Pakiet startowy FinOps

Zacznij zwiększać zyski, a nie koszty chmury

finops-services-pexels-1208074-hero

Pakiet startowy FinOps

FinOps to praktyka stosowana w całej Organizacji, która wspiera Cię w drodze do osiągnięcia gotowości do przejścia na rozwiązania chmurowe. Rozpoczęcie dojrzałego zarządzania chmurą oparte na  wykorzystywaniu metodyki FinOps i wewnętrznemu, międzyzespołowemu wdrożeniu nie zaczyna się przypadkowo. FinOps umożliwia kontrolowanie wydatków na chmurę oraz poprawia rozliczalność i przejrzystość finansową, jednocześnie przyspieszając automatyzację najważniejszych z perspektywy biznesu procesów związanych z chmurą.
Nasi certyfikowani praktycy FinOps pomagają zidentyfikować luki w strategii zarządzania chmurą.

Dostarczany przez SoftwareOne pakiet startowy środowiska FinOps zapoznaje Twoją Organizację z rozwijającą się dyscypliną, narzędziami i przewidywanymi oszczędnościami kształtującymi zarządzanie chmurą. Objaśniamy reprezentantom Twojej Organizacji najlepsze praktyki, pomagając Twojemu zespołowi opracować plan działań dostosowany do potrzeb i standardów firmy.

Poznaj swojego przewodnika po FinOps

Nasze usługi są certyfikowane przez FinOps Foundation, zatrudniamy także więcej certyfikowanych ekspertów niż jakakolwiek inna firma. Zapewniamy wsparcie ekspertów, którzy rozumieją Twoje potrzeby i są w stanie ułatwić przeprowadzenie czterofazowego procesu wdrażania w pakiet startowy dla FinOps w Twojej Organizacji. Program zapewnia podstawową wiedzę i potwierdzenie wartości, pozwalające na budowanie Twoich kompetencji w zakresie FinOps przy użyciu uznanych narzędzi i rozwiązań. Nasi Klienci, którzy zdecydowali się na wdrożenie FinOps zazwyczaj zmniejszają swoje wydatki na IT o ponad 25% rocznie.

Uwolnij moc FinOps

Zainicjuj współpracę w celu rozpoznaniu wewnętrznej odpowiedzialności za wydatki w chmurze dzięki naszemu pakietowi startowemu FinOps. Pomożemy Ci wdrożyć nową kulturę ciągłej optymalizacji, która przynosi znaczące bieżące oszczędności i pozwala na podejmowanie celowych, przynoszących korzyści decyzji.

 • $name

  Przegląd danych diagnostycznych

  Oceniamy dojrzałość gotowość Twojej Organizacji do wdrożenia FinOps i rozpoczynamy dyskusję z kadrą kierowniczą i interesariuszami, aby zrozumieć ich cele biznesowe. W prowadzonych warsztatach identyfikujemy luki i potencjalne ulepszenia w strategii chmury.

 • $name

  Doświadczenie w zakresie platformy

  Niezależnie od tego, jakie narzędzia FinOps wybierzesz, zintegrujemy je z Twoimi zespołami i procesami, co pozwoli uproszczenie procesów, zapewni przejrzystość i odpowiedni sposób zarządzania, umożliwiający kontrolowanie wydatków na chmurę.

 • $name

  Optymalizacja kosztów

  Wypróbuj platformę do zarządzania chmurą, aby zobaczyć wizualizacje wykorzystania chmury na żywo i przewidywany wpływ sugerowanych zmian. Dokonujemy również przeglądu wybranych projektów i procesów w celu zidentyfikowania potencjalnych oszczędności.

 • sales-rep-clients-explaining-adobe-293791794-teaser

  Wyniki i rekomendacje

  Zapoznaj się z przeznaczoną dla kadry zarządzającej prezentacją naszych ustaleń, w tym bieżącym obrazem Twojej Organizacji, uzasadnieniem biznesowym wprowadzenia proponowanych przez nas zmian oraz szczegółami dotyczącymi oszczędności i wartości niezbędnych do pomyślnego wdrożenia metodyki FinOps.

SoftwareOne dostarcza certyfikowane spostrzeżenia i obserwacje w 90 krajach

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo

Ekspertyza w zakresie oprogramowania i rozwiązań chmurowych uznana przez czołowych dostawców.

Microsoft Partner Azure Expert MSP, AWS Partner Premier Tier Services and Google Cloud Partner logo
tech-solutions-for-education-adobestock-262223178-cta-banner

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy spotkanie.

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy spotkanie.