IT-säkerhet

Säkra dina mest värdefulla tillgångar

Se över din IT-säkerhet
Global Digital Supply Chain Management

Software Digital Supply Chain

Automatisera och optimera din digitala inköpsprocess

Skapa en effektiv digital leveranskedja för mjukvara

Tjänster och lösningar för din IT-miljö

SoftwareONE är en ledande global leverantör av helhetslösningar för molnbaserad teknologi och mjukvara. Med en teknologidriven tjänsteportfölj möjliggör vi för företag att utveckla och implementera strategier för kommersiell, teknisk och digital transformation. Vi hjälper våra kunder med modernisering av applikationer och migrering av resurser till molnet, parallellt med managering och optimering av programvaror och licenser. 

User Productivity Advisor

Förbättra användarnas produktivitet

Våra tjänsteerbjudanden kring användarproduktivitet gör det möjligt för organisationer att anamma och anpassa sig utefter den ständiga förändringen som sker i dagens organisationer

Mer
Människor utvärderar företagets molntjänster

Se fördelarna med våra molntjänster

Vi jälper dig att utnyttja fördelarna med molnbaserad databehandling, säkerhetskopiering och lagring av data samt kostnadsoptimering.

Mer
Människor pratar om mjukvarutillverkare

Vi hjälper dig att hantera alla olika mjukvarutillverkare

SoftwareONE har byggt upp relationer med de bästa teknikföretagen i världen för att hjälpa dig att välja, implementera och använda den bästa lösningen för dina behov.

Mer

Maximera värdet av din mjukvaruportfölj med en enda plattform

PyraCloud är vår egenutvecklade digitala plattform och är navet i vårt erbjudande. Här får våra kunder datadriven intelligens så som avtalshantering, kontroll och prognostisering av molnkostnader och effektivisering av inköpsprocesser.

Inköp, implementering och hantering av mjukvara på ett enkelt sätt.

För att förenkla hanteringen av dina mjukvaror och molnresurser, har vi tagit fram paketerade lösningar för Microsoft365, AWS, Azure och Software Asset Management.

SAM Simple Logo
SoftwareONE 365-Simple Logo
SoftwareONE Azure Simple Logo
Simple for AWS Logo
BackupSimple Logo

Den mest fantastiska upplevelsen i din karriär!

Jobba med oss

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär