3.43 min na przeczytanieUsługi doradcze dla wydawców

Model licencjonowania Oracle w AWS – wszystko, co powinieneś wiedzieć

SoftwareOne blog editorial team
Zespół Redakcyjny Bloga
Publisher advisory

Procesy sądowe nie są rzadkim sposobem, w jaki Oracle może bronić swoich praw własności intelektualnej. Niektóre procesy sądowe mogą być bardziej znane niż inne, ale faktem jest, że Oracle wybiera je bardzo ostrożnie, ponieważ wpływ takiego procesu na wizerunek Oracle jak i zachowanie innych klientów może być znaczący. Przed wniesieniem jakiegokolwiek pozwu firma Oracle dobrze ocenia szanse wygrania procesu, kraj i jego jurysdykcję oraz konkretną sprawę i przesłanie, które tym samym trafi na rynek.

Niniejszy artykuł opisuje niedawny proces sądowy między Oracle a Envisage- klientem korzystającym z oprogramowania Oracle wdrożonego w chmurze Amazon’a. Envisage w zakresie licencjonowania skorzystał z opcji „License Included” w ramach usługi relacyjnych baz danych Amazon RDS.

Oracle kontra Envisage

Envisage Technologies (Envisage) to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, uważana za lidera w dziedzinie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego, Compliance a także oprogramowania klasy Performance Management. Oracle wszczęło pozew przeciwko Envisage w maju 2021 r. W oparciu o skargę dotyczącą naruszenia praw autorskich Oracle przyjął, że Envisage nie posiada wystarczającej liczby licencji, aby hostować swoje aplikacje dla szacowanych „2 milionów specjalistów ds. bezpieczeństwa publicznego i 11 000 agencji”. Dokładniej, w 2006 r. Envisage zamówił 2 licencje na procesory dla Standard Edition One z „prawami do hostingu”, co oznacza, że usługa Oracle Database może być wykorzystywana, jako podstawowa platforma bazodanowa dla prawnie opracowanej i posiadanej aplikacji Envisage do obsługi użytkowników końcowych za pośrednictwem modelu subskrypcji SaaS („Software as a Service”). Oracle twierdzi, że Envisage uruchamia swoje środowisko w usłudze Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), platformie bazodanowej hostowanej przez Amazon Web Services (AWS). Odnosząc się do Warunków świadczenia usług AWS, punkt 10.3. „Korzystanie z Oprogramowania Oracle” oznacza, że Oprogramowanie Oracle można wdrożyć w AWS w oparciu o dwa alternatywne modele:

  • „License Included” dotyczy klientów, którzy nie mają licencji Oracle na pokrycie swoich potrzeb, są więc gotowi uwzględnić je w ramach swojej subskrypcji chmurowej w AWS. Istotnym ograniczeniem jest tutaj to, że może to być wykorzystane jedynie do wewnętrznej działalności firmy. Innymi słowy, hosting oprogramowania Oracle w ramach modelu „subskrypcji” nie jest dozwolony.
  • Bring Your Own Licenses (BYOL) dotyczy klientów korzystających z posiadanych licencji. W tym przypadku zastosowanie mają warunki licencyjne uzgodnione umownie z Oracle, a także aktualne zasady Oracle dotyczące licencjonowania oprogramowania Oracle Database w środowisku przetwarzania w chmurze.

Ponadto, w ramach opcji „License Included” dozwolone jest wykorzystywanie jedynie Oracle Database Standard Edition One (SE1) i Standard Edition Two (SE2); Oracle Database Enterprise Edition można używać wyłącznie w ramach modelu Bring Your Own License Model (BYOL).

Nasza Analiza

Na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu Oracle, Envisage nie przestrzega warunków usługi AWS. Wynika to z faktu,iż ów warunki określają, że oprogramowanie Oracle Database może być wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych operacji biznesowych samego Envisage (i nie może być wykorzystywane do operacji biznesowych jakiejkolwiek strony trzeciej, takiej jak użytkownicy końcowi Envisage w modelu „hostingu”).

Za pomocą tego pozwu Oracle chce wysłać jasny komunikat do wszystkich klientów wdrażających oprogramowanie Oracle na w chmurze, w szczególności AWS. Klienci na całym świecie przenoszą się do chmury, aby cieszyć się elastycznością i skalowalnością oraz wzmocnić swój biznes. Ale ten przykład po raz kolejny pokazuje, że zasady i ograniczenia licencyjne są nadal aktualne w skalowalnym i elastycznym środowisku chmury, nawet, jeśli firmy nie mają już bezpośredniej relacji wynikającej z kontraktu Oracle.

Konkluzje

Jaki jest status procesu? Otóż 21 Lipca Envisage pozwał Oracle , wnosząc pozew wzajemny i przenosząc odpowiedzialność na AWS.

Envisage „opierało się na dobrej wierze, na oświadczeniach AWS dotyczących zakresu licencji na bazę danych Oracle udzielanych w ramach modelu usług AWS „License Included” dla Amazon RDS for Oracle”.

Przyszłość pokaże, jaki będzie wynik tych działań, niemniej spodziewamy się, że zostanie to najprawdopodobniej rozstrzygnięte komercyjnie, zanim sąd wyda orzeczenie. Aby uniknąć znalezienia się w tego typu sytuacjach, kluczowe znaczenie ma pełne i dokładne zrozumienie rzeczywistych warunków, na jakich jesteśmy uprawnieni do korzystania z oprogramowania Oracle. Usługi doradcze SoftwareOne Oracle Advisory zostały specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić zrozumienie, co jest dozwolone (a co nie), a także by w trybie ciągłym utrzymywać zgodność (Compliance), jednocześnie unikając zbędnych kosztów i dążyć do oszczędności.

A blue and purple background with waves on it.

Uzyskaj wgląd i unikaj niezgodności

Uzyskaj pełne i dokładne zrozumienie warunków, zgodnie z którymi jesteś uprawniony do korzystania z oprogramowania Oracle

Uzyskaj wgląd i unikaj niezgodności

Uzyskaj pełne i dokładne zrozumienie warunków, zgodnie z którymi jesteś uprawniony do korzystania z oprogramowania Oracle

Author

SoftwareOne blog editorial team

Zespół Redakcyjny Bloga

We analyse the latest IT trends and industry-relevant innovations to keep you up-to-date with the latest technology.