Partnerské služby pro poskytovatele řešení

Zapojte se do ziskového ekosystému

A person drawing on a piece of paper.

Propojení se službami poskytovatelů řešení

Pro zákazníky je výhrou, když poskytovatelé technologií spolupracují. Za 30 let jsme na základě důvěry, efektivní marketingové spolupráce a závazku poskytovat výjimečné služby zákazníkům vybudovali naši síť technologických partnerů.  Při spolupráci se společností SoftwareOne se můžete soustředit na to, co umíte nejlépe – dodávat vynikající software a řešení.

Partnerský program SoftwareOne pro poskytovatele řešení vám pomůže oslovit nové zákazníky, navázat dlouhodobé vztahy a zároveň snížit rizika plynoucí z konkurenčních řešení. Rozšíříme váš prodejní tým, identifikujeme nové příležitosti u klientů a propojíme vaše produkty s potenciálními zákazníky v 90 zemích. Připojte se a rozvíjejte své podnikání.

Síla partnerství přináší důvěru zákazníků

Náš přístup k budování dlouhodobých vztahů se zákazníky definuje heslo Stronger together. Pracujte v důvěryhodném, flexibilním a oboustranně výhodném modelu, s přístupem k portfoliu projektů pro zákazníky a možností vývoje i podpory, které řeší potřeby jakéhokoli zákazníka.

Pojďme si promluvit
Two business people sitting on a bench looking at a laptop.

Navrženo pro váš úspěch a spokojenost zákazníků

Globální program Partner Connect nabízí smluvní dohodu, která podporuje vzájemné partnerství při poskytování komplexních IT řešení koncovým uživatelům. Naše struktura bez vzájemné konkurence má jasná pravidla, která zajišťují, že potřeby klienta jsou pro nás na prvním místě. Program doporučování pomáhá snižovat rizika plynoucí z konkurenčních řešení a zároveň vytváří dlouhodobé vztahy se zákazníky. Díky smlouvám o podílu na zisku se obě strany podílejí na prodejních úspěších, což podporuje trvalou spolupráci.

Dva přístupy k partnerství, jedna dynamická dohoda

Doporučení SoftwareOne partnerem

Doporučení projektu u zákazníka, který je mimo vaše možnosti, je rychlý a snadný způsob, jak se angažovat a mít zisk společně se SoftwareOne. Na základě vašich pokynů budeme spolupracovat s klientem na podpoře jeho požadavků. Když projekt dokončíme, obdržíte odměnu jako podíl z dosaženého zisku.

Máte obchodní příležitost?
A group of people standing in a park.

Doporučení partnera společností SoftwareOne

Některé scénáře vyžadují partnera, který bude poskytovat služby mimo naši oblast působnosti. Předáme příležitost kvalifikované společnosti z programu Partner Connect a požádáme ji, aby vedla projekt pro zákazníka. Po dokončení se rozdělíte o podíl na zisku se SoftwareOne.

Potřebujete více obchodních příležitostí?
A group of friends looking at a cell phone in a field.
A group of people's hands on a wooden table.

Odhalte sílu partnerství

Rádi bychom s vámi spolupracovali. Podělte se o několik informací o své firmě. Odpovíme vám do 48 hodin.

Odhalte sílu partnerství

Rádi bychom s vámi spolupracovali. Podělte se o několik informací o své firmě. Odpovíme vám do 48 hodin.