiavajte predpisy o ochrane osobných údajov a vykonávajte príslušné kontroly.

 • positive judgement icon

  Reputačné riziko

  Vyhnite sa nástrahám Copilota, ktoré môžu posilňovať predsudky alebo podkopávať dôveru zúčastnených strán.

Poradenstvo SoftwareOne pre Copilot

Pripravte sa na vysokovýkonné pracovisko poháňané umelou inteligenciou s pomocou SoftwareOne. Naše poradenské služby pomáhajú organizáciám v ktoromkoľvek štádiu príprav na používanie Copilota.

A blue and purple abstract background.

Objavte svoju budúcnosť poháňanú umelou inteligenciou.

Požiadajte o spätné zavolanie ohľadom nášho poradenstva pre nástroj Copilot.

Objavte svoju budúcnosť poháňanú umelou inteligenciou.

Požiadajte o spätné zavolanie ohľadom nášho poradenstva pre nástroj Copilot.