Poskytovatelia cloudových služieb a SoftwareOne

Našim jediným záujmom sú vaše výsledky

An aerial view of people swimming in a pool.

Čo chcete robiť a kam sa chcete vydať

Vďaka schopnostiam riešiť všetkých „7 R“ migrácie  do cloudu a partnerstva s tromi najvýznamnejšími poskytovateľmi cloudových služieb, nie je spoločnosť SoftwareOne viazaná žiadnou konkrétnou technológiou alebo migračnou stratégiou, kým nepochopí ciele vašej transformácie.

Nikto nevynakladá veľké úsilie a náklady na transformáciu, ak na to nemá pádny dôvod. Nesmierne nás zaujíma, čo vás vedie k takej zmene, kde sa nachádzate dnes a kde chcete byť.

Zaistíme váš prechod do cloudu s nízkymi nákladmi

Naši konzultanti a architekti sa pri výbere riadia tým, čo je optimálne z hľadiska nákladov a čo je v súlade so zamýšľanými výsledkami vášho podnikania. Veľa našich klientov si už vybralo primárneho poskytovateľa cloudových služieb. Ak ešte len začínate, vypracujeme na základe vašich obchodných cieľov pohľad založený na dátach, vrátane odporúčaní, ktoré hyperškálovateľné cloudové služby by ste mohli zvážiť - a prečo.

A woman walking on a tennis court with a tennis racket.

Váš cloud? Zariadime.

A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Urobte ďalší krok so SoftwareOne

Náš cloudový tím pozná odpovede. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a my sa vám ozveme.

Urobte ďalší krok so SoftwareOne

Náš cloudový tím pozná odpovede. Povedzte nám o výzvach, ktoré váš podnik rieši, a my sa vám ozveme.