Usługi zarządzane FinOps

Dbamy o to, by koszty chmury nie wymknęły się spod kontroli

An image of a person in a dark room with a light shining on them.

Usługi zarządzane FinOps

Szybka, często nieplanowana transformacja cyfrowa spowodowała wzrost intensywności wykorzystania usług w chmurze. Obecnie wiele Organizacji korzysta ze środowisk multicloud, które są niepotrzebnie skomplikowane i kosztowne.  Bez konkretnych ram projektowych Organizacje szybko tracą kontrolę nad kosztami chmury. Wiele Organizacji szuka możliwości zbudowania i dopracowania swoich praktyk FinOps, aby zmaksymalizować inwestycję w chmurę i utrzymać jej wartość. Większość zespołów IT nie ma jednak czasu lub wiedzy, aby wdrożyć najlepsze praktyki w tej dziedzinie.

Świadczone przez SoftwareOne usługi zarządzane FinOps zapewniają wiedzę, technologię i najlepsze praktyki, które wspierają postępy naszych Klientów w kierunku osiągnięcia organizacyjnej dojrzałości do chmury i kontroli wydatków z nią związanych. Nasi praktycy i usługi certyfikowane przez FinOps Foundation pomagają stworzyć w Organizacji opartą na odpowiedzialności finansowej  kulturę FinOps, która wspomaga podejmowanie decyzji przy wykorzystaniu rzetelnych danych.

Przyspiesz swoją podróż do środowiska FinOps

Twoja podróż do FinOps rozpoczyna się od przeglądu istniejących procesów, ról i odpowiedzialności, pozwalającego na przeprowadzenie analizy porównawczej dojrzałości organizacji do chmury.

$name

Informacje

Nasi certyfikowani konsultanci ds. FinOps oceniają obecne możliwości i procesy Twojej Organizacji, zapewniając Twoim interesariuszom pełną przejrzystość ekosystemu chmury dzięki użyciu wiarygodnych i spójnych danych oraz informacji. Przeprowadzamy rozmowy z interesariuszami, aby zrozumieć pożądany przyszły stan Twojej Organizacji. Nasz zespół przedstawia podczas tych rozmów zestaw rekomendowanych działań oraz szczegółowe prognozy oszczędności, które możesz osiągnąć.

Optymalizacja

Po zatwierdzeniu planu konsultant ds. FinOps może monitorować środowisko chmurowe, celem dostarczania w czasie rzeczywistym danych o realnym wykorzystaniu usług i produktów oraz porad, dzięki czemu można szybko zoptymalizować procesy i wydatki na chmurę. Ściśle współpracujemy z interesariuszami, informując ich na bieżąco o postępach w gotowości Twojej Organizacji do korzystania z chmury. Co najważniejsze, ułatwiamy dialog międzyzespołowy, zachęcając do budowania kultury odpowiedzialności za koszty chmury, a także przejrzystości informacji.  Ciągłe dążenie do optymalizacji kosztów i zakresów usług zwalnia zasoby i budżety, umożliwiając ich wykorzystanie do innych celów.

Realizacja operacji

Usługa zarządzana FinOps świadczona przez SoftwareOne obejmuje przeglądy wykonalności z priorytetowymi jednostkami biznesowymi, przeprowadzane na potrzeby aktualizacji strategii technologicznej i uzgodnionych planów działania. Wspieramy wdrażanie rekomendowanych strategii optymalizacji kosztów w celu realizacji oszczędności. Nasze szczegółowe raportowanie pozwala na skuteczne podejmowanie decyzji wykorzystujących dane. Twój zespół będzie regularnie uczestniczyć w organizowanych przez nas przeglądach bieżącej sytuacji na potrzeby śledzenia wydajności w stosunku do uzgodnionych KPI, progów budżetowych i innych założeń. Zobacz, jakie zmiany są potrzebne i – co najważniejsze – przeanalizuj zrealizowane oszczędności.

SoftwareOne dostarcza certyfikowane spostrzeżenia i obserwacje w 90 krajach

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo

Chmura w zakresie oprogramowania i chmury uznana przez czołowych dostawców chmury

Microsoft Partner Azure Expert MSP, AWS Partner Premier Tier Services and Google Cloud Partner logo

Wyniki, które ostatecznie mają znaczenie

 • chart pie icon

  Przejrzystość i odpowiedzialność za koszty chmury

 • check list icon

  Benchmarking – z wykorzystaniem najlepszych praktyk – gotowości skorzystania z chmury i wydajności pracy w tym środowisku

 • money icon

  Zoptymalizowane oszczędności w chmurze i na oprogramowaniu, zwykle ponad 25% rocznie

 • tactic icon

  Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem danych, ze sprawnym zarządzaniem i odpowiedzialnością

 • decision process icon

  Organizacyjne dopasowanie celów IT: zakupowych i finansowych

A blurry image of a computer screen with numbers on it.

Odkryj prawdziwe zarządzanie finansowe w chmurze

Uzyskaj wgląd, którego potrzebują Twoje zespoły, aby wdrożyć najlepsze praktyki, raportować, zarządzać i optymalizować wydatki na chmurę w całej firmie.

Odkryj prawdziwe zarządzanie finansowe w chmurze

Uzyskaj wgląd, którego potrzebują Twoje zespoły, aby wdrożyć najlepsze praktyki, raportować, zarządzać i optymalizować wydatki na chmurę w całej firmie.

A building is lit up at night.

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania.

FinOps jest podróżą. Możemy być w niej Twoim przewodnikiem

Nasi eksperci wnoszą do każdego projektu ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Opowiedz nam o wyzwaniach biznesowych Twojej Organizacji, a my zaplanujemy agendę spotkania.