Inspektorzy ochrony danych w SoftwareOne

Traktujemy ochronę danych poważnie.

A white background with a green, yellow, and blue background.

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych dla wszystkich podmiotów z siedzibą w Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii

Mr. Peter Suhren, FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Niemcy

Inspektorzy ochrony danych dla krajów spoza UE:

Brazylia:
Vanessa Siqueira, SoftwareOne

Kolumbia:
Maria Sanabria, SoftwareOne

Malezja:
Jin Hong Goh, SoftwareOne

Meksyk:
David Somohano, SoftwareOne

Filipiny:
JinHong Goh, SoftwareOne

Singapur:
Jin Hong Goh, SoftwareOne

Korea Południowa:
Sangbum Hwang, SoftwareOne

Stany Zjednoczone:
Michael Cash, SoftwareOne

Urugwaj:
Jean Paul Borit, SoftwareOne