FinOps Starter Pack

Začněte zvyšovat zisky, nikoli náklady na cloud

A person is holding a camera in front of a sunset.

FinOps Starter Pack

FinOps je celopodnikový postup, který vás přivede na cestu k vyspělému využívání cloudu. Přechod na vyspělé řízení cloudu, založené na robustní kultuře FinOps a interním sladění napříč týmy, nezačíná náhodně. Tato disciplína kontroluje výdaje na cloudové služby, zlepšuje odpovědnost a finanční transparentnost a zároveň urychluje automatizaci důležitých cloudových procesů. Naši certifikovaní odborníci na FinOps vám pomohou identifikovat nedostatky ve vaší strategii řízení cloudu.

FinOps Starter Pack od SoftwareOne seznámí vaši organizaci s rozvíjející se disciplínou, nástroji a předpokládanými úsporami, které mění podobu řízení cloudu. Přivedeme všechny zúčastněné strany k jednacímu stolu, abychom jim vysvětlili osvědčené postupy, a pomůžeme vašemu týmu vytvořit realizovatelný plán, který bude odpovídat potřebám a kultuře vašeho podniku.

Meet your FinOps guide

Our FinOps Services are certified by the FinOps Foundation, and we have a deeper team of certified experts than any other company. We provide experts who understand your needs to facilitate the FinOps Discovery four-phase process within your organisation. The program delivers the foundational knowledge and proof of value to build your FinOps competence using established tools and managed services solutions. Our FinOps clients reduce their IT expenditures on average more than 25% annually.

Download Flyer

Uvolněte sílu FinOps

Nastavíme spolupráci pro vytvoření odpovědnosti za výdaje na cloud pomocí programu FinOps Starter Pack. Pomůžeme vám zavést novou kulturu neustálé optimalizace, která přináší významné průběžné úspory a účelné, ziskové rozhodování.

 • A woman in overalls is working on an airplane engine.

  Diagnostický přehled

  Posoudíme vyspělost vašeho FinOps a pohovoříme s manažery i zainteresovanými stranami, abychom pochopili jejich obchodní cíle. Během workshopu identifikujeme nedostatky a potenciál pro zlepšení vaší cloudové strategie.

 • A group of people sitting around a table in a meeting.

  Zkušenosti s platformou

  Spolupracujte s našimi odborníky na FinOps na zavedení transparentnosti a správy výdajů na cloud. Ať už si vyberete PyraCloud nebo jiný nástroj FinOps, jsme připraveni podpořit vaše lidi a procesy. 

 • A person using a tablet with graphs on it.

  Optimalizace nákladů

  Vyzkoušejte si platformu na správu cloudu a prohlédněte si vizualizace aktuálního využití cloudu i předpokládaného dopadu navrhovaných změn. Prověřujeme také vybrané úlohy, s cílem identifikovat potenciální úspory.

 • A group of people sitting around a table looking at a laptop.

  Výsledky a doporučení

  Získejte pro váš management prezentaci o našich zjištěních, včetně popisu vašeho současného stavu, obchodního záměru pro změnu a podrobností o úsporách a hodnotách nezbytných pro úspěšné FinOps.

SoftwareOne poskytuje svůj certifikovaný přehled v 90 zemích světa

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo

Odborné znalosti softwaru a cloudu, uznávané předními poskytovateli hyperškálovatelných cloudových služeb

Microsoft Partner Azure Expert MSP, AWS Partner Premier Tier Services and Google Cloud Partner logo
A blurry image of a city at night.

FinOps je cesta. Můžeme být vaším průvodcem

Naši odborníci přinášejí do každého projektu více než 10 let zkušeností. Řekněte nám o výzvách, které váš podnik řeší, a domluvme si schůzku.

FinOps je cesta. Můžeme být vaším průvodcem

Naši odborníci přinášejí do každého projektu více než 10 let zkušeností. Řekněte nám o výzvách, které váš podnik řeší, a domluvme si schůzku.