SoftwareOne case study

Värdefulla insikter och nytänkande främjar innovation hos Qlik

qliktech-international-endpoint-management-engagement-for-m365-square

Med hjälp av tjänsten Endpoint Management Engagement for 365 har SoftwareONE hjälpt dataanalysföretaget QlikTech International AB (Qlik) att se sin befintliga IT-infrastruktur från nya perspektiv och optimera sitt nuvarande upplägg för klienthantering och klientdistribution.

 

Qlik logo
Client
QlikTech International AB
Industry
Information technology
Services
Endpoint Management Engagement for Microsoft 365
SoftwareONE:s konsult hade en exceptionell förmåga att plocka upp vad som var viktigt och få oss att se saker från andra perspektiv. Hade vi gjort det själva hade det tagit betydligt längre tid och vi hade saknat den röda tråden.

Magnus Hartell
Infrastructure Engineer på Qlik

Om kunden

Qlik hjälper kunder runt om i världen att använda data på ett värdefullt sätt. Genom dataintegration och analys ger de verksamheter viktiga insikter som driver verklig förändring. Qliks arkitektur och plattformsstrategi låter kunderna skapa automatiska pipelines för data och samtidigt leverera dataanalys på ett säkert och flexibelt sätt. Företaget grundades 1994 och har idag 2 800 anställda över hela världen.

Utmaning och mål

För mycket tid på repetitiva processer med önskan att automatisera klienthanteringen

Teamet som arbetar med IT-relaterade frågor driver den interna IT-infrastrukturen och -konsumtionen med tydliga ambitioner att effektivisera och automatisera flöden och processer. Qlik hade redan tidigt många medarbetare som arbetade på distans, vilket har ställt krav på förenklade och effektiva onboardningprocesser kopplade till IT-användning. Målet är att hårdvarutillverkaren ska kunna skicka en dator direkt till slutanvändaren istället för att gå via Qliks interna IT-avdelning.

Avdelningen har historiskt sett lagt för mycket tid på konfiguration, istället för det önskade; att utveckla miljöer och vara innovativa. Repetitiva processer ska automatiseras och fungera sömlöst, och verktyg ska inte vara något hinder i vardagen.

Lösning

Endpoint Management Engagement for Microsoft 365 och Autopilot

SoftwareONE Endpoint Management Engagement är utformat för att ge kunden en djupare förståelse för hur en uppsättning skalbara konfigurationer för säkerhet, efterlevnad, registrering och applikationsdistribution kan skapas. Initiativet ger kunden kunskap om hur organisationen kan bygga en säker, skalbar, modern och inte minst användardriven enhetshantering. Genom att använda Windows Autopilot, som är en samling teknologier som används för att installera och för-konfigurera nya enheter och göra dem redo för användning, kan kunden skapa en modern enhets- och applikationshanteringsplattform.

Tjänsten levererades i ett workshopformat, där SoftwareONE gjorde en grundläggande genomgång av nuvarande miljöer, förutsättningar, förväntningar och önskade resultat. I workshopen utgick man från Microsofts kärnvärden kring mobilitet, säkerhet och registrering – men tog dessa ett steg längre. Målet med workshopen var att Qlik själva ska kunna skapa en skalbar konfiguration för ”zero touch”-distribution, användardriven registrering och med en stark skyddsnivå.

Resultat

Nya insikter och tidsbesparing

Qlik har samarbetat med SoftwareONE sedan 2011, i olika konstellationer, främst kopplat till företagets Adobe- respektive Microsoft-portfölj. Med hjälp av Endpoint Management Engagement kunde SoftwarONE bidra till nya insikter kopplade till klienthantering och klientdistribution. Teamet på Qlik har mycket kunskap själva, men med hjälp av expertis från SoftwareONE kunde Qlik skapa en stabil brygga för att göra saker på nya sätt:

SoftwareONEs konsult hade en exceptionell förmåga att plocka upp vad som var viktigt och få oss att se saker från andra perspektiv. Hade vi gjort det själva, hade det tagit betydligt längre tid och vi hade saknat den röda tråden

– menar Magnus Hartell, Infrastructure Engineer på Qlik.

Med sig fick också Qlik perspektiv på olika typer av säkerhetsfrågor, främst ur ett användarperspektiv där fokus framöver kommer att vara att öka insatser på internutbildning kring IT-säkerhet och hjälpa användarna att göra rätt.

A 3d image of a blue, orange, and yellow splatter.

Connect with our experts

Share a few details about your business challenge, and we’ll get right back to you.

Connect with our experts

Share a few details about your business challenge, and we’ll get right back to you.