Služby Data Foundations

Pripravte si pôdu pre umelú inteligenciu

A black background with colorful lines on it.

Služby Data Foundations od SoftwareOne

Služby Data Foundations vytvoria, štandardizujú a zoptimalizujú vašu dátovú infraštruktúru, aby vám pripravili pôdu pre umelú inteligenciu.

Vytvorením robustného a škálovateľného dátového základu môžu organizácie zaistiť správu dát, zefektívniť prevádzku a dobre sa pripraviť na procesy založené na dátach a na iniciatívy v oblasti AI.

Vytvorenie výkonného základu pre umelú inteligenciu

Pre úspešné zavedenie strojového učenia (ML), umelej inteligencie (AI) a generatívnej AI musí organizácia zaistiť silné dátové základy. To znamená, získať dáta z miest, kde sa dnes nachádzajú, zjednotiť ich, riadiť ich a vybrať technológie a platformy pre inovatívne spôsoby ich vizualizácie a využitia. Zlepšenie celkovej vyspelosti dátového ekosystému vašej organizácie pripraví vaše prostredie a tím na AI.

Nasadeniu umelej inteligencie ale môžu brániť obavy o bezpečnosť, splnenie požiadaviek regulácie a etiku. Skúsený partner, ako je SoftwareOne, vás ale môže previesť správnou cestou implementácie tak, aby ste riziká znížili a rýchlo dosiahli výsledky.

 • number-1-icon

  Fáza systémovej integrácie

  Organizácia začína používať dáta v produkčnom prostredí

 • number-2-icon

  Fáza získania prehľadu

  Organizácia môže analyzovať historické trendy a výkonnosť a nájsť odpovede na otázky

 • number-3-icon

  Organizácia založená na dátach

  Organizácia prijíma strategické rozhodnutia na základe získaných dát

 • number-4-icon

  Organizácia podporovaná AI

  Organizácia zlepšuje obchodné a prevádzkové procesy využitím umelej inteligencie

Vďaka podpore spoločnosti SoftwareOne sme z BigQuery získali maximum a výrazne tak znížili objem ručnej práce pri prístupe k našim dátam a ich analýze.
camper-logo-square

Cristina Frontera Rossello

Business Technology Project Manager, Camper

Služby Data Foundations

 • Poradenské služby

  Využitie potenciálu dát: Zlepšenie vyspelosti dátového ekosystému, návrh a prispôsobenie stratégie pre dáta a posúdenie potrieb migrácie a modernizácie

 • Platformové služby

  Zvýšenie schopností pre prácu s dátami: Migrácia starších systémov do pokročilých cloudových prostredí, zefektívnenie a zrýchlenie dátových operácií, nastavenie správy pre zaistenie súladu s predpismi a zvýšenie produktivity

 • Poskytovanie riešení

  Automatizácia správy dát: Zavádzanie moderných procesov riadenia dát, zjednotenie a štandardizácia dát v rámci organizácie, migrácia a modernizácia dátových úloh

A person is holding a glowing hula hoop.

Pomôžeme vám vytvoriť to, čo sme vám pomohli vysnívať

Poradenské služby Data Foundations od SoftwareOne prinášajú nové možnosti založené na dátach a modernú dátovú štruktúru. Náš tím kombinuje dátové inžinierstvo, zabezpečenie dát a cloud s osvedčenými nástrojmi, ktoré vám pomôžu optimalizovať, transformovať a modernizovať vaše súčasné dátové prostredie tak, aby bolo pripravené na nové iniciatívy v oblasti umelej inteligencie.

WORKSHOP O STRATÉGII pre AI

A 3d image of a tunnel with reflections.

Pripravte sa na AI

Obráťte sa na našich odborníkov a dohodnite si workshop o stratégii pre umelú inteligenciu pre vás a váš tím.

Pripravte sa na AI

Obráťte sa na našich odborníkov a dohodnite si workshop o stratégii pre umelú inteligenciu pre vás a váš tím.