Služby pri migrácii do cloudu

Zvoľte múdro svoju stratégiu

A white tennis racket on a blue wall.

Služby pri migrácii do cloudu

SoftwareOne poskytuje globálny dosah a flexibilné, komplexné služby. Výjdeme vám v ústrety nech už sa na svojej ceste do cloudu nachádzate kdekoľvek - pomôžeme vám urobiť najlepší ďalší krok alebo s vami a vašim tímom vytvoríme komplexnú stratégiu transformácie do cloudu.

Nasadenie cloudu nemá univerzálny postup. SoftwareOne zaujme neutrálny, dátami podložený prístup k vytvoreniu vášho vlastného plánu siedmych R, ktorý bude optimalizovaný z hľadiska nákladov a prispôsobený želaným obchodným výsledkom.

  • Premiestnenie a zmena hosťovania (Relocate and Rehost): Vybudujte robustný cloudový základ a efektívne migrujte úlohy.
  • Zmena platformy a refaktorizácie (Replatform and Refactor): Modernizácia aplikácií pomocou natívne cloudových architektúr.
  • Zmena licencovania (Relicense): Racionalizujte a optimalizujte svoje investície do softvéru a cloudu.
  • Vyradenie a zachovanie (Retire and Retain): Vyraďte aplikácie s nízkou návratnosťou investícií alebo odložte opatrenia pri vybraných úlohách.

Zistite viac

Investujte do toho, čo vás posúva vpred, a zlepšujte to, čo vás brzdí

Našich 3 500 špecialistov na cloud vám pomôže:

  • Prijať múdre rozhodnutia pri určovaní smeru vývoja vášho portfólia aplikácií vo všetkých 7 R pod vedením partnera, ktorý je neutrálny voči dodávateľom a poskytuje komplexné služby.
  • Maximalizovať návratnosť investícií prostredníctvom prevzatia nákladov na softvér, finančného riadenia cloudu a stimulov poskytovateľov hyperškálovateľných cloudových služieb. A pokiaľ cloud nie je pre nejakú časť vášho prostredia tou správnou voľbou, nechajte všetko tak ako je, zmeňte licencovanie a ušetrite.
  • Migrovať do cloudu a zvýšiť úroveň vašich cloudových schopností pomocou osvedčených postupov v oblasti architektúry, zabezpečenia, DevOps a FinOps.
  • Zamerať úsilie o modernizáciu aplikácií na tie, ktoré vášmu podniku prinášajú najväčšiu hodnotu.
  • Odovzdať zručnosti vášmu tímu, ktorý sa bude učiť spoločne s odborníkmi na cloud.

Zistite viac

Majstri v nasadení multi-cloudových riešení

Osvedčené možnosti a atraktívne motivačné programy pre troch popredných poskytovateľov cloudových služieb.

Poznatky z terénu

Optimalizujte svoju cestu do cloudu

Ako premeniť pragmatický prístup k migrácii na dlhodobé prínosy.

A circular building with blue windows.

Pohľad na cloud v roku 2023

Ako rastúce podniky maximalizujú vplyv transformácie do cloudu.

3d rendering of a bridge with white arches.