Podpora viacerých dodávateľov

Podpora IT na jediné zavolanie

A white background with squares on it.

SoftwareOne Multivendor Support Services

Keď dôjde k problémom s IT, môže zložitosť prostredia s viacerými dodávateľmi softvéru spôsobiť zastavenie prevádzky. Spoločnosť Gartner odhaduje, že straty produktivity kvôli problémom s IT stoja 1 066 amerických dolárov za minútu a reakcia na novú požiadavku trvá tímom IT v priemere 22 minút. Koordinácia samostatných zmlúv o podpore s jednotlivými dodávateľmi, z ktorých každý má iné kontaktné miesto, nezaisťuje riešenie problémov naprieč softvérom od rôznych dodávateľov. Alternatíva v podobe prevzatia fixných nákladov na interný tím pomoci je nákladná a zbytočná.

SoftwareOne Multivendor Support Services vybavujú všetky vaše incidenty a servisné požiadavky. Naše centrá viacjazyčnej podpory, pracujúce v režime 24×7, na vyžiadanie rýchlo vyriešia zložité problémy v prostrediach s viacerými dodávateľmi. Vytvorenie novej požiadavky na podporu zaberie iba jediné kliknutie, zavolanie alebo odoslanie e-mailu. A platíte iba za službu podpory, ktorú naozaj využívate.

Zjednodušená flexibilná podpora

Naše predplatené programy aplikačnej a cloudovej podpory vám poskytujú detailnú kontrolu nad výdavkami. Pomáhame vám sledovať využitie, aby ste vedeli, kto zo zamestnancov služby podpory čerpá, čo vám umožní alokovať výdavky a podporiť zodpovednosť vášho tímu.

 • Flexibilné výdavky

  Predplatená služba pokrýva viacero dodávateľov, typov incidentov a požiadaviek na služby.

 • Koordinácia dodávateľov

  S vybranými dodávateľmi riadime eskalácie požiadaviek na podporu za účelom riešenia technických problémov.

 • Proaktívna podpora

  Prístup k zdrojom pre hodnotenie rizík a školeniam na vybraných trhoch.

 • Preklenutie jazykových rozdielov

  Zaistite si preklad, ak vy a dodávateľ hovoríte rôznymi jazykmi.

Podporovaní dodávatelia

SoftwareOne vychádza pri poskytovaní podpory zo svojho 30-ročného vzťahu so spoločnosťou Microsoft a rozširuje ho o koordinované riešenia pre mnoho ďalších dodávateľov.

Microsoft

SoftwareOne ponúka nepretržitú podporu pre všetky serverové operačné systémy a aplikácie Microsoftu, cloud Azure, SQL Server a službu Microsoft 365, rovnako ako pre nástroje na správu systémov, vrátane možností programu hodnotenia rizík.

Zistiť viac
Microsoft logo
A diagram showing a network of microsoft products.

Zjednodušte si využívanie podpory

Rastúci dopyt po nových technológiách prináša aj väčšiu potrebu okamžitého riešenia problémov a kvalitných služieb IT podpory. Bez efektívnej stratégie môže nedostatočná koordinácia podpory softvéru od viacerých dodávateľov rýchlo zvýšiť náklady. Ak budú pracovníci oddelenia IT odpovedať na požiadavky na podporu, namiesto toho, aby sa venovali svojim hlavným úlohám v rámci podniku, bude ohrozená agilita vášho podnikania.

Stiahnuť leták

A building is lit up at night.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.

Spojte sa s našimi odborníkmi

Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.