Riadené cloudové služby

Naše cloudové služby zahŕňajú aj dôveru

A group of people walking on a street.
A group of people sitting around a table

Riadené cloudové služby

Manažéri IT neustále vyvažujú priority medzi poskytovaním nových inovácií pre podnik a udržiavaním predvídateľnej prevádzky kriticky dôležitých systémov. Keď sa k tomu pridá náročnosť preškolenia alebo náboru technických talentov v súvislosti s prechodom do cloudu, tlak sa ďalej zvyšuje.

Prezieraví lídri preklenú nedostatok talentov spoluprácou s vhodným partnerom, ktorý im pomôže spravovať ich cloudové prostredia, zatiaľ čo sami budú transformovať zručnosti a postupy svojich tímov. Práca manažéra pri formovaní tímu pre budúcnosť nie je nikdy úplne hotová, ale so SoftwareOne môžete premýšľať odvážnejšie a dosiahnuť viac.

Vyriešte nedostatok talentov pomocou odborníkov, ktoré potrebujete na využívanie cloudu

Riadené cloudové služby SoftwareOne poskytujú špecialistov na cloud a moderné nástroje aj automatizáciu, aby pomohli zaistiť spoľahlivú prevádzku IT vo vašej organizácii. Ide o tím na vašej strane, ktorý vám odporučí a implementuje optimalizáciu technológií, procesov a nákladov v súlade s vašimi obchodnými cieľmi.

  • Podpora v režime 24/7: Udržujte všetko v prevádzke vďaka globálnej podpore v najbližšom časovom pásme.
  • Zníženie rizík: Zaistite si zabezpečenie a správu svojho cloudového prostredia s pomocou osvedčeného poskytovateľa.
  • Optimalizácia nákladov: Riaďte výdavky na cloud a vyhnite sa prekvapeniam vďaka upozorneniam na anomálie.
  • Spoľahlivosť: Minimalizujte odstávky a zvýšte odolnosť dát a systémov.
  • Výkon: Sledujte a zvyšujte výkon systémov.
  • Štruktúrovaná flexibilita: Získajte malú alebo veľkú pomoc - pre celé vaše portfólio alebo len jeho časť.
  • Samoobslužné ovládanie: Dolaďte si úroveň podpory pomocou značiek.
  • Multicloudové prostredie: Využite naše silné partnerstvo so spoločnosťami Microsoft, Amazon Web Services a Google.

Kombinujte svoju úroveň podpory so štruktúrovanou flexibilitou

Úrovne riadených cloudových služieb SoftwareOne sa uplatňujú na základe jednotlivých cloudových účtov, čo vám dáva štruktúrovanú flexibilitu pri rozhodovaní o úrovni služieb, ktoré potrebujete pre každý účet vo vašom portfóliu. Pôsobíme ako rozšírenie vášho tímu – od najzákladnejších služieb až po plne riadené služby.

  Essentials Advanced Premium
  Licencovanie a podpora Prevádzka cloudu Plne riadený životný cyklus
Flexibilné možnosti licencovania a účtovania
Riadenie nákladov/td>
Detekcia anomálií v spotrebe
Správa incidentov a servisných požiadaviek1
Monitorovanie infraštruktúry  
Správa zálohovania  
Správa záplat  
Riadenie a dodržiavanie predpisov  
Odporúčania pre optimalizáciu nákladov  
Opatrenia na optimalizáciu nákladov    
Správa landing zóny    
Riadenie identít a prístupu    
Zvýšené zabezpečenie    
Riadenie úloh IaC2    
Riadenie zmien2    
Poskytovanie, orchestrácia a konfigurácia    
Vlastné monitorovanie    

Poznámky:
1 Voliteľné pre AWS a GCP
2 Vyžaduje transformáciu úlohy na infraštruktúru ako kód (IaC)

Majstri v nasadení multi-cloudových riešení

Osvedčené možnosti a atraktívne motivačné programy pre troch popredných poskytovateľov cloudových služieb.

A man in a blue shirt with the words how secure is secure?.

Ošetrenie vyvíjajúcich sa bezpečnostných hrozieb i nedostatkov v dodržiavaní predpisov

Zabezpečenie a ochrana citlivých dát a kriticky dôležitých podnikových aplikácií je zásadný, rovnako ako dodržiavanie predpisov v danom odvetví a krajine. SoftwareOne vám pomôže zabezpečiť a riadiť vaše cloudové prostredie.

A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Urobte ďalší krok so SoftwareOne

Náš cloudový tím pozná odpovede. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a my sa vám ozveme.

Urobte ďalší krok so SoftwareOne

Náš cloudový tím pozná odpovede. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a my sa vám ozveme.