FinOps pro udržitelnost

Šetřete peníze i planetu

A picture of a woman with her hand on her face.

FinOps pro udržitelnost

Podpora plánu udržitelnosti vaší organizace vyžaduje měření a neustálé zlepšování dopadu vašeho softwarového a cloudového majetku na životní prostředí. Budete muset sledovat a vyhodnocovat uhlíkovou stopu svého provozu IT, včetně každé hyperškálovatelné cloudové služby ve vašem prostředí. Praxe FinOps může pomoci snížit emise spojené se softwarovým i cloudovým prostředím.

Služby SoftwareOne pro FinOps podporují vaše úsilí o udržitelnost pomocí vykazování uhlíkové stopy pro on-premise datová centra, cloudovou infrastrukturu i softwarové služby. Umožníme vám sledovat finanční a environmentální dopady vaší strategie pro IT a podpoříme efektivní rozhodování založené na datech i regulační výkaznictví.

IT je motorem efektivity – s rostoucím dopadem na životní prostředí

SoftwareOne pomáhá svým zákazníkům dosáhnout významného zlepšení jejich uhlíkové stopy a dopadu na životní prostředí optimalizací jejich softwarového i cloudového majetku a snížením nákladné spotřeby energie.

 • Až 3,9 %

  Podíl IT na globálních emisích CO2 v roce 2021

  ZDROJ: ScienceDirect, září 2021

 • 31%

  Podíl IT na celosvětové spotřebě elektřiny do roku 2030 bez zvýšení účinnosti

  ZDROJ: ING, listopad 2019

 • 5%

  Podíl IT na celosvětové spotřebě elektřiny v roce 2030 při zvýšení účinnosti

  ZDROJ: ING, listopad 2019

Představujeme GreenOps, další krok ve FinOps

Zlepšený finanční dohled nad cloudovými zdroji, náklady a výkonem v oblasti ochrany životního prostředí přináší okamžité výhody pro hospodaření a snižuje dlouhodobé podnikatelské riziko i riziko poškození pověsti značky. Klíčem k úspěšnému přechodu je stanovení vědecky podložených cílů a sledování výkonnosti vaší organizace a zároveň sdílení pokroku se zúčastněnými stranami, zákazníky a dodavateli.

 • Zapojte své zaměstnance

  Zaměstnanci podporují organizace, které sdílejí jejich hodnoty. Využijte reportování o ochraně klimatu k tomu, abyste je zapojili do pokroku v udržitelnosti.

 • Přehled o emisích uhlíku

  Sledujte využití cloudu, náklady i uhlíkovou stopu v reálném čase a snižte emise pomocí odpovídajícího dimenzování a správného výpočtu nákladů.

 • Reportování ESG

  Zlepšete soulad s předpisy a snižte riziko ztráty dobré pověsti díky konkrétním údajům poskytovaným představenstvu, investorům, regulačním orgánům i zákazníkům.

 • Chraňte svět

  Každý váš krok ke snížení emisí a škodlivých praktik přispívá k budoucnosti, na kterou můžeme být hrdí, že ji předáme našim dětem.

Spolupracujte s lídrem v oblasti FinOps. SoftwareOne zaměstnává více certifikovaných specialistů na FinOps než kterýkoli jiný poskytovatel technologických služeb.

FinOps Certified Service Provider, FinOps Foundation and FinOps Certified Platform logo
A person walking down a hallway with a rainbow colored wall.

Spojte se s našimi odborníky

Podělte se s námi o několik podrobností o problému, který vaše firma řeší, a my se vám ozveme.

Spojte se s našimi odborníky

Podělte se s námi o několik podrobností o problému, který vaše firma řeší, a my se vám ozveme.