Usługi Managed Cloud

Niezawodność chmury jest oparta na

A group of people walking on a street.
A group of people sitting around a table

Usługi Managed Cloud

Liderzy IT nieustannie balansują między dostarczaniem nowych innowacji dla biznesu a utrzymywaniem przewidywalnego działania swoich kluczowych zasobów. Dodając do tego wyzwanie związane z przekwalifikowaniem lub zatrudnieniem ekspertów technicznych podczas transformacji do chmury, presja rośnie.

Doświadczeni liderzy wypełniają lukę w talentach, sprowadzając odpowiedniego partnera, który pomoże zarządzać ich środowiskami chmurowymi, podczas gdy oni sami przekształcają umiejętności i praktyki swoich zespołów. Praca lidera nad kształtowaniem swojego zespołu na przyszłość nigdy nie jest w pełni ukończona, ale dzięki SoftwareOne możesz myśleć odważniej i robić więcej.

Wypełnij lukę w talentach dzięki ekspertom potrzebnym do działania w chmurze

Usługi SoftwareOne Managed Cloud zapewniają ekspertów w dziedzinie chmury oraz nowoczesne narzędzia i automatyzację, które pomagają zapewnić solidne działanie maszynowni IT Twojej organizacji. Zespół u Twojego boku, rekomendujący i wdrażający optymalizacje technologii, procesów i kosztów, dostosowane do Twoich celów biznesowych.

  • Wsparcie 24/7: Podtrzymanie operacji dzięki globalnemu wsparciu w najbliższej strefie czasowej.
  • Zmniejszone ryzyko: Zapewnienie bezpieczeństwa i ładu w chmurze dzięki sprawdzonemu dostawcy.
  • Optymalizacja kosztów:Zarządzaj wydatkami na chmurę i unikaj niespodzianek dzięki alertom o anomaliach.
  • Niezawodność: Minimalizacja przestojów i poprawa odporności danych i systemów.
  • Wydajność: Monitoruj i poprawiaj wydajność systemu.
  • Elastyczność strukturalna: Uzyskaj niewielką lub dużą pomoc dla części lub całości swojego portfolio.
  • Samoobsługowa kontrola: Dostosuj poziom wsparcia poprzez tagowanie.
  • Multicloud: Wykorzystaj nasze silne partnerstwa z Microsoft, Amazon Web Services i Google.

Dopasuj swój poziom wsparcia do elastycznej struktury.

Usługi SoftwareOne Managed Cloud są świadczone w oparciu o konto w chmurze, co zapewnia elastyczność w podejmowaniu decyzji dotyczących poziomu usług potrzebnych dla każdego konta w portfolio. Działamy jako rozszerzenie Twojego zespołu - od podstawowych po w pełni zarządzane.

  Essentials Advanced Premium
  Licensing and support Cloud operations Fully-managed lifecycle
Flexible licensing & billing
Spend management
Spend anomaly detection
Incident & service request management1
Infrastructure monitoring  
Backup management  
Patch management  
Governance & compliance  
Cost optimisation recommendations  
Cost optimisation remediations    
Landing zone management    
Identity & access management    
Enhanced security    
IaC workload management2    
Change management2    
Provisioning, orchestration & configuration    
Custom monitoring    

Premium tier currently only available on AWS. Coming soon for Microsoft Azure and Google Cloud.

Other notes:
1 Optional for AWS & GCP
2 Requires workload transformation to infrastructure as code (IaC)

Mistrzowie Multicloud

Sprawdzone możliwości i atrakcyjne programy motywacyjne dla trzech wiodących dostawców usług w chmurze.

A man in a blue shirt with the words how secure is secure?.

Zmniejszenie ryzyka związanego z ewoluującymi zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zakresie zgodności

Bezpieczeństwo i ochrona danych wrażliwych oraz aplikacji o istotnym znaczeniu dla firmy ma kluczowe znaczenie, podobnie jak zapewnienie zgodności z przepisami branżowymi i krajowymi. SoftwareOne może pomóc w zabezpieczeniu i zarządzaniu środowiskiem chmury.

A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Zrób kolejny krok z SoftwareOne

Nasz zespół ds. chmury posiada skuteczne rozwiązania. Opowiedz nam o swoich wyzwaniach biznesowych, a my skontaktujemy się z Tobą.

Zrób kolejny krok z SoftwareOne

Nasz zespół ds. chmury posiada skuteczne rozwiązania. Opowiedz nam o swoich wyzwaniach biznesowych, a my skontaktujemy się z Tobą.