Bezpečnosť cloudu

Ochráňte svoje kriticky dôležité dáta

An image of a beach with waves at sunset.

Služby pre zabezpečenie cloudu

Digitálna produktivita so sebou prináša dlhý zoznam bezpečnostných povinností, ktoré zaťažujú tímy IT. Aj v malých firmách môže posilnenie infraštruktúry a plánovanie obnovy zabrať čas niekoľkých zamestnancov na plný úväzok. Úlohy spojené s riadením bezpečnosti ponechávajú málo času na školenie pracovníkov, aby rozpoznali phishing a sociálne inžinierstvo, teda najčastejšie spôsoby, akými útočníci získavajú prístup do siete. Tím IT môže získať pocit, že potenciálnych hrozieb je vždy viac ako času na ich riešenie.

Služby SoftwareOne pre zabezpečenie cloudu znižujú náklady na zabezpečenie spoločnostiam, neziskovým organizáciám i úradom verejnej správy po celom svete. Naše bezpečnostné operačné centrum nepretržite monitoruje a chráni prostredie Azure, Microsoft 365 aj AWS, rovnako ako rôzne hybridné a multi-cloudové prostredia.

Ochrana a obnovenie dát v cloude pre každý scenár a organizáciu

Vytvárame riešenia, ktoré budú vyhovovať potrebám vášho podniku aj miestnym regulačným požiadavkám. Máme desiatky rokov skúseností s tisíckami projektov v oblasti fyzického aj softvérového zabezpečenia. Od inštalácie a riadenia najlepších bezpečnostných služieb v odbore až po skenovanie konfigurácie na základe zásad a priebežné penetračné testovanie na posúdenie pripravenosti zabezpečenia vášho cloudu – budeme stáť pri vašom tíme, aby sme ochránili kriticky dôležité podnikové dáta. Pokiaľ útočník prelomí vašu obranu, zastavíme útok, vykonáme rýchly plán obnovy a pomocou forenzných techník ho nájdeme.

Poraďte sa s nami o mnohých možnostiach, ktoré sú k dispozícii na vytvorenie dokonalého riešenia pre vašu organizáciu.

Naše bezpečnostné tímy dokazujú svoju hodnotu každý deň

    A blurry image of a computer screen with numbers on it.

    Spojte sa s našimi odborníkmi

    Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.

    Spojte sa s našimi odborníkmi

    Povedzte nám bližšie o probléme, ktorý vaša firma rieši, a my vás budeme kontaktovať.