Řízené služby FinOps

Zajistíme, že vaše náklady na cloud nebudou růst do nekonečna

An image of a person in a dark room with a light shining on them.

Řízené služby FinOps

Rychlá, často neplánovaná digitální transformace zvýšila míru využívání cloudových služeb. Mnoho organizací má v současnosti multi-cloudová prostředí, která jsou zbytečně složitá a nákladná. Bez nastavení pravidel organizace rychle ztrácejí kontrolu nad řízením nákladů na cloud. Mnozí se snaží vybudovat a rozvinout své postupy FinOps, aby maximalizovali přínosy ze svých investic do cloudu a udrželi jejich hodnotu. Většina týmů IT ale nemá na implementaci postupů FinOps čas ani odborné znalosti.

Řízené služby FinOps od SoftwareOne poskytují odborné znalosti, technologie a osvědčené postupy, které podporují pokrok našich zákazníků na cestě k vyspělému využívání cloudu i jeho finančnímu řízení. Spolehněte se na naše odborníky s certifikací FinOps Foundation, platformu PyraCloud a související služby, které vám pomohou zavést kulturu finanční odpovědnosti, která podporuje na datech založené rozhodování.

Urychlete svou cestu k FinOps

Vaše cesta k FinOps začíná revizí stávajících procesů, rolí a odpovědností, abyste mohli porovnat svou vyspělost v řízení cloudu.

infographic-cloud-financial-management-finops-framework

Informace

Naši konzultanti certifikovaní pro FinOps vyhodnotí vaše současné možnosti a procesy a poskytnou stranám zainteresovaným ve FinOps úplný přehled o cloudovém ekosystému pomocí spolehlivých a konzistentních dat a informací. Povedeme rozhovory se zainteresovanými stranami, abychom pochopili váš požadovaný budoucí stav. Náš tým vám poté poskytne soubor doporučených opatření a podrobné odhady úspor, kterých můžete dosáhnout.

Optimalizace

Po schválení plánu může váš konzultant pro FinOps monitorovat prostředí pro poskytování údajů o využití v reálném čase, stejně jako poradenství, byste mohli rychle optimalizovat úlohy i výdaje na cloud. Úzce spolupracujeme se zainteresovanými stranami a informujeme je o vývoji vyspělosti vašeho řízení cloudu. A co je nejdůležitější, usnadňujeme dialog napříč týmy, abychom podpořili kulturu odpovědnosti a transparentnosti nákladů na cloud. Průběžné a správné nastavení nákladů a rozsahu služeb zajistí potřebné zdroje i rozpočty.

Provedení

Řízené služby FinOps od SoftwareOne zahrnují hodnocení proveditelnosti s prioritními odděleními, s cílem aktualizovat vaši technologickou strategii a dohodnut akční plány. Podporujeme zavádění doporučených strategií optimalizace nákladů pro dosažení úspor. Náš podrobný reporting umožňuje efektivní, na datech založené rozhodování. Váš tým se bude pravidelně účastnit vyhodnocení se zainteresovanými stranami, aby sledoval výkonnost v porovnání s dohodnutými klíčovými ukazateli výkonnosti, rozpočtovými limity, rozúčtováním a upozorněními. Zjistěte, jaké změny jsou potřeba, a především zkontrolujte dosažené úspory.

SoftwareOne poskytuje svůj certifikovaný přehled v 90 zemích světa

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo

Odborné znalosti softwaru a cloudu, uznávané předními poskytovateli hyperškálovatelných cloudových služeb

Microsoft Partner Azure Expert MSP, AWS Partner Premier Tier Services and Google Cloud Partner logo

Výsledky s jasným finančním přínosem

 • chart pie icon

  Transparentnost a odpovědnost za plně využité náklady na cloudové služby

 • check list icon

  Srovnávání vyspělosti a výkonnosti cloudu na základě osvědčených postupů

 • money icon

  Optimalizované úspory výdajů na cloud a software – obvykle více než 25 % ročně

 • tactic icon

  Na datech založené rozhodování, se silným vedením a odpovědností

 • decision process icon

  Sladění IT, nákupu i finančních cílů v rámci organizace

A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Objevte skutečné finanční řízení cloudu

Získejte přehled, který vaše týmy potřebují k zavádění osvědčených postupů, reportování, řízení a optimalizaci výdajů na cloud v rámci celého podniku.

Objevte skutečné finanční řízení cloudu

Získejte přehled, který vaše týmy potřebují k zavádění osvědčených postupů, reportování, řízení a optimalizaci výdajů na cloud v rámci celého podniku.

A building is lit up at night.

FinOps je cesta. A my můžeme být vaším průvodcem.

Naši odborníci přinášejí do každého projektu více než 10 let zkušeností. Řekněte nám o výzvách, které váš podnik řeší, a domluvme si schůzku.

FinOps je cesta. A my můžeme být vaším průvodcem.

Naši odborníci přinášejí do každého projektu více než 10 let zkušeností. Řekněte nám o výzvách, které váš podnik řeší, a domluvme si schůzku.