Partnerské služby pre poskytovateľov riešení

Zapojte sa do ziskového ekosystému

A person drawing on a piece of paper.

Prepojenie so službami poskytovateľov riešení

Pre zákazníkov je výhrou, keď poskytovatelia technológií spolupracujú. Za 30 rokov sme na základe dôvery, efektívnej marketingovej spolupráce a záväzku poskytovať výnimočné služby zákazníkom vybudovali našu sieť technologických partnerov. Pri spolupráci so spoločnosťou SoftwareOne sa môžete sústrediť na to, čo viete najlepšie – dodávať vynikajúci softvér a riešenia.

Partnerský program SoftwareOne pre poskytovateľov riešení vám pomôže osloviť nových zákazníkov, nadviazať dlhodobé vzťahy a zároveň znížiť riziká plynúce z konkurenčných riešení. Rozšírime váš predajný tím, identifikujeme nové príležitosti u klientov a prepojíme vaše produkty s potenciálnymi zákazníkmi v 90 krajinách sveta. Pripojte sa a rozvíjajte svoje podnikanie.

Sila partnerstva prináša dôveru zákazníkov

Náš prístup k budovaniu dlhodobých vzťahov so zákazníkmi definuje heslo Stronger together. Pracujte v dôveryhodnom, flexibilnom a obojstranne výhodnom modeli, s prístupom k portfóliu projektov pre zákazníkov a možnosťou vývoja i podpory, ktoré riešia potreby akéhokoľvek zákazníka.

Porozprávajme sa o tom
Two business people sitting on a bench looking at a laptop.

Navrhnuté pre váš úspech a spokojnosť zákazníkov

Globálny program Partner Connect ponúka zmluvnú dohodu, ktorá podporuje vzájomné partnerstvo pri poskytovaní komplexných IT riešení koncovým užívateľom. Naša štruktúra bez vzájomnej konkurencie má jasné pravidlá, ktoré zaisťujú, že potreby klienta sú pre nás na prvom mieste. Program odporúčania pomáha znižovať riziká plynúce z konkurenčných riešení a zároveň vytvára dlhodobé vzťahy so zákazníkmi. Vďaka zmluvám o podiele na zisku sa obe strany podieľajú na predajných úspechoch, čo podporuje trvalú spoluprácu.

Dva prístupy k partnerstvu, jedna dynamická dohoda

Odporúčanie SoftwareOne partnerom

Odporúčanie projektu u zákazníka, ktorý je mimo vašich možností, je rýchly a jednoduchý spôsob, ako sa angažovať a mať zisk spoločne so SoftwareOne. Na základe vašich pokynov budeme spolupracovať s klientom na podpore jeho požiadaviek. Keď projekt dokončíme, obdržíte odmenu ako podiel z dosiahnutého zisku.

Máte obchodnú príležitosť?
A group of people standing in a park.

Odporúčanie partnera spoločnosťou SoftwareOne

Niektoré scenáre vyžadujú partnera, ktorý bude poskytovať služby mimo nášho rozsahu pôsobnosti. Predáme príležitosť kvalifikovanej spoločnosti z programu Partner Connect a požiadame ju, aby viedla projekt pre zákazníka. Po dokončení sa rozdelíte o podiel na zisku so SoftwareOne.

Potrebujete viac obchodných príležitostí?
A group of friends looking at a cell phone in a field.
A group of people's hands on a wooden table.

Odhaľte silu partnerstva

Radi by sme s vami spolupracovali. Podeľte sa o niekoľko informácií o svojej firme. Odpovieme vám do 48 hodín.

Odhaľte silu partnerstva

Radi by sme s vami spolupracovali. Podeľte sa o niekoľko informácií o svojej firme. Odpovieme vám do 48 hodín.