4.55 min na przeczytanieUsługi doradcze dla wydawcówUsługi SAP

Złożoność licencjonowania SAP i baza danych HANA

A woman wearing a black shirt and tie.
Shyamala RajasingamSAP Consultant
A woman is giving a presentation to a group of people.

Zauważamy ostatnio wzrost liczby klientów, którzy przechodzą z różnych baz danych na HANA Database niezależnie od licencji "runtime" lub "full use". Dokonując takiego przejścia, klienci muszą być świadomi złożoności licencjonowania SAP, wymagań audytu oraz ryzyka związanego z niepełnym zrozumieniem środowiska SAP.

Ostatnio firma SAP aktywnie angażuje się i bada swoich klientów w celu sprawdzenia poprawności wykorzystania bazy danych HANA, zwracając szczególną uwagę na sposób jej wykorzystania, w tym funkcjonalności.

Dotyczy to w szczególności klientów, którzy posiadają licencje "Runtime", ale obserwujemy również, że staje się to standardem dla klientów korzystających z bazy danych  "full use". Bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby identyfikować zagrożenia oraz możliwość podejmowania odpowiedniego działania w celu optymalizacji inwestycji w oprogramowanie SAP.

Historycznie SAP nie posiadał własnej bazy danych, a oprogramowanie SAP mogło być wdrażane na wielu bazach danych innych firm, najczęściej Oracle, SQL i DB2. Po latach korzystania z innych baz danych, w 2010 r. firma SAP wprowadziła na rynek rozwiązanie HANA.

W skrócie HANA to system zarządzania relacyjną bazą danych, działający w pamięci, zorientowany na kolumny. Jej podstawową funkcją jako serwera bazy danych jest przechowywanie i pobieranie danych zgodnie z żądaniami aplikacji, w tym wykonywanie zaawansowanej analityki - ekstrakcja, transformacja, ładowanie, a także jako serwera aplikacji. HANA może być wdrażana w siedzibie firmy lub w chmurze u różnych dostawców usług w chmurze oraz na własnej platformie chmurowej SAP i działa na wielu systemach operacyjnych.

Jak działa licencjonowanie bazy danych
SAP HANA?

SAP aktywnie wprowadza bazę danych HANA do swojej bazy instalacyjnej (ECC), a SAP S/4HANA działa wyłącznie na bazie danych HANA.

Licencjonowanie SAP HANA dzieli się przede wszystkim na dwie kategorie:

1 - Licencje SAP HANA Runtime:

Użytkowanie ograniczone do środowiska "runtime" do uruchamiania aplikacji SAP, takich jak SAP Business Warehouse, SAP BW/4HANA, SAP Business Suite, SAP S/4HANA oraz innych powiązanych produktów zasilanych przez SAP HANA i SAP S/4HANA.

 • SAP HANA Runtime Edition for SAP BW (HANA REB)

  - zestaw usług przeznaczonych dla systemów BW/4HANA

 • SAP HANA Runtime Edition for Apps and SAP BW (HANA REAB)

  - obejmuje wszystkie możliwości z REB, a także inne aplikacje SAP - SAP Business Suite, S/4HANA

2 - Licencje SAP HANA "full use"

Nieograniczone użytkowanie w celu uruchamiania aplikacji zarówno SAP, jak i non-SAP oraz aplikacji hybrydowych. Licencja ta może być wykorzystywana do tworzenia aplikacji niestandardowych oraz nie ma ograniczeń w zakresie ładowania i eksportowania danych SAP i non-SAP bezpośrednio do i z SAP HANA. W ramach licencji full use, funkcje są pogrupowane jako edycje przeznaczone do różnych przypadków użycia.

 • Standard Edition

  standardowe funkcje (z możliwością dodania dodatkowych, potrzebnych usług)

 • Enterprise Edition

  wszystkie możliwości i funkcje wersji Standard Edition oraz dodatkowe, dołączone komponenty dla niektórych możliwości ładowania danych i ram reguł.

W ramach bazy danych HANA dostępnych jest również kilka innych opcji i edycji.

SAP HANA Runtime Edition jest licencjonowana na podstawie wartości procentowej wartości aplikacyjnej SAP HANA (HSAV). HSAV to w praktyce całkowita wartość netto zakupionego oprogramowania SAP, które może działać na bazie danych HANA, co zazwyczaj obejmuje większość posiadanego oprogramowania SAP. Natomiast SAP HANA Full Use (Enterprise) Edition jest licencjonowana według wykorzystania pamięci. Istnieją raporty, które pozwalają sprawdzić, ile GB jest wykorzystywanych przez użytkownika.

Należy zauważyć, że licencja HANA Enterprise Edition jest jedną z niewielu licencji, które nie podlegają rabatom i są stosunkowo drogie w porównaniu z licencją Runtime Edition.

Jak określić, która licencja bazy danych HANA jest odpowiednia dla mojej organizacji?

Niestety, nie ma prostego sposobu, aby to zrobić. Wymaga to zrozumienia praw SAP w zakresie użytkowania oprogramowania oraz porównania posiadanych licencji na bazę danych HANA. Ponadto należy sprawdzić, w jaki sposób wykorzystywana jest aktualna baza danych HANA, aby upewnić się, że nie występuje potencjalne ryzyko braku zgodności, zwłaszcza w przypadku wielu ograniczeń związanych z HANA Runtime Edition.

Co się stanie, jeśli będę korzystać z funkcjonalności nieobjętych licencją HANA Runtime Edition?

Ze względu na liczne ograniczenia licencji HANA Runtime Edition, częściej niż zwykle organizacje korzystają z funkcjonalności, które wymagają licencji HANA Enterprise Edition, co pociąga za sobą konsekwencje licencyjne.

Sama baza danych HANA nie będzie uniemożliwiać korzystania z nielicencjonowanych funkcjonalności niezależnie od tego, która edycja HANA jest używana, ponieważ odpowiada to jedynie prawom użytkowania oprogramowania SAP oraz (jak można i jak nie można z nich korzystać) i związanym z tym kosztom.

Jakie mam możliwości, jeśli stwierdzę, że moja organizacja korzysta z funkcjonalności, które nie są dozwolone w ramach licencji HANA Runtime Edition?

 • Alter your use case to fit within the definition of the HANA Runtime Edition license
 • Zakup HANA Enterprise Edition dla tych instancji HANA, które tego wymagają
 • Konwersja z HANA Runtime Edition do HANA Enterprise Edition

Warto zauważyć, że każda z powyższych opcji będzie miała odpowiednie implikacje z różnych perspektyw, zarówno z punktu widzenia funkcjonalności, jak i działalności biznesowej, co należy dokładnie przeanalizować i rozważyć.

Uwagi końcowe

Ostatecznie decyzja o wyborze najlepszej edycji dla danej organizacji zależy od tego, czy chce ona wykorzystywać aplikacje SAP, czy też chce w pełni wykorzystać możliwości platformy SAP HANA. Baza danych HANA jest drogim produktem SAP, a jej funkcjonalność staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania podczas audytów licencyjnych SAP.

Experci SAP z SoftwareOne pomogą Państwu pewnie odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania dzięki usłudze SAP HANA Database Assessment, która jest świadczona całkowicie zdalnie i obejmuje:

 • Przegląd umowy SAP w celu zrozumienia zagrożeń i możliwości
 • analizę wysokiego poziomu bieżącego wykorzystania bazy danych HANA w celu określenia ryzyka i możliwości jego ograniczenia, które należy podjąć przed rozmową z firmą SAP
 • Raport zawierający dane i zalecenia, dzięki którym klient może bez obaw zwrócić się do firmy SAP
A blue ocean with sunlight shining through the water.

Dokonaj właściwego wyboru

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy dokonać dokładnego przeglądu bieżącego środowiska i planu strategicznego. SoftwareONE pomaga sprostać wyzwaniom i złożonościom związanym z licencjonowaniem SAP HANA Database, umożliwiając organizacjom skupienie się na ich głównych kompetencjach oraz napędzanie rozwoju biznesu i innowacji.

Dokonaj właściwego wyboru

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy dokonać dokładnego przeglądu bieżącego środowiska i planu strategicznego. SoftwareONE pomaga sprostać wyzwaniom i złożonościom związanym z licencjonowaniem SAP HANA Database, umożliwiając organizacjom skupienie się na ich głównych kompetencjach oraz napędzanie rozwoju biznesu i innowacji.

Author

A woman wearing a black shirt and tie.

Shyamala Rajasingam
SAP Consultant

SAP Advisory