Adatvédelmi Nyilatkozat

Utolsó frissítés: 2021. szeptember

Az Ön adatainak védelme rendkívül fontos a SoftwareONE számára. Szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen személyes adatokat használhatunk fel Önről, hogy miként használhatjuk fel ezeket az adatokat, illetve hogy Önt milyen adatvédelmi jogok illetik meg.

Az általunk felhasznált adatok típusa és azok felhasználási célja függ attól, hogy milyen kapcsolatban állunk Önnel. Ezért előfordulhat, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat egyes részei nem vonatkoznak Önre, vagy hogy a jelen nyilatkozat több része is érvényes Önre.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat kicserélhető vagy kiegészíthető a jogi követelmények teljesítése érdekében, valamint azért, hogy az összes szükséges információt a rendelkezésére bocsássuk azzal kapcsolatban, hogy miként használjuk fel az Ön adatait.

Adatkezelő

Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős adatkezelő a SoftwareONE entitás, amellyel Ön kapcsolatot létesített, például a weboldalának meglátogatásával, szolgáltatásainak használatával, eseményekre való feliratkozással vagy álláshirdetésére való jelentkezéssel.

Adatmegőrzés

Ha még nem adtunk Önnek konkrét információkat személyes adatainak megőrzésével kapcsolatban, addig őrizzük adatait, ameddig az adatok azon célok teljesítéséhez szükségesek, amelyre azokat gyűjtötték. A továbbiakban már nem szükséges adatokat töröljük, feltéve, hogy nincsenek a tárolásra és dokumentációra vonatkozó olyan jogi kötelezettségek, amelyek hosszabb ideig tartó megőrzést írnak elő.

Az adatok címzettjei

A jelen nyilatkozatban leírt célok teljesítéséhez nyilvánosságra hozhatjuk személyes adatait harmadik feleknek.

A SoftwareONE nemzetközi csoportstruktúrája révén szükség van bizonyos részlegekre és személyekre az Ön személyes adatainak feldolgozásához a szükséges ismeret elve alapján. A csoportokon belüli összes adathozzáférés és -továbbítás esetében megfelelünk a vonatkozó adatvédelmi követelményeknek.

Ezen túlmenően a SoftwareONE vállalattal szerződéses viszonyban álló, megbízható harmadik félként eljáró szolgáltatók is kaphatnak adatokat a fent említett célokból. Különösképpen ezek többek között olyan szolgáltatók, akik a rendelések teljesítése, kifizetések/számlázás, ügyfélszolgálat, pénzügyek, könyvvizsgálat, csalások felderítése, IT-szolgáltatások, kommunikáció, tárhely-üzemeltetés, logisztika, e-mailek küldése, marketing, értékesítés, adatelemzés, események szervezése, képzések, felmérések, nyomtatás, archiválás, tanácsadás és tanácsadói szolgáltatások szempontjából támogatnak minket.

A SoftwareONE megoszthatja adatait további címzettekkel, például magán- és nyilvános entitásokkal, illetve intézményekkel, ilyenek például a bűnüldöző szervek, adatvédelmi hatóságok, adóhatóságok, hitelügynökségek, adósságbehajtók, bankok, bíróságok, hotelek vagy más vállalatok, amennyiben az ilyen megosztásnak van jogalapja.

A SoftwareONE csak akkor osztja meg az Ön adatait a SoftwareONE vállalaton kívüli címzettekkel, ha az adatátvitelnek jogalapja van, és megfelelő adatátviteli mechanizmusokat lehet alkalmazni. További információért forduljon hozzánk a „Kapcsolatfelvétel az adatvédelmi kérelmekkel kapcsolatban” című részben leírtak szerint. 

Adattovábbítás harmadik országokba

Személyes adatait csak abban az esetben továbbíthatjuk harmadik országoknak (például olyan országok, amelyek vonatkozó adatvédelmi törvényei további biztosítékokat írnak elő), amennyiben ez szükséges vagy a jelen nyilatkozatban leírt célok teljesítéséhez nélkülözhetetlenek, az adatátvitelnek megvan a jogalapja és megfelelő adatátviteli mechanizmusok megvalósíthatók.

A SoftwareONE AG székhelye Svájcban található. Az Európai Bizottság szerint Svájc olyan ország, amely megfelelő szintű védelmet képes nyújtani.

Az Ön jogai

Jogában állhat:

  • hozzáférni adataihoz, valamint másolatot kapni adatairól;
  • adatait kijavíttatni és töröltetni;
  • korlátozni a feldolgozást;
  • adathordozhatóság;
  • kifogásolni, ha az adatokat a SoftwareONE jogos érdekei céljából dolgozzák fel;
  • panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a vonatkozó adatvédelmi törvényeket.

Kapcsolatfelvétel az adatvédelmi kérelmekkel kapcsolatban

Amennyiben kérdése merül fel az adatvédelemmel kapcsolatban, további információkra van szüksége vagy panasszal szeretne élni, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken keresztül:

SoftwareONE | Adatvédelmi jogi osztály

E-Mail: data-protection.eu@softwareone.com

Telefon: +49.341.2568.000

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselőnk az EU-ban/EGT-ben, Svájcban és az Egyesült Királyságban:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Germany

A fent említett országokon kívüli adatvédelmi tisztviselők elérhetőségeiért kattintson ide.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

A jelen adatvédelmi nyilatkozat időről időre módosulhat. A nyilatkozat legfrissebb változata weboldalunkon található

 

Változatelőzmények

Változat Dátum
1.0 2020. június
2.0 2021. szeptember